Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ У АТМОСФЕРІ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: МІКРОС ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa, I. A. Tsenenko
 
Том 1, № 2 (2004) ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СТОХАСТИЧНОГО ЛАЗЕРНОГО ІМПУЛЬСУ І ХАОТИЧНИХ, ФОТОН-КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ В НЕЛІНІЙНІЙ БАГАТОФОТОННІЙ АТОМНІЙ ДИНАМИЦІ У ЛАЗЕРНОМУ Й СТАЛОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛЯХ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, G. P. Prepelitsa, A. A. Svinarenko
 
Том 3, № 2 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ СУПЕРТОНКОЇ СТРУКТУРИ І ВИЗНАЧЕННЯ ЯДЕРНОГО КВАДРУПОЛЬНОГО МОМЕНТУ ДЛЯ РАДІЯ Анотація   PDF (English)
E. P. Gurnitskaya, O. Yu. Khetselius
 
Том 5, № 3 (2008) ДЕТЕКТУВАННЯ ФРАКТАЛЬНИХ СТРУКТУР У ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСАХ: ВІТРОВІ ХВИЛІ НА МОРСЬКІЙ ПОВЕРХНІ Анотація   PDF (English)
A. A. Svinarenko
 
Том 4, № 3 (2007) ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР ДОСТУПНИХ У МАЛИХ КІЛЬКОСТЯХ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ПОНАДТОНКОІ СТРУКТУРИ ІЗОТОПІВ: НОВА ТЕОРЕТИЧНА СХЕМА (U, Hg) Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, E. P. Gurnitskaya, T. A. Florko
 
Том 8, № 2 (2011) ДЕТЕКТУЮЧА ЕФЕКТИВНІСТЬ Х І γ ВИПРОМІНЮВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ СdTe І CdZnTe З ОМІЧНИМИ КОНТАКТАМИ Й ДІОДОМ ШОТТКІ Анотація   PDF
О. Л. Маслянчук
 
Том 14, № 4 (2017) ДЕФОРМАЦІЙНЕ МОДУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СТАНІВ У ШАРУВАТИХ КРИСТАЛАХ Анотація   PDF (English)
Y. M. Stakhira
 
Том 3, № 4 (2006) ДЕЯКІ АСПЕКТИ СХЕМОТЕХНІКИ ОПТИКОЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF
A. G. Shvets, I. M. Rarenko
 
Том 6, № 2 (2009) ДИНАМІКА АКУСТИЧНОЇ ЕМІСІЇ У ЛОКАЛЬНО-НЕОДНОРІДНО ТЕРМОНАПРУЖЕНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ Анотація   PDF
O. V. Lyashenko
 
Том 5, № 4 (2008) ДИНАМІКА БАГАТОШАРОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖИ НА ОСНОВІ ФОТОННОЇ ЛУНИ: ЧИСЕЛЬНА РЕАЛІЗАЦІЯ З ВХІДНИМ СIНУСОIДАЛЬНИМ ІМПУЛЬСОМ Анотація   PDF (Русский)
A. V. Glushkov, A. V. Loboda, N. G. Serbov, A. A. Svinarenko, V. V. Buyadzhi
 
Том 2, № 1 (2005) ДИНАМІКА ВЗАЄМОДІЇ НОСІЇВ ЗАРЯДУ З ЦЕНТРАМИ ПРИЛИПАННЯ ПРИ ФОТОДЕФОРМАЦІЙНОМУ ЗБУДЖЕННІ НАПІВПРОВІДНИКА Анотація   PDF
B. M. Pavlyshenko, R. Ya. Shuvar
 
Том 7, № 1 (2010) ДИНАМІКА РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ МІЖ ШТАРКІВСЬКИМИ ПІДРІВНЯМИ ДЛЯ НЕВОДНЕПОДІБНИХ АТОМІВ ТА ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ У ЗОВНІШНЬОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ Анотація   PDF (English)
V. I. Mikhailenko, A. A. Kuznetsova, N. V. Mudraya, A. A. Svinarenko
 
Том 5, № 2 (2008) ДИНАМІЧНА ОПТИЧНА СПІНОВА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОНІВ У НАПІВМАГНІТНОМУ НАПІВПРОВІДНИКУ Анотація   PDF (Русский)
P. M. Gorley, O. M. Mysliuk, M. Vieira, P. P. Horley, V. K. Dugaev, J. Barnaœ
 
