Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 13, № 2 (2016) МАЛОГАБАРИТНИЙ СЕЙСМОДАТЧИК НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, O. P. Kutrakov, R. M. Koretskyy
 
Том 1, № 1 (2004) ELECTROCHEMICAL TONGUE FOR FISH FRESHNESS EVALUATION Анотація   PDF (English)
L. Campanella, T. Gatta, M. Tomassetti
 
Том 7, № 3 (2010) Cd1-xMnxTe ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДЕТЕКТОРІВ Х- І γ-ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF
L. A. Kosyachenko, I. M. Rarenko, V. M. Sklyarchuk, N. S. Yurtsenyuk, O. L. Maslyanchuk, O. F. Sklyarchuk, Z. I. Zakharuk, E. V. Grushko
 
Том 14, № 4 (2017) CЕНСОР ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ НА ОСНОВІ МДН-ТРАНЗИСТОРА З АКТИВНИМ ШАРОМ В ОБЛАСТІ ПІДКЛАДКИ Анотація   PDF (English)
O. Kutova, M. Dusheiko, T. Obukhova, N. Maksimchuk, T. Borodinova, V. Tymofeev
 
Том 6, № 3 (2009) CЕНСОРНА СИСТЕМА ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТОВЩИНИ ПАПЕРУ НА БАЗІ УНІВЕРСАЛЬНОГО СЕНСОРНОГО ІНТЕРФЕЙСУ Анотація   PDF (English)
S. Yu. Yurish
 
Том 5, № 1 (2008) ІДЕНТИФІКАЦІЯ СТРУКТУРОВИХ ЭЛЕМЕНТІВ ТЛО-ЦІЛЬОВІЙ СИТУАЦІЇ У ГИБРИДОВИХ ОЕС МЕТОДАМИ ЦИФРОВОЇ ГИЛЬБЕРТ-ОПТИКІ Анотація   PDF (Русский)
N. K. Vlasenko
 
Том 9, № 2 (2012) ІМПЕДАНС-СПЕКТРОСКОПІЯ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація   PDF
А. О. Дружинін, І. П. Островський, Ю. М. Ховерко, Р. М. Корецький
 
Том 16, № 1 (2019) ІНДИКАЦІЯ ТИСКУ ЗА ЧАСОМ ВСЕРЕДИНІ ПОТОКУ РІДИНИ СЕНСОРОМ НА ОСНОВІ ПНЕВМАТИЧНОГО ФОТОННОГО КРИСТАЛУ Анотація   PDF
Є. Я. Глушко, О. М. Степанюк
 
Том 9, № 2 (2012) ІНДУКТИВНО-РЕЗИСТИВНИЙ ГЕНЕРАТОРНИЙ ДАТЧИК Анотація   PDF
Л. Б. Ліщинська, Я. С. Рожкова, М. А. Філинюк
 
Том 9, № 1 (2012) ІНЖЕНЕРІЯ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРІВ ПАРИ ЕТАНОЛУ, АМІАКУ ТА АЦЕТОНУ НА ОСНОВІ ТОНКИХ ПЛІВОК ZnO:Cu Анотація   PDF
В. Б. Капустяник, Б. І. Турко, М. Р. Панасюк, М. В. Партика, Б. Я. Кулик
 
Том 5, № 2 (2008) ІНТАКТНІ РЕКОМБІНАНТНІ КЛІТИНИ ДРІЖДЖІВ HANSENULA POLYMORPHA, НАД-ПРОДУЦЕНТИ ФОРМАЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ, ЯК ЧУТЛИВІ БІОЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДУ Анотація   PDF
Solomiya Paryzhak, Olha Demkiv, Wolfgang Schuhmann, Mykhailo Gonchar
 
Том 7, № 1 (2010) ІНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧНІ ХВИЛЕВОДНІ СТРУКТУРИ З НАНОРОЗМІРНИМ АКТИВНИМ ШАРОМ НА ОСНОВІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ (ХСН) Анотація   PDF (English)
G. T. Horvat, I. I. Sakalosh, Y. P. Sharkan, I. I. Popovich
 
Том 4, № 4 (2007) ІНТЕГРОВАНИЙ ПРОГРАМНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕНОСУ СТРУМУ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ Анотація   PDF
P. P. Horley, O. A. Chervinskiy
 
Том 15, № 3 (2018) ІНТЕРЕНФЕРЕНЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ФОТОННІ КРИСТАЛИ Анотація   PDF
Н. Л. Дьяконенко, О. П. Овчаренко
 
