Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 1 (2005) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОПТИКО- ЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРНИХ ПРИЛАДІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Анотація   PDF (Русский)
V. P. Maslov
 
Том 7, № 3 (2010) ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЭФЕКТІВ В КРИСТАЛАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В ТЕРМОДИНАМІЧНО НЕРІВНОВАЖНИХ УМОВАХ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina
 
Том 3, № 2 (2006) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ШВИДКОДІЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ЕЛЕКТРИЧНО АКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Анотація   PDF (Русский)
Sergey V. Plaksin, Lubov M. Pogorelaja, Ivan I. Sokolovskiy
 
Том 3, № 3 (2006) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОСНОВІ МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov, I. V. Pavlovskyy
 
Том 4, № 1 (2007) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА БАЗІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ Si-Ge Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. P. Ostrovskii, Iu. R. Kogut
 
Том 3, № 1 (2006) ФІЗИЧНІ ТА МОДЕЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ЕФЕКТИ В БІПОЛЯРНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ Анотація   PDF
M. A. Glauberman, V. V. Yegorov, N.. A Kanischeva, V. V. Kozel
 
Том 4, № 4 (2007) ФІЗИЧНІ ЯВИЩА ТА ЗОННІ ПАРАМЕТРИ КРИСТАЛІВ (3HgSe)1-x(Al2Se3)x, ЛЕГОВАНИХ МАРГАНЦЕМ Анотація   PDF
P. D. Maryanchuk, D. P. Kozyarskyy
 
Том 4, № 4 (2007) ФІЗИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ДЕФЕКТНОЇ СТРУКТУРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ Анотація   PDF
B. V. Pavlyk, B. Z. Tsybulyak, M. V. Lyshak
 
Том 7, № 4 (2010) ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ В МАГНЕТИКАХ З ТЕНЗОРНИМИ ВЗАЄМОДІЯМИ Й НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІ ДАТЧИКИ МАГНІТНОГО ПОЛЯ Анотація   PDF (Русский)
I. P. Shapovalov, P. A. Sayko
 
Том 5, № 1 (2008) ФЕРМЕНТНІ БІОСЕНСОРИ ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ КОМПОНЕНТІВ ВИНА Анотація   PDF
T. B. Goriushkina, S. v Dzyadevych
 
Том 5, № 3 (2008) ФОНОННІ ТА ПОЛЯРОННІ СТАНИ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРИ З КВАНТОВОЮ ЯМОЮ КРИСТАЛІВ ГЕКСАГОНАЛЬНОЇ СИМЕТРІЇ. Анотація   PDF (English)
V. I. Boichuk, V. A. Borusevych, I. S. Shevchuk
 
Том 6, № 4 (2009) ФОРМУВАННЯ БАГАТОЕЛЕМЕНТНИХ ІЧ-ФОТОЧУТЛИВИХ МАТРИЦЬ ФОТОПРИЙМАЧІВ, ФОРМАТУ 128Х128 ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ CdHgTe Анотація   PDF
F. F. Sizov, Z. F. Tsybrii, M. V. Vuichyk, Ye. O. Bilevych, M. V. Apatskaya, Ì. M. Smoliy, I. O. Lysuk, K. V. Andreeva, N. N. Michailov
 
Том 8, № 4 (2011) ФОРМУВАННЯ ДЕФЕКТНОЇ ПІДСИСТЕМИ ТЕЛУРИДУ СВИНЦЮ ПРИ ГАРТУВАННІ Анотація   PDF
Д. М. Фреїк, І. В. Горічок, Ю. В. Лисюк, Л. Й. Межиловська
 
Том 9, № 3 (2012) ФОРМУВАННЯ КРЕМНІЄВИХ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУР ДЛЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОЛЬОВОЇ ЕМІСІЇ Анотація   PDF
О. В. Стеблова, О. Л. Братусь, Ю. М. Педченко, A. A. Євтух
 
Том 13, № 4 (2016) ФОРМУВАННЯ НАНОПОРИСТИХ ПЛІВОК Al2O3 Анотація   PDF
A. Yu. Kizjak, A. A. Evtukh, O. V. Steblova
 
