Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 8, № 4 (2011) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ПВДФ Анотація   PDF
О. Є. Сергєєва, А. Ф. Бутенко, С. Н. Федосов
 
Том 12, № 2 (2015) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ТЕНЗОЧУТЛИВІСТЬ СИЛЬНОДЕФОРМОВАНИХ МОНОКРИСТАЛІВ n-G Анотація   PDF
О. В. Бурбан
 
Том 12, № 1 (2015) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ ПІДКЛАДКИ НА СТРУКТУРНІ, ОПТИЧНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕГОВАНИХ АЛЮМІНІЄМ ТОНКИХ ПЛІВОК ОКСИДУ ЦИНКУ ОСАДЖЕНИХ МЕТОДОМ ПОШАРОВОГО МАГНЕТРОННОГО РОЗПИЛЕННЯ Анотація   PDF (English)
М. В. Дранчук, А. І. Євтушенко, В. А. Карпина, О. С. Литвин, В. Р. Романюк, В. М. Ткач, В. А. Батурин, О. Ю. Карпенко, В. М. Кузнецов, В. І. Попович, М. Г. Душейко, Г. В. Лашкарьов
 
Том 8, № 3 (2011) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ, УЛЬТРАЗВУКУ, ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ НА НЕПРУЖНОПРУЖН І ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕЛАКСАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В Ge-Si ТА SiO2 Анотація   PDF
А. П. Онанко, О. В. Ляшенко, Г. Т. Продайвода, С. А. Вижва, Ю. А. Онанко
 
Том 4, № 4 (2007) ВПЛИВ ТЕРМООБРОБКИ НА ПАРАМЕТРИ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ nіTO/pіnP, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ПІРОЛІТИЧНОЇ ПУЛЬВЕРИЗАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
A. Simashkevich, D. Sherban, L. Gorceac, L. Bruk, A. Coval, Iu. Usatii
 
Том 11, № 3 (2014) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ВІДТВОРЕННЯ ЄЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК SnO2 , ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РОЗПИЛЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
Г. С. Хрипунов, О. В. Пірогов, В. О. Новіков, А. Л. Хрипунова
 
Том 3, № 2 (2006) ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РЕЖИМІВ НА МОРФОЛОГІЮ ПОВЕРХНІ ПЛІВОК СКЛАДУ SіOx(SnOy) Анотація   PDF (English)
A. N. Korolev, N. K. Plugotarenko, V. V. Petrov, T. N. Nazarova, T. V. Semenistaya
 
Том 8, № 2 (2011) ВПЛИВ ТОПОЛОГІЇ ПОВЕРХНІ МЕТАЛУ НА ЕФЕКТ SEIRA Анотація   PDF
О. М. Фесенко
 
Том 8, № 2 (2011) ВПЛИВ ТРИВАЛОГО НЕЙТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНОГО СПЛАВУ Fe70Cr15B15 В ІНФРАЧЕРВОНІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Л. В. Поперенко, Д. В. Носач, І. В. Юргелевич
 
Том 13, № 1 (2016) ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПРОТІКАННЯ СТРУМУ В НИЗЬКООМНИХ КРИСТАЛАХ CdTe:Cl Анотація   PDF
Ya. М. Olikh, M. D. Tymochko, M. I. Ilashchuk, O. A. Parfenyuk, K. S. Ulyanytskiy
 
Том 10, № 2 (2013) ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТОНКОПЛІВКОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ – БУФЕРНИЙ РОЗЧИН НА КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР, СТВОРЕНИЙ НА ЇЇ ОСНОВІ Анотація   PDF
М. Й. Мацишин, В. M. Пєшкова, В. Г. Мельник, О. Л. Кукла, А. В. Мамикін, Л. М. Семеничева, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 5, № 3 (2008) ВПЛИВ ШВИДКИХ ЕЛЕКТРОНІВ НА ВЛАСТИВОСТІ ЕПІТАКСІАЛЬНИХ ШАРІВ КРЕМНІЮ ТА ПАРАМЕТРИ ФОТОРЕЗИСТОРІВ НА ЇХ ОСНОВІ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Mokritsky, Ya. I. Lepikh, E. M. Kuritsyn, O. V. Banzak
 
