Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 15, № 2 (2018) ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТИ БАР’ЄРА КОНТАКТІВ Ni - НАПІВПРОВІДНИК ФОТОЕЛЕКТРИЧНИМ МЕТОДОМ Анотація   PDF (Русский)
В. П. Махній, М. М. Березовський, В. М. Склярчук, О. М. Сльотов
 
Том 8, № 4 (2011) ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СПІРАЛЬНО-ВИГНУТОГО ОДНОМОДОВОГО ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ КОМПЕНСАЦІЇ ПОГОННОЇ ХРОМАТИЧНОЇ ДИСПЕРСІЇ СИГНАЛУ Анотація   PDF
О. В. Бондаренко, О. М. Власов, О. М. Стащук, Д. М. Степанов
 
Том 2, № 3 (2005) ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КООРДИНАТНОГО ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧА В УМОВАХ ТЕПЛОВОГО ДРЕЙФУ Анотація   PDF
P. A. Yaganov, A. V. Borysov
 
Том 6, № 3 (2009) ВИЗНАЧЕННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВЕЛИЧИНИ ВИПРОМІНЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ФАКЕЛА ТВЕРДОЇ СУМІШНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF (English)
M. Yu. Trofimenko, Yu. A. Nitsuk, T. F. Smaglenko, L. I Riabchuk
 
Том 12, № 2 (2015) ВИКОРИСТАННЯ CdxMg1-xTe У ФОТОСЕНСОРАХ Анотація   PDF
М. М. Сльотов, О. М. Сльотов, К. С. Ульяницький
 
Том 8, № 2 (2011) ВИКОРИСТАННЯ КЛІНОПТИЛОЛІТУ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УРЕАЗНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ рН-ЧУТЛИВИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ Анотація   PDF
М. К. Шелякіна, О. О. Солдаткін, В. М. Архипова, Б. Аката, Н. Жаффрезик-Рено, С. В. Дзядевич
 
Том 6, № 2 (2009) ВИКОРИСТАННЯ НАПІВМАГНІТНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУР БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН Анотація   PDF
V. I. Fediv, I. S. Davydenko, A. I. Savchuk, M. M. Marchenko, T. A. Savchuk
 
Том 13, № 1 (2016) ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ЯВИЩА ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ Анотація   PDF (English)
Yu. V. Ushenin, G. V. Dorozinsky, V. P. Maslov, T. A. Turu, N. V. Kachur
 
Том 10, № 1 (2013) ВИКОРИСТАННЯ СИЛІКАЛІТІВ З РІЗНИМ РОЗМІРОМ ЧАСТИНОК ПРИ СТВОРЕННІ ФЕРМЕНТНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ Анотація   PDF
І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, Б. Озансой Касап, Б. Аката, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 10, № 1 (2013) ВИМІРЮВАЛЬНИЙ СТЕНД ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ДАТЧИКІВ КУТА ПОВОРОТУ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, П. О. Снігур, А. О. Карпенко
 
Том 14, № 2 (2017) ВИМІРЮВАННЯ ПРОВІДНОСТІ Й АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАНЗИСТОРІВ У РАМКАХ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
Yu. O. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 5, № 1 (2008) ВИМІРЮВАЧ ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ascheulov, I. A. Buchkovsky, I. S. Romaniuk, D. D. Velichuk
 
Том 2, № 4 (2005) ВИПРОБУВАННЯ МАКЕТУ ДАТЧИКА ТИСКУ З ПНЕВМОМЕХАНІЧНИМ РЕЗОНАТОРОМ Анотація   PDF
M. G. Chernyak, O. M. Bondarenko, G. O. Skripkovsky
 
Том 12, № 3 (2015) ВИПРОМІНЮВАЧ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ З КЕРОВАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, А. О. Карпенко
 
Том 5, № 4 (2008) ВИСОКИЙ СЕНСОРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ САМОВПОРЯДКОВАНИХ МЕТАЛЕВИХ НАНОСТРУКТУР Анотація   PDF (Русский)
A. D. Zamkovets, S. M. Kachan, A. N. Ponyavina
 
Том 8, № 4 (2011) ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА РЕНТГЕНОПРОВІДНІСТЬ ОСОБЛИВО ЧИСТИХ КРИСТАЛІВ СЕЛЕНІДУ ЦИНКУ Анотація   PDF
М. С. Бродин, В. Я. Дегода, Б. В. Кожушко, А. О. Софієнко
 
Том 8, № 3 (2011) ВИСОКОЧУТЛИВИЙ ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ПЛІВКИ ОКСИДУ ВОЛЬФРАМУ Анотація   PDF (Русский)
Г. Я. Колбасов, С. В. Волков, Ю. С. Краснов, С. С. Фоманюк
 
