DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2007.4.114149

ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ДЕФЕКТНОЇ СТРУКТУРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ

B. V. Pavlyk, B. Z. Tsybulyak, M. V. Lyshak

Анотація


Досліджено вплив іонізуючого опромінення на зміни електрофізичних характеристик приповерхневого шару та об’єму кристалів CdS. Встановлено, що під дією Х-променів в сульфіді кадмію одночасно відбувається низка процесів перебудови системи дефектів кристала, ефективність яких залежить від температури, інтенсивності опромінення, величини поглинутої дози. Максимальна ефективність радіаційно-стимульованого впорядкування досягається при D=0,20 Кл/кг. Запропонована фізична модель процесів радіаційно-індукованого впорядкування дефектної структури кристалів CdS.

Ключові слова


СdS; дефект; радіація; впорядкування; дифузія

Повний текст:

PDF

Посилання


Борковская О.Ю., Дмитрук Н.Л., Литовченко В. Г., К модели эффекта радиационно-стимулированого упорядочения в полупроводниках А3 В5 // Физика и техника полупроводников. — 1989. — Т.23, В.2. — С.207-212.

Павлик Б., Цибуляк Б., Клочан О., Радіаційно-індуковане поліпшення електрофізичних параметрів кристалів CdS та поверхнево-бар’єрних структур на їх основі // Вісник Львівського. ун-ту, сер. фіз. — 2000. — В.33. — С. 139-143.

Болотов В.В., Коротченко В.А., Мамонтов А.П. и др., Радиационные дефекты в полупроводниках при малых дозах облучения частицами // Физика и техника полупроводников. — 1980. — Т.14, В.11. — С.2257-2260.

Корсунская Н.Е., Торчинская Т.В., Маркевич И. В. и др., Стимулированая УФ-облучением диффузия дефектов в CdS// Украинский физический журнал. — 1983. — Т.26, В.7. — С.851-854.

Борковская О.Ю., Дмитрук Н.Л., Конакова Р.В. и др., Влияние гамма-облучения на характеристики фотопреобразования баръерных структур металл-арсенид галия с текстурированной границей раздела // Журнал технической физики. — 2002. — Т.72, В.6. — С.44-49.

Физика соединений А2 В6 / Под ред. А.Н. Георгобиани, М.К. Шейнкмана. — М.: Наука, 1988. —320 с.
Copyright (c) 2007 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)