DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2013.4.110645

ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ КОЛОРИМЕТРИЧНИЙ ДЕТЕКТОР ГАЗІВ НА ОСНОВІ МАСИВУ КОМПОЗИТНИХ КАЛІКСАРЕНОВИХ ПЛІВОК

О. Л. Кукла, О. М. Федченко, О. А. Вахула, Л. М. Матвієнко, А. Б. Драпайло, С. Г. Харченко, С. Г. Вишневський

Анотація


Проведено дослідження чутливості, кінетичних параметрів, стабільності та відтворюваності відгуків нових тонкоплівкових композитних шарів при детектуванні ряду органічних і неорганічних газів за допомогою інтерференційного колориметричного газового сенсора. Композитні шари виготовлені з використанням 14 типів каліксаренових матеріалів та фотополімерної основи. Зроблені припущення про механізми газової чутливості композитних плівок та впливу на неї параметрів технологічного процесу. Для ряду зразків композитних плівок отримано високу чутливість детектування аміаку з пороговою концентрацією на рівні 0.1 ррм.

Ключові слова


колориметрія; детектор газів; аміак; каліксарени; композитні плівки

Повний текст:

PDF

Посилання


Багатоелементні аналізатори газових сумішей на основі ефектів інтерференційного забарвлення тонких плівок та поверхневого плазмонного резонансу / В.Ю. Хоруженко, О.А. Вахула, О.Л. Кукла, К.В. Костюкевич та ін. // Збірник наукових праць за комплексною програмою НАН України “Дослідження у галузі сенсорних систем та технологій”, за ред. Г.В. Єльської, В.Д. Походенка, Київ, НАНУ, 2006, С. 77-87.

Вахула О.А., Хоруженко В.Ю., Самойлова І.О., Кукла О.Л. Оптимізація характеристик багатоелементних інтерференційних газових сенсорів

// Тези доповіді на 2-й Міжнародній науково-технічній конференції “Сенсорна електроніка та мікросистемні технології” (СЕМСТ2), Одеса, Україна, 26-30 червня 2006, с.248.

О.А. Вахула, В.Ю. Хоруженко, І.О. Самойлова, О.Л. Кукла, П.А. Манорик, О.В. Шульженко, Ю.М. Посипайко. Оптоелектронна сенсорна

система для визначення парів аміаку та місць його витоків з промислових об’єктів // Електромагнітні та акустичні методи неруйнівного контролю матеріалів та виробів (ЛЕОТЕСТ),

Славське, 16–21 лютого 2009, с. 47-48.

Использование тонких пленок каликсаренов в качестве чувствительных слоев в интерференционном газовом сенсоре / А.А. Вахула, В.Ю. Хоруженко, А.Л. Кукла, И.А. Самойлова // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. -2007. - Вып.42. - С. 89-95.

Optical parameters of thin calixarene films and their response to benzene,

toluene and chloroform adsorption / Y.M. Shirshov, S.A. Zynio, E.P. Matsas, etc. // Supramolecular science. - 2000. - Vol.4, No.3-4. - Р. 491-494.

Influence of solvent molecules adsorption on thin calixarene films thickness and refractive index measured by surface plasmon resonance / Yu. Shirshov, G. Beketov, O. Rengevich, etc. // Functional Materials. - 1999. - v.6, No.3. - Р. 589-593.

Анализ изменения цвета тонких пленок как основа построения интерференционных газовых сенсоров / Р.В. Христосенко, В.Ю. Хоруженко, Е.В. Костюкевич, А.В. Самойлов и др. // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. - 2005. - Вып.40. - C. 172-178.

Analysis of some alcohol molecules based on the change of RGB components of interferentially colored calixarene films / Yu.M. Shirshov, V.Y. Khoruzhenko, E.V. Kostyukevych, R.V. Khristosenko, etc. // Sensors and Actuators. - 2007. - v.122. - P. 427-436.

Хоруженко В.Ю., Вахула О.А., Костюкевич К.В., Кукла О.Л., Самойлова І.О., Христосенко Р.В. Патент України “Колориметричний детектор для аналізу компонентів газових і рідких сумішей” UA № 84899 МПК G01N 21/25, опубл. 10.12.2008, Бюл. №23.

Kukla O.L., Tzyrkunov Yu. A., Matvyenko L.M., Vahula O.O., Fedchenko O.M. Interference calixarene films as sensitive elements for “optoelectronic nose” // Abstract of the XIII International Conference

on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures (ICPTTFN-XIII), Ivano-Frankivsk, Ukraine, May 16-21, 2011, p. 278.

Оптимизация оптических параметров тонких пленок для колориметрического анализа газовых сред / А.А. Вахула, А.Л. Кукла, В.Ю. Хоруженко, И.А. Самойлова // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. - 2008. - Вып.43. - С. 58-66.

Яворский Б.М, Детлаф А.А. Справочник по физике. – М.: Наука, 1971,

с.
Copyright (c) 2013 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)