Том 10, № 2 (2013) ІНТЕРКАЛЬОВАНІ ШАРУВАТІ КРИСТАЛИ InSe, GaSe І Bi2 Te3 ТА ЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТИСКУ НА ЇХ ОСНОВІ Анотація   PDF
З. Р. Кудринський, З. Д. Ковалюк
 
Том 8, № 3 (2011) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЛАДІВ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (English)
І. Б. Галелюка, С. В. Дзядевич, А. О. Дружинін, А. А. Євтух, Я. І. Лепіх, В. О. Проценко, В. О. Романов
 
Том 8, № 2 (2011) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЧИННИК АКУСТИЧНОЇ ДІЇ НА СТРУКТУРУ ДЕФЕКТНИХ КОМПЛЕКСІВ У НАПІВПРОВІДНИКАХ Анотація   PDF
Я. М. Оліх, О. Я. Оліх
 
Том 9, № 1 (2012) ІНФРАЧЕРВОНІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ ХАЛЬКОГЕНІДІВ СВИНЦЮ-ОЛОВА Анотація   PDF
А. І. Ткачук, В. В. Тетьоркін, О. М. Царенко, С. І. Рябець, Ю. Г. Ковальов
 
Том 12, № 1 (2015) ІЧ-ФОТОЕЛЕКТРОНІКА: ФОТОННІ ЧИ ТЕПЛОВІ ДЕТЕКТОРИ? ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF (Русский)
Ф. Ф. Сизов
 
Том 7, № 1 (2010) АВТОДИННИЙ ДАВАЧ СИГНАЛІВ ЯКР ТА ЯМР Анотація   PDF
V. V. Brailovskyi, A. P. Samila, A. G. Khandozhko
 
Том 2, № 3 (2005) АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В ПОВІТРЯНІЙ СУМІШІ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕНСОРА ТА НАПІВПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ Анотація   PDF (Русский)
S. D. Korolenko, F. V. Makordey, L. D. Konovalenko, L. I. Korolenko
 
Том 9, № 4 (2012) АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДО АНАЛІЗУ СИГНАЛІВ РЕЛАКСАЦІЙНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ГЛИБОКИХ РІВНІВ Анотація   PDF
Д. Б. Грязнов, С. А. Корінь, В. Я. Опилат, О. В. Третяк
 
Том 14, № 1 (2017) АДАПТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ НАНЕСЕННЯ ПОЛІФЕНІЛЕНДІАМІНОВОЇ МЕМБРАНИ НА ДИСКОВІ ПЛАТИНОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ Анотація   PDF
I. S. Kucherenko, O. V. Soldatkina, D. Yu. Kucherenko, O. O. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 3, № 1 (2006) АДАПТАЦІЯ СТАНДАРТУ IEEE 1451 ДЛЯ ЧАСТОТНИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF
S. Y. Yurish
 
Том 6, № 1 (2009) АКУСТИЧНА ЕМІСІЯ ПРИ НЕОДНОРІДНОМУ ТЕРМІЧНОМУ ІМПУЛЬСНОМУ ВПЛИВІ З УТВОРЕННЯМ РІДКОЇ ФАЗИ Анотація   PDF
O. V. Lyashenko, V. P. Veleshchuk, O. I. Vlasenko, A. P. Onanko, I. O. Lyashenko, Ju. A. Onanko
 
Том 3, № 4 (2006) АКУСТОЕЛЕКТРОННІ СЕНСОРИ НА РЕЗОНАТОРАХ НІОБАТУ ЛІТІЮ Анотація   PDF
V. V. Kurylyuk, A. M. Gorb, O. I. Polovina, O. A. Korotchenkov
 
Том 14, № 2 (2017) АКУСТОСТИМУЛЬОВАНА “КВАЗІКАВІТАЦІЯ” ВАКАНСІЙНИХ ДЕФЕКТІВ У НАПІВПРОВІДНИКАХ ПРИ ЇХ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОМУ ОПРОМІНЕННІ Анотація   PDF
Ya. M. Olikh, Ya. I. Lepikh
 
Том 4, № 1 (2007) АКУСТОЧУТЛИВИЙ СЕНСОР НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ДАТЧИКА ХОЛЛА Анотація   PDF
M. D. Tymochko, Ya. M. Olikh
 
Том 4, № 4 (2007) АМОРФНО-КРИСТАЛІЧНІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДИ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРІВ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ Анотація   PDF (English)
N. D. Savchenko, A. B. Kondrat, T. N. Shchurova, I. I. Opachko, V. M. Rubish
 
Том 11, № 1 (2014) АНІЗОТРОПІЯ ПРОВІДНОСТІ ДВОШАРОВОГО ГРАФЕНУ ПРИ СТИСКУ ВЗДОВЖ НАПРЯМКІВ «КРІСЛА» І «ЗИГЗАГУ» Анотація   PDF
В. Г. Литовченко, А. І. Курчак, М. В. Стріха
 
