DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2009.4.116044

ВПЛИВ МАГНІТНОГО ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ПОЛІВ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ

B. V. Pavlyk, A. S. Hrypa, R. M. Lys, D. P. Slobodzyan, R. I. Didyk, J. A. Shykoryak

Анотація


Методом ємнісної спектроскопії досліджено вплив магнітного та рентгенівського полів на формування радіаційних дефектів в кремнієвих сенсорах температури. Показано, що генеровані рентгенівським випромінюванням радіаційні дефекти є більш чутливі до дії слабких магнітних полів у порівнянні із структурними дефектами. Дія слабких магнітних полів (В=0,17 Тл) на закономірності зміни ВФХ бар’єрних структур є протилежною до дії рентгенівського випромінювання.


Ключові слова


магнітне поле; рентгенівське опромінення; сенсор температури; ВАХ; ВФХ; бар’єрні структури; дефекти

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Макара В.А., Васильєв М.А., Стебленко Л.П., Коплак О.В. та інші. Вызванные действием магнитного поля изменения примесного состава и микротвердости приповерхностных слоев кристаллов кремния // ФТП. — 2008. — Т. 42, №9. — С. 1061-1064.

Головин Ю.И. Магнитопластичность твердых тел // ФТТ. — 2004. — Т. 46, №5. — С. 769- 803.

И.М. Викулин, Ш.Д. Курмашев, И.Е. Майстренко, П.Ю. Марколенко. Датчик температуры на основе однопереходного и полевого транзисторов радиационном воздействии // Сенсорна

електроніка і мікросистемні технології. — 2009, №2. — С. 18-21.

Електронний цифровий термометр: 23648 А. Україна, G01K 7/02/ А.М. Леновенко, В.М. Василюк, В.І. Капітан. -№96114474; опубліковано 02.06.1998.

Павлик Б.В., Гарапин І.В., Злупко В.М. Особливості дії низькодозного іонізуючого випро-

мінювання на стабільність кремнієвих діодних сенсорів температури // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. — 2007, №2. — С. 20- 23.

Стебленко Л.П., Коплак О.В., Мудрий С.І., Кулик Ю.О., Науменко С.М., Кобзар Ю.Л., Кури-

люк А.М. Зміни внутрішніх напружень та параметру гратки кристалів кремнію, стимульовані

комбінованою дією рентгенівського опромінення та магнітного поля // ХІІ міжнародна крнференція “Фізика і технологія тонких плівок та ноносистем”, МКФТТПН-ХІІ // Тези доповідей, 18-23 травня 2009 р. — Івано-Франківськ (Україна), 2009. — Т. 2. — С.98.
Copyright (c) 2009 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)