Том 8, № 3 (2011) ГАЗОАДСОРБЦІЙНІ СЕНСОРНІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF
Л. С. Монастирський, І. Б. Оленич, О. І. Аксіментьєва, Б. С. Соколовський, М. Р. Павлик
 
Том 2, № 3 (2005) ГАЗОВІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ ОКСИДУ ЦИНКУ (ОГЛЯД) Анотація   PDF
M. E. Bugayova, V. M. Koval, G. V. Lashkarev, V. I. Lazorenko, V. A. Karpina, V. D. Khranovskyy
 
Том 13, № 3 (2016) ГАЗОВІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ Анотація   PDF
I. B. Olenych, L. S. Monastyrskii, O. I. Aksimentyeva, Yu. Yu. Horbenko
 
Том 5, № 3 (2008) ГАЗОВА ЧУТЛИВІСТЬ СТРУКТУР З ШАРОМ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ, МОДИФІКОВАНОГО МЕТАЛОМ Анотація   PDF
A. A. Evtukh, T. I. Gorbanyuk, D. Danilyuk, V. G. Litovchenko, V. S. Solntsev, G. V. Kuznetsov, V. A. Skryshevsky, G. I. Tsyganova
 
Том 4, № 2 (2007) ГАЗОЧУТЛИВІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ СПОЛУК TCNQ Анотація   PDF (Русский)
Yu. L. Alexandrov, O. P. Pospyelov, A. S. Zaika, V. A. Strelets, G. V. Kamarchuk
 
Том 4, № 3 (2007) ГАРМОНІЧНІ МЕП-ДІОДИ НА ОСНОВІ АРСЕНІДУ ГАЛІЯ Анотація   PDF (Русский)
S. V. Plaksin, I. I. Sokolovskiy, V. S. Lukash
 
Том 13, № 2 (2016) ГЕТЕРОШАРИ α-ZnSe ДЛЯ СЕНСОРІВ Анотація   PDF
M. M. Slyotov, A. M. Slyotov, О. S. Gavaleshko
 
Том 15, № 2 (2018) ГЕТЕРОШАРИ АНІЗОТРОПНОГО α-ZnSe ДЛЯ ФОТОСЕНСОРІВ Анотація   PDF
М. М. Сльотов, В. В. Мельник, О. М. Сльотов
 
Том 8, № 2 (2011) ГНУЧКІ ЕЛЕМЕНТИ ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ СПРЯЖЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О. І. Аксіментьєва, О. І. Конопельник, Б. Р. Ціж, О. М. Євчук, М. І. Чохань
 
Том 9, № 4 (2012) ГОМОГЕННИЙ МЕДІАТОРНИЙ КАТАЛІЗ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО СЕНСОРУ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Лінючева, О. І. Букет, О. В. Нагорний
 
Том 9, № 2 (2012) ГРАДІЄНТНІ ХВИЛЕВОДИ ІЗ ЗАДАНИМ ПРОФІЛЕМ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ НА ОСНОВІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ Анотація   PDF
І. І. Сакалош, Й. П. Шаркань, Г. Т. Горват, В. М. Рiзак
 
Том 6, № 1 (2009) ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ВИЯВЛЮВАЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ТЕПЛОВИХ ТА ФОТОННИХ ПРИЙМАЧІВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
F. F. Sizov, A. V. Shevchik-Shekera
 
Том 9, № 1 (2012) ГРАФЕН НА СЕГНЕТОЕЛЕКТИЧНІЙ ПІДКЛАДЦІ: ЕЛЕМЕНТИ ПАМ’ЯТІ І МОДУЛЯТОРИ ВИПРОМІНЮВАННЯ. ОГЛЯД. Анотація   PDF
М. В. Стріха
 
