DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2008.1.114317

ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ДАТЧИК КУТОВИХ І ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ З ВІДКРИТИМ ОПТИЧНИМ КАНАЛОМ

O. G. Shvets, I. M. Rarenko, V. O. Kyrinnyi, V. M. Hodovaniouk, V. V. Ryukhtin, L. I. Konopaltseva

Анотація


В роботі розглянуто електричні характеристики, фізичні принципи проектування, конструкція датчика кутових та лінійних переміщень (ДКЛП) растрових об’єктів з відкритим каналом. Запропоновано схемотехнічне рішення підсилення оптичного сигналу з одночасним покращенням частотних характеристик датчика в цілому.

Ключові слова


фототранзистор; операційний підсилювач; спектр; растр; оптопара

Повний текст:

PDF

Посилання


Буджак Я., Готра З., Готра О., Каліта В., Лопатинський І., Раренко І. Елементи теорії мікроелектронних сенсорів, Львів, Ліга-Прес, 2001.-627с.

Якушенков Ю.Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов:Учебник для вузов.-5-е изд.,перераб.и доп.-М.:Логос,2004.-470 с.

Гаршенин В.В., и др. Исследование поперечных преобразовательных характеристик отражатель-ного и щелевого оптронов с открытым оптическим каналом. // Электрон.техн. П/п приборы. — 1985. — Сер.2. — Вып.6. — С.36-43.

Чарыков С.А. Исследование преобразовательных характеристик отражательного оптронов с открытым оптическим каналом. // Электрон. техн. П/п приборы. — 1985. — Сер.2.- Вып.2. — С.10-15.

www. alldatasheet.com.

A.G. Shvets, I.M. Rarenko. Some aspects of electronic design of optoelectronic sensors // Sensor Electronics and Microsystem Technologies -2006.- №4, P.23-27.

Фолкенберри Л. Применения операционных усилителей и линейных ИС: Пер. с англ.-М.: Мир, 1985.-572 с., ил.
Copyright (c) 2008 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)