DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2015.1.104437

ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ СЕНСОР НА ОСНОВІ КВАРЦУ

В. П. Косоротов, Л. В. Щедріна, С. К. Скляренко

Анотація


У роботі розглядається третинний піроелектричний ефект, що розвивається в умовах просторово неоднорідного нагрівання. Для моніторингу лазерного випромінювання у видимій і ближній ІЧ ділянках спектру пропонується створення піроелектричних пристроїв на основі різних кристалографічних зрізів кварцу. Кварц, що відноситься до неполярного п'єзоелектричного класу, виявляється перспективним матеріалом для піроелектричних сенсорів завдяки високій радіаційній стійкості й прозорості в зазначених спектральних областях

Ключові слова


третинний піроелектричний ефект; просторово неоднорідне нагрівання; індукована поляризація; піроелектричний сенсор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Най Дж. Физические свойства кристаллов. – М.: Мир, I967. – 380 с.

Таганцев А.К., Пиро–, пьезо–, флексо- электрический и термополяризационный эффекты в ионных кристаллах // УФН. – 1987. – Т.152. – вып.3. – С. 423–448.

Переверзева Л.П., Поплавко Ю.М., Скляренко С.К., Термопьезоэлектричество в нецентросимметричных кристаллах // ФТТ. – 1992. – Т.34. – № 1. – С. 281–287.

Kosorotov V.F., Shchedrina L.V., Symmetric analysis of the induced pyroactivity in radially inhomogeneous temperature fields // UJP. – 2009. – Т.54. – № 1–2. – С. 169–174.

Kosorotov V.F., Shchedrina L.V., New functional capabilities of quartz for laser parameters measurements // Quantum Electronics. – 2010. – Т.40, № 3. – С. 271–275.
Copyright (c) 2015 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)