Том 7, № 2 (2010) ДІЯ РАДІАЦІЇ НА ПАРАМЕТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ОПТИЧНИХ МОДУЛЯТОРІВ Анотація   PDF (Русский)
V. I. Irkha, I. M. Vikulin
 
Том 6, № 2 (2009) ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ НА ОСНОВІ ОДНОПЕРЕХІДНОГО І ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРІВ ПРИ ДІЇ РАДІАЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
I. V. Vikulin, Sh. D. Kurmashev, A. E. Maistrenko, P. Yu. Markolenko
 
Том 10, № 2 (2013) ДАТЧИКИ ТИСКУ: ОБ’ЄМНІ НАПІВПРОВІДНИКИ, НИТКОПОДІБНІ КРИСТАЛИ, НАНОПРОВІДНИКИ Анотація   PDF
Л. І. Панасюк, В. М. Єрмаков, В. В. Коломоєць, А. В. Божко, Л. В. Ящинський
 
Том 12, № 1 (2015) ДВОПОРТОВИЙ ПАВ СЕНСОР З НАНОСТРИЖНЯМИ ZnO В ЯКОСТІ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА Анотація   PDF (Русский)
В. Ульянова, А. Орлов, А. Зазерін, А. Богдан, Г. Пашкевич
 
Том 4, № 3 (2007) ДВОСТОРОННІЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ СВІТЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНУ НА ОСНОВІ ІЗОТИПНИХ ПЕРЕХОДІВ Анотація   PDF (English)
A. Simashkevich, E. Bobeico, L. Bruk, P. Morvillo, Iu. Usatii, V. Fedorov, D. Sherban
 
Том 5, № 3 (2008) ДЕТЕКТОР УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ZnO, ЛЕГОВАНОГО АЗОТОМ Анотація   PDF
A. I. Ievtushenko, G. V. Lashkarev, V. I. Lazorenko, V. A. Karpyna, V. D. Khranovskyy, L. A. Kosyachenko, V. M. Sklyarchuk, O. F. Sklyarchuk
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ДИНАМІКИ БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ ЗОННОГО ТИПУ У ПОЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ: СТОХАСТИЗАЦІЯ КОЛИВАЛЬНОГО РУХУ У МОЛЕКУЛАХ В УМОВАХ БАГАТОФОТОННОГО ЗБУДЖЕННЯ Анотація   PDF (English)
A. V. Loboda, I. M. Shpinareva, V. N. Polischuk, V. I. Gura
 
Том 11, № 3 (2014) ДЕТЕКТУВАННЯ ДИНАМІКИ ВЗАЄМОДІЇ ХАОТИЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ ХАОСУ І МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ GEOMATH ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ДО НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (English)
О. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, Ю. Я. Бунякова, В. В. Буяджи, С. В. Брусенцева, П. О. Заїчко
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ДИНАМІКИ РОТАЦІЙНОГО ЗБУДЖЕННЯ МОЛЕКУЛ У ПОЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ У ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНОМУ МЕТОДІ ОЧИЩЕННЯ НАВІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF (English)
I. M. Shpinareva
 
Том 3, № 3 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО І МАГНІТНОГО МОМЕНТІВ ЯДРА В N-ПОДІБНОМУ ІОНІ 83 209Bi Анотація   PDF (English)
O. Yu. Khetselius, E. P. Gurnitskaya
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ЕФЕКТІВ ЗБУДЖЕННЯ ТА ІОНІЗАЦІЇ В АТОМАХ ТА ІОНАХ, ІНДУКОВАНИХ ВІДДАЧЕЮ ЗАВДЯКИ ЗАХОПЛЕННЮ НЕЙТРОНУ ТА АЛЬФА ЧАСТИНКИ Анотація   PDF (English)
S. V. Malinovskaya
 
