Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 13, № 2 (2016) МАЛОГАБАРИТНИЙ СЕЙСМОДАТЧИК НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація
A. A. Druzhinin, O. P. Kutrakov, R. M. Koretskyy
 
Том 1, № 1 (2004) ELECTROCHEMICAL TONGUE FOR FISH FRESHNESS EVALUATION Анотація
L. Campanella, T. Gatta, M. Tomassetti
 
Том 10, № 2 (2013) ІНТЕРКАЛЬОВАНІ ШАРУВАТІ КРИСТАЛИ InSe, GaSe І Bi2 Te3 ТА ЧУТЛИВІ ЕЛЕМЕНТИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ТИСКУ НА ЇХ ОСНОВІ Анотація
З. Р. Кудринський, З. Д. Ковалюк
 
Том 14, № 1 (2017) АДАПТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ НАНЕСЕННЯ ПОЛІФЕНІЛЕНДІАМІНОВОЇ МЕМБРАНИ НА ДИСКОВІ ПЛАТИНОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ Анотація   PDF
I. S. Kucherenko, O. V. Soldatkina, D. Yu. Kucherenko, O. O. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 14, № 2 (2017) АКУСТОСТИМУЛЬОВАНА “КВАЗІКАВІТАЦІЯ” ВАКАНСІЙНИХ ДЕФЕКТІВ У НАПІВПРОВІДНИКАХ ПРИ ЇХ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОМУ ОПРОМІНЕННІ Анотація   PDF
Ya. M. Olikh, Ya. I. Lepikh
 
Том 11, № 1 (2014) АНІЗОТРОПІЯ ПРОВІДНОСТІ ДВОШАРОВОГО ГРАФЕНУ ПРИ СТИСКУ ВЗДОВЖ НАПРЯМКІВ «КРІСЛА» І «ЗИГЗАГУ» Анотація
В. Г. Литовченко, А. І. Курчак, М. В. Стріха
 
Том 11, № 3 (2014) АНАЛІЗ МАГНІТНОГО ЛАНЦЮГА ВИХРОСТРУМОВОГО СЕНСОРА З УРАХУВАННЯМ ШВИДКОСТІ НЕМАГНІТНОГО ПРОВІДНОГО ЛИСТА, ЯКИИЙ РУХАЄТЬСЯ В РОБОЧОМУ ЗАЗОРІ Анотація
В. Б. Нерсисян
 
Том 1, № 1 (2004) АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ СТАРІННЯ МІН СЕНСОРІВ З Pd (Cu x Pd) ЗАТВОРОМ Анотація
V. G. Litovchenko, A. A. Efremov
 
Том 10, № 3 (2013) АНАЛОГОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СВІТЛА НА БАЗІ ОДНОПЕРЕХІДНОГО ТРАНЗИСТОРА Анотація
І. М. Викулин, Ш. Д. Курмашев, А. В. Веремьова
 
Том 11, № 4 (2014) БІОСЕНСОРИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ НАЙПОШИРЕНІШИХ ВУГЛЕВОДІВ Анотація
О. Є. Дудченко, В. М. Пєшкова, О. О. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 1, № 2 (2004) БІОСЕНСОРИ НА ОСНОВІ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ Анотація
N. F. Starodub, V. M. Starodub
 
Том 13, № 2 (2016) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КВАРЦОВИЙ СЕНСОР Анотація
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina, S. K. Sklyarenko
 
Том 11, № 2 (2014) ВІМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОГЛИНАННЯ ПЛАТИНОВОГО БОЛОМЕТРА НА ДОВЖИНІ ХВИЛІ 1,06 МКМ Анотація
С. В. Погорєлов, Б. В. Сафронов, В. П. Балкашин, І. О. Пріз
 
Том 12, № 2 (2015) ВИКОРИСТАННЯ CdxMg1-xTe У ФОТОСЕНСОРАХ Анотація
М. М. Сльотов, О. М. Сльотов, К. С. Ульяницький
 
Том 13, № 1 (2016) ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ЯВИЩА ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ Анотація
Yu. V. Ushenin, G. V. Dorozinsky, V. P. Maslov, T. A. Turu, N. V. Kachur
 
Том 14, № 2 (2017) ВИМІРЮВАННЯ ПРОВІДНОСТІ Й АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРІВ У РАМКАХ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
Yu. O. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 12, № 3 (2015) ВИПРОМІНЮВАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ З КЕРОВАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Анотація
Я. І. Лепіх, А. О. Карпенко
 
Том 1, № 2 (2004) ВИХОРОСТРУМОВИЙ СЕНСОР ТОВЩИНИ І ШВИДКОСТІ ПРОВІДНОЇ НЕМАГНІТНОЇ СМУГИ, ЩО РУХАЄТЬСЯ Анотація
V. B. Nersisyan
 
Том 1, № 2 (2004) ВОЛЬТ-ФАРАДНІ ВИМІРИ ТА СПЕКТРОСКОПІЯ ПРОВІДНОСТІ САМООРГАНІЗОВАНИХ ГЕРМАНІЄВИХ ОСТРІВЦІВ В КРЕМНІЄВИХ P-N З’ЄДНАННЯХ Анотація
M. V. Shkil, V. V. Ilchenko, O. V. Tretyak, P. S. Chen, Z. W. Pei, M. J. Tsai
 
Том 14, № 1 (2017) ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ НАНОКРИСТАЛІВ AgInS2/ZnS Анотація
I. Podgurska, A. Rachkov
 
Том 14, № 2 (2017) ВПЛИВ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АДАТОМІВ НА ЗАКОН ДИСПЕРСІЇ ТА ШИРИНУ АКУСТИЧНОЇ ФОНОННОЇ МОДИ КВАЗІРЕЛЕЄВСЬКОЇ ХВИЛІ Анотація   PDF
M. Ya. Seneta, R. M. Peleshchak
 
Том 14, № 1 (2017) ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ТЕНЗООПІР МОНОКРИСТАЛІВ n-Ge Анотація   PDF
S. V. Luniov, A. I. Zimych, M. V. Khvyshchun, V. T. Maslyuk, I. G. Megela
 
Том 13, № 4 (2016) ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ МІЖЗОННИХ КВАНТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ДВОЯМНІЙ СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ Анотація   PDF
V. A. Holovatsky, I. B. Bernik, M. Ya. Yakhnevych
 
Том 12, № 2 (2015) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ТЕНЗОЧУТЛИВІСТЬ СИЛЬНОДЕФОРМОВАНИХ МОНОКРИСТАЛІВ n-G Анотація
О. В. Бурбан
 
Том 12, № 1 (2015) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПІДКЛАДКИ НА СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГОВАНИХ АЛЮМІНІЄМ ТОНКИХ ПЛІВОК ОКСИДУ ЦИНКУ ОСАДЖЕНИХ МЕТОДОМ ПОШАРОВОГО МАГНЕТРОННОГО РОЗПИЛЕННЯ Анотація
М. В. Дранчук, А. І. Євтушенко, В. А. Карпина, О. С. Литвин, В. Р. Романюк, В. М. Ткач, В. А. Батурин, О. Ю. Карпенко, В. М. Кузнецов, В. І. Попович, М. Г. Душейко, Г. В. Лашкарьов
 
1 - 25 з 167 результатів 1 2 3 4 5 6 7 > >>