Том 2, № 3 (2005) ФОРМУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЇ І РЕЛАКСАЦІЙНІ ЯВИЩА В СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІМЕРАХ, ПОЛЯРИЗОВАНИХ У КОРОННОМУ РОЗРЯДІ Анотація   PDF (Русский)
A. E. Sergeeva, S. N. Fedosov, V. I. Soloshenko, A. F. Butenko, V. V. Valdman
 
Том 6, № 4 (2009) ФОРМУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ БІОСЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ СЕНСОРА ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ СПЕЦИФІЧНИХ ОЛІГОНУКЛЕОТИДНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ Анотація   PDF
A. E. Rachkov, Yu. V. Holodova, M. V. Dybkov, G. D. Telegeev, A. P. Soldatkin
 
Том 4, № 3 (2007) ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБКА ІНДІЄВИХ СТОВПІВ ДЛЯ ЗБІРКИ МАТРИЧНИХ ФОТОПРИЙОМНИХ ПРИСТРОЇВ МЕТОДОМ ПЕРЕВЕРНЕНОГО КРИСТАЛА Анотація   PDF (Русский)
A. G. Paulish, A. M. Biktashov, N. B. Kuzmin, I. G. Kosulina, A. R. Novoselov
 
Том 1, № 1 (2004) ФОРМУВАННЯ ТОНКИХ ГАЗОЧУТЛИВИХ ОКСИДНИХ ПЛІВОК ЗМІШАНОГО СКЛАДУ ЛЕГОВАНИМ СРІБЛОМ Анотація   PDF (English)
V. V. Petrov, N. K. Plugotarenco, T. N. Nazarova, N. F. Kopilova, A. N. Korolev, A. T. Kazakov
 
Том 14, № 3 (2017) ФОРМУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИСТРОЇВ НА ПАХ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ Анотація   PDF
Ya. I. Lepikh
 
Том 2, № 4 (2005) ФОТОДІОД, СТІЙКИЙ ДО ФОНОВОГО ОСВІТЛЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Yu. G. Dobrovolskiy
 
Том 13, № 1 (2016) ФОТОДІОДИ HgCdTe СЕРЕДНЬОХВИЛЬОВОГО ІЧ ДІАПАЗОНУ СПЕКТРА Анотація   PDF (English)
F. Sizov, Z. Tsybrii, M. Vuichyk, К. Andreyeva, М. Apatsка, S. Bunchuk, N. Dmytruk, М. Smolii
 
Том 12, № 1 (2015) ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ТА П’ЄЗООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Cu1-xZnx InS2 Анотація   PDF
О. В. Новосад, В. В. Божко, І. В. Кітик, В. Вертеліс, А. Некрошюс, В. Кажукаускас
 
Том 3, № 4 (2006) ФОТОПРИЙМАЧ НА БАЗІ ОДНОПЕРЕХІДНОГО ТА ПОЛЬОВОГО ФОТОТРАНЗИСТОРІВ Анотація   PDF (Русский)
I. M. Vikulin, Sh. D. Kurmashev, V. A. Mingalov
 
Том 4, № 4 (2007) ФОТОЧУТЛИВІ ПЛІВКИ CuIn3 Se5, ОТРИМАНІ МЕТОДОМ ІМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО НАПИЛЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
E. N. Borisov, Ya. Vertsimakha, P. Lutsyk, A. Tverjanovich, Yu. S. Tveryanovich
 
Том 13, № 1 (2016) ХАОТИЧНА ДИНАМІКА НАПІВПРОВІДНИКОВОГО GaAs / GaAlAs ЛАЗЕРA: НЕЛІНІЙНИЙ ХАОС-ГЕОМЕТРИЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF (English)
G. P. Prepelitsa
 
Том 11, № 4 (2014) ХАОТИЧНА ДИНАМІКА НЕЛІНІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АТОМНИХ І МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ В ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛІ І НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ТА ВОЛОКОННО-ЛАЗЕРНИХ ПРИСТРОЯХ: НОВІ ПІДХОДИ, ОДНОМАНІТНІСТЬ І КРАСА ХАОСУ Анотація   PDF (English)
Г. П. Препелиця, О. В. Глушков, Я. I. Лепiх, В. В. Буяджі, В. Б. Терновський, П. О. Заїчко
 