Том 6, № 3 (2009) ДЕТЕКТУВАННЯ ЕФЕКТІВ СИЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СПЕКТРОСКОПІЇ АДРОННИХ АТОМІВ Анотація   PDF (English)
D. E. Sukharev, O. Yu. Khetselius, Yu. V. Dubrovskaya
 
Том 2, № 1 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ЕФЕКТУ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО ОТТОЧЕННЯ НА ІМОВІРНІСТЬ β РОЗПАДУ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, S. V. Malinovskaya, Yu. V. Dubrovskaya
 
Том 4, № 1 (2007) ДЕТЕКТУВАННЯ ЕФЕКТУ СКІНЧЕННОГО РОЗМІРУ ЯДРА У РОЗРАХУНКУ ОЖЕ СПЕКТРІВ АТОМІВ ТА ТВЕРДИХ ТІЛ Анотація   PDF (English)
O. Yu. Khetselius, L. V. Nikola, A. V. Turin, D. E. Sukharev
 
Том 3, № 4 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ЗАХОПЛЕННЯ НЕГАТИВНОГО МЮОНА АТОМАМИ: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, Yu. V. Dubrovskaya, A. V. Loboda
 
Том 3, № 4 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ КІНЕТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕНЕРГООБМІНУ У СУМІШІ CO2 -N2 -H20 АТМОСФЕРНИХ ГАЗІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ Анотація   PDF (English)
N. G. Serbov, A. V. Glushkov, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa, A. A. Svinarenko
 
Том 16, № 1 (2019) ДЕТЕКТУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АТОМІВ Na ШАРУВАТИМИ ХАЛЬКОГЕНІДАМИ ОЛОВА: РОЗРАХУНКИ ІЗ ПЕРШИХ ПРИНЦИПІВ Анотація   PDF
Р. М. Балабай, Ю. О. Прихожа, О. Х. Тадеуш
 
Том 5, № 2 (2008) ДЕТЕКТУВАННЯ КОРЕЛЯЦІІ МІЖ АТМОСФЕРНИМИ ТЕЛЕКОННЕКЦІЙНИМИ ПАТТЕРНАМИ ТА КРИЖАНИМ ПОКРИТТЯМ: МІКРОСИСТЕМНА ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація   PDF
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, N. S. Loboda, N. G. Serbov, Yu. Ya. Bunyakova, A. A. Svinarenko
 
Том 3, № 2 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ АТМОСФЕРНИМИ ТЕЛЕКОННЕКЦІЙНИМИ ПАТТЕРНАМИ ТА ЛЬДОВИМИ УМОВАМИ: МІКРОС ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, Y. Y. Bunyakova, A. A. Svinarenko, T. V. Solonko
 
Том 4, № 1 (2007) ДЕТЕКТУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ХАОТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ДИНАМИЦІ ОСЦИЛЯЦІЙ В СИСТЕМІ ЗВ’ЯЗАНИХ АВТОГЕНЕРАТОРІВ: МУЛЬТІФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF (English)
Yu. Ya. Bunyakova, A. V. Glushkov, A. P. Fedchuk, N. G. Serbov, A. A. Svinarenko, I. A. Tsenenko
 
Том 3, № 1 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТЕЛЕКОННЕКЦІЙНИХ ПАТТЕРНІВ: МІКРОС ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa, A. A. Svinarenko, T. A. Tsenenko
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ НОВИХ ЕФЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ g-КВАНТІВ, МЮОНІВ І ЯДЕР: РОЗРЯДКА МЕТАСТАБІЛЬНИХ ЯДЕР В ПРОЦЕСІ ЗАХОПЛЕННЯ МЮОНА Анотація   PDF (English)
S. V. Malinovskaya
 
Том 2, № 3 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ НОВИХ ЛАЗЕРНИХ ЕЛЕКТРОН-ЯДЕРНИХ ЕФЕКТІВ У ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛАХ: H79B Анотація   PDF (English)
S. V. Malinovskaya
 