Том 8, № 1 (2011) ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СЕНСОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ B1 НА НАНОСТРУКТУРОВАНІЙ ПОВЕРХНІ НІКЕЛЮ Анотація   PDF (English)
O. Шевченко, O. Лут, О. Aксіментьєва
 
Том 3, № 3 (2006) ВИСОКОЯКІСНІ СЕНСОРИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ КРЕМНІЄВОГО p-n-ПЕРЕХОДУ Анотація   PDF
V. M. Vassuliuk, A. M. Lenovenko, N. O. Kovalchuk
 
Том 5, № 1 (2008) ВИХІДНІ ТА ДІОДНІ ПАРАМЕТРИ КРЕМНІЄВИХ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З БАЗОВОЮ p-i-n-СТРУКТУРОЮ ПРИ ЗВИЧАЙНОМУ ТА СЛАБО КОНЦЕНТРОВАНОМУ СОНЯЧНОМУ ОПРОМІНЕННІ Анотація   PDF (Русский)
M. V. Kirichenko, L. P. Shuba, V. R. Kopach, V. A. Antonova, A. M. Listratenko
 
Том 1, № 2 (2004) ВИХОРОСТРУМОВИЙ СЕНСОР ТОВЩИНИ І ШВИДКОСТІ ПРОВІДНОЇ НЕМАГНІТНОЇ СМУГИ, ЩО РУХАЄТЬСЯ Анотація   PDF (Русский)
V. B. Nersisyan
 
Том 7, № 1 (2010) ВИХРОСТУМОВИЙ МЕТОД КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ascheulov, I. A. Buchkovskiy, I. S. Romanyuk, D. D. Velichuk
 
Том 9, № 3 (2012) ВЛАСТИВОСТІ ZnSe ТА CdTe ЛЕГОВАНИХ ІЗОВАЛЕНТНОЮ ДОМІШКОЮ Сa Анотація   PDF
М. М. Сльотов, І. І. Герман, О. М. Сльотов, В. В. Косоловський
 
Том 9, № 1 (2012) ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОЕПІТАКСІЙНИХ СТРУКТУР CdHgTe/CdZnTe ПІСЛЯ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ ІОНАМИ БОРУ Анотація   PDF (Русский)
О. Б. Смірнов, Р. К. Савкіна, Р. С. Удовицька, Г. З. Євменова, Ф. Ф. Сизов
 
Том 9, № 3 (2012) ВЛАСТИВОСТІ НАДТОНКИХ ПЛІВОК ГЕТЕРОСТРУКТУР p(Pb1-xSnxSe) – n(CdSe) В ДАЛЬНІЙ ІЧ- ОБЛАСТІ СПЕКТРУ Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, І. О. Іванченко, Л. М. Будіянська
 
Том 4, № 1 (2007) ВЛАСТИВОСТІ ОПТИЧНИХ ВІКОН ДЛЯ СЕНСОРІВ ІЧ ДІАПАЗОНУ Анотація   PDF
V. A. Mokritsky, Ya. I. Lepikh, A. S. Pashkov
 
Том 5, № 2 (2008) ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК GaNAs ТА GaN, ОТРИМАНИХ НІТРИДИЗАЦІЄЮ ПОРУВАТИХ ПІДКЛАДОК GaAs Анотація   PDF
A. S. Revenko
 
Том 5, № 1 (2008) ВЛАСТИВОСТІ СВІТЛОВИПРОМІНЮВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ З ПОРУВАТИМ КРЕМНІЄМ Анотація   PDF
S. L. Khripko
 
Том 15, № 4 (2018) ВОЛОГО І ЕТАНОЛО ЧУТЛИВІСТЬ ТОНКИХ ПЛІВОК ДІОКСИДУ ОЛОВА, ОТРИМАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІМЕРІВ Анотація   PDF
Л. М. Філевська, А. П. Чебаненко, М. А. Клочков, В. С. Гріневич, В. А. Сминтина
 
Том 6, № 3 (2009) ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ЕКСПРЕСНОГО КОНТРОЛЮ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ Анотація   PDF (English)
Y. P. Sharkan, N. B. Jytov, I. I. Sakalosh, J. J. Ramsden, M. Y. Sichka, I. I. Popovich, S. O. Korposh
 
Том 1, № 2 (2004) ВОЛЬТ-ФАРАДНІ ВИМІРИ ТА СПЕКТРОСКОПІЯ ПРОВІДНОСТІ САМООРГАНІЗОВАНИХ ГЕРМАНІЄВИХ ОСТРІВЦІВ В КРЕМНІЄВИХ P-N З’ЄДНАННЯХ Анотація   PDF (English)
M. V. Shkil, V. V. Ilchenko, O. V. Tretyak, P. S. Chen, Z. W. Pei, M. J. Tsai
 
