Інформація про автора

Джелалі, В. В., Державна установа Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова АМН України, Україна