Том 3, № 3 (2006) ДИФУЗІЙНИЙ ОПІР ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СЕНСОРІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF (Русский)
V. P. Chviruk, V. A. Nedashkovskiy, O. V. Linyucheva, A. I. Buket
 
Том 7, № 1 (2010) ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ЗАХОПЛЕННЯ НОСІЇВ ЗАРЯДУ МЕТОДОМ DLTS Анотація   PDF
O. V. Tretyak, V. J. Opylat, Y. V. Boiko, D. B. Gryaznov, I. A. Derkach, V. Yu. Povarchuk
 
Том 4, № 1 (2007) ДОСЛIДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОФIЗИЧНИХ ПАРАМЕТРIВ КРЕМНIЄВИХ P-I-N ФОТОДIОДIВ Анотація   PDF
V. L. Perevertaylo, V. M. Popov, O. P. Pockanevich, L. I. Tarasenko
 
Том 2, № 1 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ І РОЗРОБКИ МІКРОСЕНСОРІВ І МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНІКИ В ГНЦ РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ НПК “ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР” МИЭТ Анотація   PDF (Русский)
N. A. Shelepin
 
Том 12, № 2 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОГЕНЕРАТОРНИХ ІНДУКТИВНИХ НЕГАСЕНСОРІВ Анотація   PDF
М. А. Філинюк, О. О. Лазарєв, Л. Б. Ліщинська, Д. В. Бондарюк
 
Том 11, № 1 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АМПЕРОМЕТРИЧНИХ НІКЕЛЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОТЕНЦІОСТАТУ «PALMSENS» ТА ЙОГО ВІТЧИЗНЯНОГО АНАЛОГУ Анотація   PDF
І. С. Кучеренко, О. С. Яковлева, О. О. Солдаткін, В. Г. Мельник, Л. М. Семеничева, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 10, № 3 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ БАР’ЄРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ CdS-Cu2 S З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ BELIV Анотація   PDF
В. А. Борщак
 
Том 3, № 2 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛЬТ-ФАРАДНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ, ЩО МАЮТЬ НЕГАТИВНУ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНУ ЄМНІСТЬ, ДІОДІВ ШОТТКІ З GAAS/INAS КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ Анотація   PDF (English)
S. D. Lin, C. P. Lee, V. V. Ilchenko, V. V. Marin, M. V. Shkil, A. A. Buyanin, K. Y. Panarin, O. V. Tretyak
 
Том 14, № 2 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АЕРОЗОЛЬНИХ УТВОРЕНЬ НА РОБОТУ ОПТИКО-ЛОКАЦІЙНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF (Русский)
V. I. Santoniy, I. A. Ivanchenko, L. M. Budiyanskaya
 
Том 7, № 3 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОННОГО ОПРОМІНЕННЯ НА НИТКОПОДІБНІ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, I. P. Ostrovskii, Yu. M. Khoverko, A. P. Kutrakov, N. S. Liakh-Kaguj
 
Том 2, № 4 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КОНСТРУКТИВНИХ ДЕФЕКТІВ НА ВЛАСТИВОСТІ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Анотація   PDF
D. V. Lukomskyy, S. V. Lenkov, J. I. Lepih, V. A. Mokrizki, S. V. Monakov
 
Том 6, № 4 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОДИНАМІКИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ Анотація   PDF (English)
I. D. Voitovych, Yu. O. Brayko, V. I. Degtjaruk, R. G. Imamutdinova, Yu. D. Minov, P. G. Sutkovyy
 
Том 10, № 1 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ СТРУКТУР ITO/NIPC/МЕТАЛЕВИЙ ЕЛЕКТРОД В РІЗНИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩАХ Анотація   PDF
З. Ю. Готра, Г. Л. Пахомов, Н. В. Костів, П. Й. Стахіра, І. І. Григорчак, В. В. Черпак, Д. Ю. Волинюк
 
Том 11, № 4 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ШАРІВ СЕНСОРНОЇ СТРУКТУРИ CdS-Cuх S Анотація   PDF
В. А. Борщак, В. А. Сминтина, Є. В. Бритавський
 
Том 12, № 3 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ, ЩО ПРИВЕЛИ ДО ВІДКРИТТЯ p-n ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКИМИ УЧЕНИМИ Анотація   PDF
В. Г. Литовченко
 
