Інформація про автора

Мельник, В. Г., Інститут електродинаміки НАН України, Україна

 • Том 12, № 4 (2015) - Біосенсори
  МУЛЬТИБІОСЕНСОРНА КОНДУКТОМЕТРИЧНА СИСТЕМА З АВТОМАТИЧНИМ НАЛАШТУВАННЯМ ТА САМОДІАГНОСТИКОЮ
  Анотація  PDF (Русский)
 • Том 11, № 1 (2014) - Біосенсори
  ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АМПЕРОМЕТРИЧНИХ НІКЕЛЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОТЕНЦІОСТАТУ «PALMSENS» ТА ЙОГО ВІТЧИЗНЯНОГО АНАЛОГУ
  Анотація  PDF
 • Том 11, № 3 (2014) - Сенсори та інформаційні системи
  ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИДУШЕННЯ СИНФАЗНОЇ ЗАВАДИ У БІОСЕНСОРНІЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНІЙ СИСТЕМІ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ ДАТЧИКАМИ
  Анотація  PDF (Русский)
 • Том 10, № 2 (2013) - Біосенсори
  ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТОНКОПЛІВКОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ – БУФЕРНИЙ РОЗЧИН НА КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР, СТВОРЕНИЙ НА ЇЇ ОСНОВІ
  Анотація  PDF
 • Том 8, № 1 (2011) - Сенсори та інформаційні системи
  МЕТРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОЧУТЛИВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ
  Анотація  PDF (Русский)
 • Том 8, № 3 (2011) - Сенсори та інформаційні системи
  БЕЗДРОТОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОРТАТИВНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ РОСЛИН
  Анотація  PDF
 • Том 8, № 3 (2011) - Сенсори та інформаційні системи
  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ДАТЧИКІВ ДЛЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ
  Анотація  PDF (Русский)
 • Том 8, № 4 (2011) - Сенсори та інформаційні системи
  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ ДАТЧИКАМИ
  Анотація  PDF (Русский)
 • Том 8, № 4 (2011) - Сенсори та інформаційні системи
  ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ СХЕМ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ
  Анотація  PDF (Русский)
 • Том 15, № 4 (2018) - Сенсори та інформаційні системи
  ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА АЛГОРИТМУ РОБОТИ ВИСОКОЧУТЛИВОЇ МУЛЬТИСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ З ІМПЕДАНСНИМИ ДАТЧИКАМИ
  Анотація  PDF (Русский)
 • Том 17, № 2 (2020) - Сенсори та інформаційні системи
  УДОСКОНАЛЕННЯ ГЕНЕРУВАННЯ ТЕСТОВИХ СИГНАЛІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ІМПЕДАНСУ В ШИРОКОМУ ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ
  Анотація  PDF (English)