Том 6, № 2 (2009) ВПЛИВ γ-ОПРОМІНЕННЯ НА ІЧ ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ХАЛЬКОГЕНІДНОГО СКЛА As32Sb8 S60 Анотація   PDF (English)
T. S. Kavetskyy, O. I. Shpotyuk, G. I. Dovbeshko, I. V. Blonskyy, V. M. Tsmots
 
Том 9, № 2 (2012) ВПЛИВ ІНВЕРСІЇ ( ) ТИПУ АБСОЛЮТНОГО МІНІМУМУ В НА ЕФЕКТ ЕКРАНУВАННЯ Анотація   PDF
С. В. Луньов, П. Ф. Назарчук, Л. І. Панасюк, О. В. Бурбан
 
Том 6, № 1 (2009) ВПЛИВ ІОНІВ LI НА ФОТОЧУТЛИВІ ПАРАМАГНІТНІ ЦЕНТРИ В МОНОКРИСТАЛАХ ZnS Анотація   PDF (Русский)
E. V. Skuratovskaya, M. F. Bulaniy, A. V. Kovalenko, S. A. Omelchenko
 
Том 14, № 1 (2017) ВПЛИВ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ НАНОКРИСТАЛІВ AgInS2/ZnS Анотація   PDF (English)
I. Podgurska, A. Rachkov
 
Том 4, № 2 (2007) ВПЛИВ АДСОРБЦІЇ ГАЗІВ ТА рН РОЗЧИНІВ НА ВИПРОМІНЮВАЛЬНИЙ ЧАС ЖИТТЯ МОДИФІКОВАНИХ ШАРІВ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF (English)
A. I. Benilov, I. V. Gavrilchenko, I. V. Benilova, V. A. Skryshevsky, M. Cabrera
 
Том 9, № 1 (2012) ВПЛИВ АЛЬФА-ОПРОМІНЕННЯ НА КРЕМНІЄВІ МОН-ТРАНЗИСТОРИ Анотація   PDF
Б. П. Коман
 
Том 4, № 4 (2007) ВПЛИВ ВІДПАЛУ НА СТРУКТУРУ ДЕФЕКТІВ GaMnAs І Si:Mn Анотація   PDF (English)
J. Bak-Misiuk, E. Dynowska, P. Romanowski, A. Misiuk, A. Shalimov, J. Z. Domagalaa, E. Lusakowska, J. Sadowski, W. Caliebe, W. Szuszkiewicz, J. Trela
 
Том 9, № 3 (2012) ВПЛИВ ВІДПАЛУ НА СТРУКТУРУ, ФОНОННІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ Zn1-XCdXO Анотація   PDF
І. І. Штеплюк, Г. В. Лашкарьов, В. Й. Лазоренко, В. В. Хомяк, І. І. Тімофєєва
 
Том 8, № 4 (2011) ВПЛИВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА СВІТЛОРОЗСІЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ БАКТЕРІЙ ЦИКЛУ СІРКИ DESULFUROMONAS ACETOXIDANS Анотація   PDF
О. І. Білий, О. М. Василів, В. Б. Гетьман, С. О. Гнатуш
 
Том 6, № 1 (2009) ВПЛИВ ВМІСТУ КИСНЮ У РОБОЧОМУ ГАЗІ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК Zn1-x MnxO, ОДЕРЖАНИХ РЕАКТИВНИМ МАГНЕТРОННИМ РОЗПИЛЮВАННЯМ Анотація   PDF
V. V. Khomyak
 
Том 4, № 4 (2007) ВПЛИВ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ТА ТИПУ ПРОВІДНОСТІ БАЗОВИХ КРЕМНІЄВИХ КРИСТАЛІВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Анотація   PDF (Русский)
M. V. Kirichenko, R. V. Zaytsev, V. R. Kopach, V. A. Antonova, A. M. Listratenko
 
Том 14, № 2 (2017) ВПЛИВ ДИПОЛЬ-ДИПОЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АДАТОМІВ НА ЗАКОН ДИСПЕРСІЇ ТА ШИРИНУ АКУСТИЧНОЇ ФОНОННОЇ МОДИ КВАЗІРЕЛЕЄВСЬКОЇ ХВИЛІ Анотація   PDF
M. Ya. Seneta, R. M. Peleshchak
 
Том 9, № 2 (2012) ВПЛИВ ДОМІШКИ МАРГАНЦЮ НА ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЮ НАНОКРИСТАЛІВ CdS Анотація   PDF (Русский)
В. А. Сминтина, В. М. Скобєєва, М. В. Малушин, Д. А. Струц
 
