Інформація про автора

Глушков, О. В., Одеський державний екологічний університет, Україна

 • Том 12, № 4 (2015) - Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори
  СПЕКТРОСКОПІЯ АТОМIB В СИЛЬНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ПОЛІ: НОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АС ЕФЕКТУ ШТАРКА, БАГАТОФОТОННИХ РЕЗОНАНСІВ ТА ПЕРЕРІЗІВ ІОНІЗАЦІЇ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 11, № 3 (2014) - Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів
  ДЕТЕКТУВАННЯ ДИНАМІКИ ВЗАЄМОДІЇ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ХАОСУ І МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ GEOMATH ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДО НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 11, № 4 (2014) - Проектування і математичне моделювання сенсорів
  ХАОТИЧНА ДИНАМІКА НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АТОМНИХ І МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ І НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА ВОЛОКОННО-ЛАЗЕРНИХ ПРИСТРОЯХ: НОВІ ПІДХОДИ, ОДНОМАНІТНІСТЬ І КРАСА ХАОСУ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 8, № 1 (2011) - Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори
  ФІЗИКА ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНИХ АТОМНИХ ПРОЦЕСІВ В УСТАНОВКАХ ДЛЯ ПОДІЛЕННЯ ІЗОТОПІВ ТА ГАЗІВ: НОВІ ОПТИМАЛЬНІ СХЕМИ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 8, № 3 (2011) - Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)
  МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ДИФЕНІЛА І СПІРОПІРАНА У СЕНСОРИЦІ ТА НАНОЕЛЕКТРОНИЦІ
  Анотація  PDF (Русский)
 • Том 15, № 4 (2018) - Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори
  ХАОС-ДИНАМІЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ, ОБРОБКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ДАНИХ ВИМІРЮВАННЯ ДЛЯ ХАОТИЧНИХ КВАНТОВИХ СИСТЕМ І СЕНСОРІВ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 15, № 4 (2018) - Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори
  ФОТОЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ: ГІБРИДНИЙ МЕТОД ФУНКЦІОНАЛУ ГУСТИНИ ТА ФУНКЦІЙ ГРІНА У ВИЗНАЧЕННІ МОЛЕКУЛЯРНИХ КОНСТАНТ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 16, № 3 (2019) - Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори
  ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РАДІАЦІЙНОГО РОЗПАДУ ДЛЯ ВАЖКИХ СКЛАДНИХ АТОМНИХ СИСТЕМ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 16, № 3 (2019) - Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори
  РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ІОНІЗАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІДБЕРГІВСЬКИХ ЛУЖНИХ АТОМІВ У ПОЛІ ТЕПЛОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 16, № 4 (2019) - Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори
  ДЕТЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ХАОТИЧНИХ ФЛУКТУАЦІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДІОАКТИВНОГО РАДОНУ В АТМОСФЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩУ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 17, № 1 (2020) - Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори
  ТЕОРЕТИЧНА ОЖЕ-СПЕКТРОСКОПІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА: РОЗРАХУНОК ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
  Анотація  PDF (English)
 • Том 17, № 1 (2020) - Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори
  ДЕТЕКТУВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО ЕЛЕКТРОН-ГАММА-ЯДЕРНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ БАГАТОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
  Анотація  PDF (English)