Інформація про автора

Слышик, Н. Ф., Національний університет біоресурсів і природокористування, Україна