Том 16, № 1 (2019) ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА МАГНІТНУ ЧУТЛИВІСТЬ МОНОКРИСТАЛІВ n-Si<P> Анотація   PDF
С. В. Луньов, А. І. Зімич, В. Т. Маслюк, І. Г. Мегела
 
Том 14, № 1 (2017) ВПЛИВ ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ТЕНЗООПІР МОНОКРИСТАЛІВ n-Ge Анотація   PDF
S. V. Luniov, A. I. Zimych, M. V. Khvyshchun, V. T. Maslyuk, I. G. Megela
 
Том 9, № 4 (2012) ВПЛИВ КОМБІНОВАНИХ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ТА ІМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАНЬ НА ПАРАМЕТРИ КРЕМНІЄВИХ МДН- ТРАНЗИСТОРІВ Анотація   PDF
Б. П. Коман
 
Том 13, № 4 (2016) ВПЛИВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СИЛИ ОСЦИЛЯТОРІВ МІЖЗОННИХ КВАНТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У ДВОЯМНІЙ СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ Анотація   PDF
V. A. Holovatsky, I. B. Bernik, M. Ya. Yakhnevych
 
Том 6, № 4 (2009) ВПЛИВ МАГНІТНОГО ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ПОЛІВ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ Анотація   PDF (English)
B. V. Pavlyk, A. S. Hrypa, R. M. Lys, D. P. Slobodzyan, R. I. Didyk, J. A. Shykoryak
 
Том 7, № 2 (2010) ВПЛИВ НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ШАРІВ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ НА ПОВЕРХНЕВІ РЕКОМБІНАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ Анотація   PDF
A. P. Gorban, V. P. Kostylyov, A. V. Sachenko, O. A. Serba, V. V. Chernenko
 
Том 8, № 1 (2011) ВПЛИВ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВІДПАЛУ НА СТРУМИ У ФОТОДІОДНИХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КРТ Анотація   PDF
Ф. Ф. Сизов, І. О. Лисюк, Ж. В. Гуменюк-Сичевська, З. Ф. Цибрій, К. В. Андрєєва
 
Том 15, № 3 (2018) ВПЛИВ ОДНОВІСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ТА ГІДРОСТАТИЧНОГО ТИСКУ НА ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ШАРІВ InSb Анотація   PDF
А. О. Дружинін, І. Й. Марямова, О. П. Кутраков, Н. С. Лях-Кагуй
 
Том 7, № 1 (2010) ВПЛИВ ОДНОВІСНОЇ ПРУЖНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА РУХЛИВІСТЬ НОСІЇВ СТРУМУ В КРИСТАЛАХ n Si ТА n Ge ПРИ НАЯВНОСТІ ГЛИБОКИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РІВНІВ Анотація   PDF
S. V. Luniov
 
Том 5, № 4 (2008) ВПЛИВ ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛІВОК Анотація   PDF (Русский)
G. Byrlak, L. Vilinskaya
 
Том 8, № 2 (2011) ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОЇ РЕКОМБІНАЦІЇ НА ПРОЦЕСИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КРЕМНІЄВИХ ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУРАХ Анотація   PDF
В. В. Черненко
 
Том 10, № 1 (2013) ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОГО ЛЕГУВАННЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ P-N ПЕРЕХОДІВ НА ОСНОВІ GaAs ЯК ГАЗОВИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF
О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко, В. Р. Гільмутдінова
 
Том 6, № 3 (2009) ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ НА МАГНІТНУ СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ Cz-Si, ТЕРМООБРОБЛЕНОГО ПРИ 700-1000 °С Анотація   PDF (English)
V. M. Tsmots, P. G. Litovchenko, Yu. V. Pavlovskyy, O. P. Litovchenko, I. S. Pankiv, M. M. Luchkevych
 
Том 7, № 4 (2010) ВПЛИВ ПРОТОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ Si-Ge Анотація   PDF
N. T. Pavlovska, P. G. Litovchenko, A. A. Druzhinin, I. P. Ostrovskyy, Yu. M. Khoverko, A. Ya. Karpenko, V. M. Tsmots, Yu. V. Pavlovskyy
 
Том 8, № 3 (2011) ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ НАКОПИЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ВОДНЮ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕМБРАН ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ З НАНОЧАСТИНКАМИ ПАЛАДІЮ Анотація   PDF
А. І. Манілов, В. А. Скришевський, С. О. Алексєєв, Г. В. Кузнєцов
 
Том 8, № 4 (2011) ВПЛИВ СТРУКТУРИ КРЕМНІЄВИХ P-N ПЕРЕХОДІВ НА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ГАЗОВИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF
Ф. О. Птащенко, О. О. Птащенко, Г. В. Довганюк
 
61 - 120 з 614 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>