Том 2, № 3 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУР ДЛЯ РОЗРОБКИ рН-ЧУТЛИВИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ Анотація   PDF
S. V. Patskovsky, О. V. Frolov, О. А. Shulga, О. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 3, № 2 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРІВ ПОЛІКРЕМНІЮ НА ІЗОЛЯТОРІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ ТЕПЛОВИХ І МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН Анотація   PDF
А. A. Druzhinin, І. I. Maryamova, I. Т. Kogut, Yu. N. Khoverko
 
Том 5, № 1 (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОВИДНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація   PDF
O. I. Vlasenko, A. O. Gubanova, Ts. A. Kryskov, I. V. Lysy, V. P. Papusha, V. M. Sopinskyy, A. V. Stronsky
 
Том 11, № 3 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИДУШЕННЯ СИНФАЗНОЇ ЗАВАДИ У БІОСЕНСОРНІЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНІЙ СИСТЕМІ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ ДАТЧИКАМИ Анотація   PDF (Русский)
В. Г. Мельник, О. Д. Василенко, О. Є. Дудченко, В. Д. Погребняк
 
Том 2, № 1 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН КАТАСТРОФІЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ КРЕМНІЄВИХ МОН — ТРАНЗИСТОРІВ Анотація   PDF (English)
O. Kulinich, M. Glauberman, G. Chemeresuk, I. Yatsunsky
 
Том 7, № 4 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОКИСЛЕННЯ ХАЛЬКОГЕНІДІВ ТАЛІЮ Анотація   PDF
H. Danylyuk, O. Balytskii, V. Savchyn
 
Том 11, № 3 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ОЛІГОНУКЛЕОТИДІВ НА ПОВЕРХНІ НА- НОЧАСТИНОК ЗОЛОТА ЗА ДОПОМОГОЮ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПІДХОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ ФЛУОРОФОРА Cy3 Анотація   PDF
М. Й. Мацишин, О. Е. Рачков, А. А. Галушкіна, О. П. Солдаткін
 
Том 6, № 1 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНТГЕНІВСЬКИХ СПЕКТРІВ КАОННИХ ТА ПІОННИХ АТОМІВ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕРНОЇ СТРУКТУРИ Анотація   PDF (Русский)
O. Yu. Khetselius, A. V. Turin, D. E. Sukharev, T. A. Florko
 
Том 3, № 3 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК ПОЛІАНІЛІНУ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ВАКУУМНОГО НАПИЛЕННЯ Анотація   PDF
O. I. Aksimentyeva, V. V. Cherpak, I. P. Hlushyk, P. Y. Stakhira, V. M. Beliuh, D. O. Poliovyi
 
Том 7, № 1 (2010) ДОСЛІДЖЕННЯ СМУГ РОСТУ ФОСФІДУ ІНДІЯ МЕТОДОМ СЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ТРАВЛЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
J. A. Suchikova, V. V. Kidalov, G. A. Sukach
 
Том 10, № 2 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ПАРАМЕТРІВ ТРАНЗИСТОРНИХ ТЕРМОСЕНСОРІВ ПІД ДІЄЮ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ОПРОМІНЕННЯ ТА МАГНІТНОГО ПОЛЯ Анотація   PDF
Б. В. Павлик, А. М. Леновенко, А. С. Грипа
 
Том 12, № 2 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЄМНІСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ТОНКОПЛІВКОВОЇ СТРУКТУРИ Al/ITO/ПОЛІІМІД/Al2O3 Анотація   PDF
Л. В. Зайцева, Г. С. Хрипунов, Р. В. Зайцев, Б. М. Горкунов, А. Л. Хрипунова
 
Том 2, № 2 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ ПЛАНАРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
V. М. Arkhypova, А. L. Bereghetskyy, О. А. Shulga, J.-М. Chovelon, О. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 12, № 1 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕАКТИВАЦІЇ БУТИРИЛХОЛІНЕСТЕРАЗНОГО БІОСЕНСОРА ПРИ ІНГІБІТОРНОМУ АНАЛІЗІ ПЕСТИЦИДІВ Анотація   PDF
Т. П. Величко, О. О. Солдаткін, О. С. Павлюченко, О. Л. Кукла, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 2, № 2 (2005) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РІЗНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ Анотація   PDF
А. L. Bereghetskyy, O. M. Schuvaylo, V. М. Arkhypova, L. V. Shkotova, J.-М. Chovelon, О. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 6, № 2 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПОРУ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ КРИСТАЛІВ Sn2 P2 S6 Анотація   PDF
Yu. Tyagur
 