Том 6, № 1 (2009) АНІЗОТРОПНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ СЕНСОРА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ ТЕМ ПЕЛЬТЬЄ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ascheulov, D. D. Velichuk, R. G. Cherkez, I. S. Romanyuk
 
Том 3, № 1 (2006) АНАЛІЗ ГАЗОЧУТЛИВИХ ЕФЕКТІВ В ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КЕРАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОКСИДУ ЦИНКУ Анотація   PDF
A. Yu. Lyashkov, A. S. Tonkoshkur, I. V. Gomilko
 
Том 14, № 4 (2017) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДА BERYLLIUM-7 В АТМОСФЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДОВ ПІСЛЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА АТОМНІЙ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ FUKUSHIMA DAIICHI Анотація   PDF (English)
Yu. Ya. Bunyakova, V. В. Ternovsky, Yu. V. Dubrovskaya, A. V. Ignatenko, A. A. Svinarenko, L. A. Vitavetskaya
 
Том 4, № 1 (2007) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПТИЧНИХ ЦИФРОВИХ ІМПУЛЬСНИХ ФАЗОМЕТРІВ Анотація   PDF
S. V. Lenkov, Ya. I. Lepikh, V. V. Vydolob, D. A. Peregudov
 
Том 11, № 3 (2014) АНАЛІЗ МАГНІТНОГО ЛАНЦЮГА ВИХРОСТРУМОВОГО СЕНСОРА З УРАХУВАННЯМ ШВИДКОСТІ НЕМАГНІТНОГО ПРОВІДНОГО ЛИСТА, ЯКИИЙ РУХАЄТЬСЯ В РОБОЧОМУ ЗАЗОРІ Анотація   PDF (Русский)
В. Б. Нерсисян
 
Том 1, № 1 (2004) АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ СТАРІННЯ МІН СЕНСОРІВ З Pd (Cu x Pd) ЗАТВОРОМ Анотація   PDF (English)
V. G. Litovchenko, A. A. Efremov
 
Том 9, № 2 (2012) АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ КОЕФІЦІЄНТА ПОСИЛЕННЯ ФОТОСТРУМУ І КВАНТОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕМНІЄВИХ P-I-N-ФОТО ПРИЙМАЧІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПРОМІНЕННЯ В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРУ, ПРОВЕДЕНИЙ ДЛЯ РІЗНИХ ГУСТИН ДИСЛОКАЦІЙ У ПРИЛАДАХ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Свірідова
 
Том 9, № 3 (2012) АНАЛІЗ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ У ДВІЙКОВІЙ СИСТЕМІ А2 — В6 ZnTe Анотація   PDF (Русский)
С. В. Лєнков, О. В. Банзак, О. В. Карпенко
 
Том 3, № 3 (2006) АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЧУТЛИВОСТІ СЕНСОРІВ ГАЗУ Анотація   PDF (Русский)
V. V. Petrov
 
Том 10, № 3 (2013) АНАЛОГОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СВІТЛА НА БАЗІ ОДНОПЕРЕХІДНОГО ТРАНЗИСТОРА Анотація   PDF (Русский)
І. М. Викулин, Ш. Д. Курмашев, А. В. Веремьова
 
Том 4, № 1 (2007) АНОМАЛЬНА ПОВЕДІНКА ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ В ОКОЛІ ТЕМПЕРАТУРИ КРИСТАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
V. M. Rubish
 
Том 3, № 4 (2006) АНОМАЛЬНО-ІНВЕРСОВАНИЙ ФОТОВЕНТИЛЬНИЙ ЕФЕКТ У КЛАСТЕРИЗОВАНІЙ ГЕТЕРОСТРУКТУРІ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Drozdov, M. A. Drozdov, V. V. Kovalchuk
 
Том 11, № 4 (2014) БІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ НАЙПОШИРЕНІШИХ ВУГЛЕВОДІВ Анотація   PDF
О. Є. Дудченко, В. М. Пєшкова, О. О. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 2, № 1 (2005) БІОСЕНСОРИ НА ОСНОВІ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF (Русский)
N. F. Starodub, V. M. Starodub
 
Том 1, № 2 (2004) БІОСЕНСОРИ НА ОСНОВІ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Анотація   PDF (Русский)
N. F. Starodub, V. M. Starodub
 
