DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.3.118131

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ДАТЧИКІВ ДЛЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ

В. Г. Мельник, С. В. Дзядевич, А. В. Иващук, В. А. Ульянова, Я. И. Лепих, В. А. Романов

Анотація


Наведено результати досліджень параметрів еквівалентної схеми заміщення
тонкоплівкових двухелектродних кондуктометричних перетворювачів з зустрічно — гребінцевою топологією, використовуваних в диференціальних біосенсорах.


Ключові слова


кондуктометрія; біосенсор; первинний перетворювач; датчик

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів. — К.: Наукова думка, 2006. — 256 с.

Дзядевич С. В. Кондуктометричні ферментні біосенсори: теорія, технологія, застосування // Біополімери і клітина. — 2005. — Т.21, № 2. — C. 91–106.

Macdonald J. R. Impedance/admittance response of a binary electrolyte // Electrochem.acta. — 1992. — 37, N6. — P. 1007–1014.

Кнеллер В. Ю., Боровских Л. П. Определение параметров многоэлементных двухполюсников. — М.: Энергоиздат, 1986. 144 с.: ил.

Мельник В. Г., Василенко А. Д., Медведенко М. П., Михаль А. А., Солдаткин А. А. Исследование информативных параметров дифференциальных кондуктометрических биосенсоров // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск: «Проблеми сучасної електротехніки». — 2006 — частина 3. — С. 119–124.

Мельник В. Г. Исследование чувствительности мостовой измерительной цепи с дифференциальным кондуктометрическим датчиком. // Праці Інституту електродинаміки НАНУ. — Збірник наукових праць . — Вип. 22. — 2009. — С. 115–118.

Мельник В. Г., Рубанчук М. П., Михаль А. А. Измерительные

цепи для кондуктометрических преобразователей с дифференциальными двухэлектродными датчиками // Технічна електродинаміка. — 2008. — № 2. — С. 58–64.

Василенко А. Д., Мельник В. Г., Новик А. И.,Рубанчук М. П. Стабилизация чувствительности дифференциальных кондуктометрических биосенсорных преобразователей

// Технічна електродинаміка. — 2009. — № 4. — С. 66–70.

Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем: [Монографія] / Я. І. Лепіх, Ю. О. Гордієнко, С. В. Дзядевич, А. О. Дружинин, А. А. Євтух, С. В. Лєнков, В. Г. Мельник, В. О. Романов -; за ред.. Я. І. Лепіха. — Одеса: Астропринт, 2010. — 296 с.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)