Інформація про автора

Хецелiyс, О. Ю., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова; Одеський державний екологічний університет, Україна

  • Том 10, № 2 (2013) - Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори
    ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ АНАПОЛЬНОГО МОМЕНТУ ЯДРА ТА ЕФЕКТУ НЕЗБЕРЕЖЕННЯ ПАРНОСТІ У ВАЖКИХ АТОМНИХ СИСТЕМАХ: НОВИЙ ПІДХІД
    Анотація  PDF (English)