Том 3, № 3 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ОЖЕ СПЕКТРІВ ТВЕРДИХ ТІЛ: НОВИЙ КВАНТОВИЙ ПІДХІД Анотація   PDF (English)
S. V. Ambrosov, A. V. Glushkov, L. V. Nikola
 
Том 3, № 1 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛАЗЕРНОГО ЕФЕКТУ У РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ДІАПАЗОНІ: РОЗРАХУНОК СИЛ ЕЛЕКТРОННИХ ЗІТКНЕНЬ ДЛЯ Ar-ПОДІБНОЇ ПЛАЗМИ Анотація   PDF (English)
E. P. Gurnitskaya, D. A. Korchevsky, A. V. Loboda
 
Том 3, № 2 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛАЗЕРНОГО ЕФЕКТУ У РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ДІАПАЗОНІ: РОЗРАХУНОК СИЛ ЕЛЕКТРОННИХ ЗІТКНЕНЬ ДЛЯ Ar-ПОДІБНОЇ ПЛАЗМИ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, E. P. Gurnitskaya, D. A. Korchevsky, A. V. Loboda
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ТОКАМАКА DE FONTENAU-AUX-ROSES НА ОСНОВІ ТЕОРЕТИЧНОГО МЕТОДУ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ: НОВА СХЕМА Анотація   PDF (English)
E. P. Gurnitskaya
 
Том 1, № 2 (2004) ДЕТЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ТОКАМАКА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ВИСОКО ВИРІШЕНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ: НОВА СХЕМА Анотація   PDF (English)
Yu. G. Chernyakova, V. M. Ignatenko, L. A. Vitavetskaya
 
Том 4, № 2 (2007) ДЕТЕКТУВАННЯ ПЕРЕРІЗІВ ЕЛЕКТРОН-КОЛІЗІЙНОГО ЗБУДЖЕННЯ NE-ПОДІБНИХ ІОНІВ FE У ПЛАЗМІ У НАБЛИЖЕННІ ДЕБАЄВСЬКОГО ЕКРАНЮВАННЯ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, E. P. Gurnitskaya, D. A. Korchevsky, A. V. Loboda, G. P. Prepelitsa
 
Том 11, № 2 (2014) ДЕТЕКТУВАННЯ РІДБЕРГІВСЬКИХ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ РЕЗОНАНСІВ В СПЕКТРІ ІТТЕРБІЮ: НОВІ СПЕКТРАЛЬНІ ДАНІ ТА ЕФЕКТИ Анотація   PDF (English)
А. А. Свинаренко
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ІЄРАРХІЇ, КВАНТОВОГО ХАОСУ, ЕФЕКТІВ ХАОТИЧНОЇ ДИФУЗІЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ У БАГАТОФОТОННІЙ АТОМНІЙ ДИНАМІЦІ З ІНТЕНСИВНИМ ПОЛЕМ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, S. V. Malinovskaya, A. A. Svinarenko, L. A. Vitavetskaya
 
Том 2, № 1 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТОХАСТИЧНОСТІ АТОМНИХ СИСТЕМ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ РЕКУРЕНТНИХ СПЕКТРІВ У СХРЕЩЕННИХ ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ Анотація   PDF (English)
D. A. Korchevsky, I. M. Shpinareva, A. V. Ignatenko
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТОХАСТИЧНОСТІ АТОМНИХ СИСТЕМ У СХРЕЩЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ СТАТИСТИКИ РІВНІВ У НЕПЕРЕРВНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СПЕКТРІ Анотація   PDF (English)
S. V. Ambrosov, V. M. Ignatenko, D. A. Korchevsky, V. P. Kozlovskaya
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА НА ОСНОВІ МЕТОДУ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ: НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa, T. V. Solonko
 
Том 2, № 1 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: СТОХАСТИЧНІСТЬ І ЕФЕКТИ ХАОСУ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, Yu. Ya. Bunyakova, V. N. Khokhlov, G. P. Prepelitsa, I. A. Tsenenko
 
121 - 180 з 614 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>