Том 5, № 3 (2008) БІОХІМІЧНІ СЕНСОРНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПОРИСТИХ ПЛІВОК ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ З НАНОЧАСТКАМИ ЗОЛОТА В УМОВАХ ПОВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ВІДБИТТЯ Анотація   PDF (Русский)
P. M. Boltovets, E. G. Manoilov, A. A. Savchenko, E. B. Kaganovich, B. A. Snopok
 
Том 6, № 1 (2009) БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація   PDF (Русский)
A. D. Vasylenko, L. V. Shkotova, V. G. Melnik, L. N. Semenytcheva, S. V. Dzyadevych
 
Том 8, № 2 (2011) БАГАТОПЕРЕХІДНІ КРЕМНІЄВІ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЯК СЕНСОРИ У СИСТЕМАХ ОПТИЧНОЇ ЛОКАЦІЇ Анотація   PDF
М. В. Кіріченко, В. Р. Копач, Р. В. Зайцев, Н. В. Куца, К. Ю. Крикун
 
Том 13, № 2 (2016) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КВАРЦОВИЙ СЕНСОР Анотація   PDF (Русский)
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina, S. K. Sklyarenko
 
Том 5, № 4 (2008) БАРИЧНА ПОВЕДІНКА ДІЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ В КРИСТАЛАХ TlGaSe2 Анотація   PDF
O. O. Gomonnai, M. Yu. Rigan, I. Yu. Roman, P. P. Guranich, A. G. Slivka
 
Том 8, № 3 (2011) БЕЗДРОТОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОРТАТИВНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ РОСЛИН Анотація   PDF
В. О. Романов, Д. М. Артеменко, В. М. Груша, В. С. Федак, Є. В. Сарахан, А. А. Євтух, В. Г. Мельник
 
Том 15, № 1 (2018) БЕЗКОНТАКТНІ ОПТИЧНІ ТЕРМОСЕНСОРИ НА ОСНОВІ МОНОКРИСТАЛУ (Ga54.59In44.66Er0.75)2S300 Анотація   PDF
В. В. Галян, І. А. Іващенко, А. Г. Кевшин, І. Д. Олексеюк, А. П. Третяк, П. В. Тищенко
 
Том 9, № 3 (2012) ВІЗУАЛЬНИЙ ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ПЛІВКИ WO3 І ШАРУ КАТАЛІЗАТОРА Анотація   PDF
Г. Я. Колбасов, С. В. Волков, Ю. С. Краснов, С. С. Фоманюк
 
Том 11, № 2 (2014) ВІМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОГЛИНАННЯ ПЛАТИНОВОГО БОЛОМЕТРА НА ДОВЖИНІ ХВИЛІ 1,06 МКМ Анотація   PDF (Русский)
С. В. Погорєлов, Б. В. Сафронов, В. П. Балкашин, І. О. Пріз
 
Том 2, № 3 (2005) ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗ І ДЕТЕКТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ У ЗЕМНІЙ АТМОСФЕРІ: МІКРОС ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, A. A. Svinarenko, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa
 
Том 3, № 1 (2006) ВИВЧЕННЯ АТОМНИХ СИСТЕМ У ІНТЕНСИВНОМУ ПОЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНВАННЯ: СПЕКТРАЛЬНА ІЄРАРХІЯ, ДИНАМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА ГЕНЕРАЦІЯ УЛЬТРАКОРОТКИХ ІМПУЛЬСІВ ВУФ ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ДІАПАЗОНІВ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, I. M. Shpinareva, V. M. Ignatenko, V. I. Gura
 
Том 10, № 1 (2013) ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ РЕАКТИВАЦІЇ БІОСЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ІММОБІЛІЗОВАНОЇ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ ПРИ ІНГІБІТОРНОМУ АНАЛІЗІ ПЕСТИЦИДІВ Анотація   PDF
К. В. Степурська, О. О. Солдаткін, В. М. Пєшкова, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 6, № 1 (2009) ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
V. N. Arkhypova, S. V. Dzyadevych, D. A. Efimov, A. P. Soldatkin
 
Том 9, № 4 (2012) ВИГОТОВЛЕННЯ МОНОДИСПЕРСНИХ КЕРАМІЧНИХ ПОРОШКІВ SiC І Si3N4 З ВИКОРИСТАННЯМ CO2-ЛАЗЕРА Анотація   PDF (Русский)
Ш. Д. Курмашев, А. Н. Софронков, Т. М. Бугайова, Т. І. Лавренова, Н. С. Дзюба
 
Том 9, № 3 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТЕЙ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ У СПЕКТРАХ ДЕЯКИХ Ne-ПОДІБНИХ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ Анотація   PDF (English)
О. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, Т. О. Флорко, Г. В. Ігнатенко
 
1 - 60 з 614 результатів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>