Том 12, № 3 (2015) ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗАЄМОДІЇ КВАНТОВИХ ТОЧОК CdTe ІЗ СИРОВАТКОВИМ АЛЬБУМІНОМ ЛЮДИНИ МЕТОДАМИ ОПТИЧНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ Анотація   PDF (English)
I. Д. Столярчук, A. Й. Савчук, Р. Войнаровська, Я. Політ
 
Том 10, № 3 (2013) ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ZnO РІЗНОЇ РОЗМІРНОСТІ Анотація   PDF (English)
Г. О. Лубочкова, О. П. Станько, Б. І. Турко, Б. Я. Кулик, Р. Я. Серкіз, В. Б. Капустяник
 
Том 3, № 4 (2006) ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА НА ОСНОВІ ПОЛІАНІЛІНУ В СТЕХІОМЕТРІЇ (1 ↔ 4) Анотація   PDF
A. K. Vidybida, A. S. Usenko, A. L. Kukla, A. S. Pavluchenko, O. Yu. Posudievsky, V. D. Pokhodenko
 
Том 9, № 2 (2012) ХЛОРОФІЛ-СЕНСОРИ ПОЛЬОВИХ ПРИЛАДІВ Анотація   PDF
Д. М. Артеменко, Ю. С. Колесник, В. О. Романов, В. С. Федак
 
Том 6, № 3 (2009) ЧОТИРЬОХКАНАЛЬНИЙ БІОСЕНСОРНИЙ АНАЛІЗАТОР САХАРИДІВ Анотація   PDF (English)
S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin, A. A. Soldatkin, V. N. Peshkova, A. D. Vasilenko, V. G. Melnik, A. A. Mikhal, L. N. Semenycheva, M. P. Rubanchuk
 
Том 13, № 4 (2016) ЧУТЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ СРІБЛА ДО МЕТАНУ Анотація   PDF (Русский)
E. L. Povzlo, A. Yu. Lyashkov, A. S. Tonkoshkur
 
Том 12, № 2 (2015) ЧУТЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ СРІБЛА ДО ПРОПАН-БУТАНОВОЇ СУМІШІ Анотація   PDF (Русский)
О. Ю. Ляшков, О. С. Тонкошкур, Є. Л. Повзло
 
Том 6, № 3 (2009) ЧУТЛИВІСТЬ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДО КУТА ПАДІННЯ СВІТЛА НА ЇХ ПРИЙМАЛЬНУ ПОВЕРХНЮ Анотація   PDF (English)
M. V. Kirichenko, V. R. Kopach, R. V. Zaitsev, S. A. Bondarenko
 
Том 13, № 3 (2016) ЧУТЛИВІСТЬ ПЛІВОК ТІАКАЛІКСАРЕНІВ ДО РЯДУ АЛІФАТИЧНИХ СПИРТІВ Анотація   PDF
I. A. Koshets, Z. I. Kazantseva, T. V Kozlova, V. I. Kalchenko
 
Том 11, № 2 (2014) ШЛЯХИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, І. О. Іванченко, Л. М. Будіянська, В. І. Сантоній
 
Том 7, № 2 (2010) ЯДЕРНА КВАНТОВА ОПТИКА: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ БАГАТОФОТОННИХ РЕЗОНАНСІВ В ЯДРАХ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, A. A. Svinarenko
 
Том 4, № 1 (2007) ЯДЕРНО-КВАДРУПОЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ЕТАЛОН ДЛЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ТЕМПЕРАТУРНИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF
V. M. Vassyliuk, A. M. Lenovenko
 
Том 10, № 3 (2013) ЯК ПОЧИНАЛАСЯ НАУКА ПРО НАПІВПРОВІДНИКИ (ДО 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ) Анотація   PDF
М. В. Стріха
 
Том 5, № 4 (2008) ЯМР І ЯКР В ІНТЕРКАЛЬОВАНІЙ СПОЛУЦІ GaSe:Li Анотація   PDF
Alexander Khandozhko, Galina Lastivka, Zachar Kovalyuk
 
541 - 581 з 581 результатів << < 5 6 7 8 9 10