Том 8, № 4 (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ СХЕМ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
В. Г. Мельник, Л. Н. Семенычева, А. Д. Василенко
 
Том 4, № 2 (2007) ЕВОЛЮЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЗБУДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНОМУ СЕНСОРІ З ЕЛЕКТРОДАМИ, ВКРИТИМИ ПЛІВКАМИ ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТ Анотація   PDF (English)
Yu. T. Zholudov, N. N. Rozhitski
 
Том 5, № 4 (2008) ЕКСІТОНИ ВАН’Є-МОТТА І АТОМИ У ПОСТІЙНОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ: ФОТОІОНІЗАЦІЯ, ШТАРК ЕФЕКТ ТА РЕЗОНАНСИ У ІОНІЗАЦІЙНОМУ КОНТИНУУМІ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, Ya. I. Lepikh, O. Yu. Khetselius, A. P. Fedchuk, S. V. Ambrosov, A. V. Ignatenko
 
Том 12, № 4 (2015) ЕКСИТОННІ СПЕКТРИ У БАГАТОШАРОВІЙ ВІДКРИТІЙ НАПІВПРОВІДНИКОВІЙ НАНОТРУБЦІ Анотація   PDF (English)
О. М. Маханець, А. І. Кучак, О. М. Войцехівська, В. І. Гуцул
 
Том 9, № 2 (2012) ЕКСИТОННИЙ СПЕКТР ШЕСТИГРАННОЇ НАНОТРУБКИ, ЯК НАНОСЕНСОРНОГО ЕЛЕМЕНТА Анотація   PDF
О. М. Маханець, В. І. Гуцул, Н. Р. Цюпак
 
Том 8, № 3 (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ДАТЧИКІВ ДЛЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
В. Г. Мельник, С. В. Дзядевич, А. В. Иващук, В. А. Ульянова, Я. И. Лепих, В. А. Романов
 
Том 9, № 1 (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЭРС ХОЛОСТОГО ХОДУ СЕНСОРА ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ НЕІДЕАЛЬНОГО ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ CdS-Cu2S Анотація   PDF (Русский)
В. А. Борщак
 
Том 9, № 3 (2012) Експрес аналізатор параметрів функциональних матеріалів на основі методу імпедансної спектроскопії Анотація   PDF (Русский)
О. Л. Кукла, А. В. Мамикін, А. С. Майстренко, О. С. Павлюченко
 
Том 4, № 3 (2007) ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ FINFET СТРУКТУР Анотація   PDF (English)
T. E. Rudenko, V. I. Kilchytska, N. Collaert, M. Jurczak, A. N. Nazarov, V. S. Lysenko, D. Flandre
 
Том 9, № 4 (2012) ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ТЕМПЛАТА Анотація   PDF (Русский)
В. Ф. Косоротов, Л. В. Щедрина
 
Том 12, № 1 (2015) ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО МУЛЬТИСЕНСОРА СЕЛЕНУ І КИСНЮ Анотація   PDF (Русский)
Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, С. В. Карпенко, В. В. Алонцева, С. Я. Обловатна
 
Том 3, № 4 (2006) ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ СЕНСОРА РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ НА ОСНОВІ НАНОДИСПЕРСНИХ ОКСИДІВ ТИТАНУ І ЦИРКОНІЮ Анотація   PDF
I. G. Kolbasova, O. V. Linyucheva, V. P. Chviruk, V. S. Vorobets
 
Том 9, № 2 (2012) ЕЛЕКТРОДИ НА ОСНОВІ НАНОТРУБОК TІО2 ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СЕНСОРА РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ Анотація   PDF
Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова, С. В. Карпенко, С. Я. Обловатна
 
Том 5, № 3 (2008) ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ КИСНЕВИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ M/Mn(II) (M= Cо(III), Cu(II)) ОКСАЛАТНО-АМІННИХ КОМПЛЕКСІВ Анотація   PDF
V. A. Smyntyna, V. M. Skobeeva, T. F. Zavezion
 
Том 5, № 3 (2008) ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ КИСНЕВИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ M/Mn(II) (M= Cо(III), Cu(II)) ОКСАЛАТНО-АМІННИХ КОМПЛЕКСІВ Анотація   PDF (Русский)
V. S. Kublanovsky, Yu. K. Pirsky, A. V. Berezovska
 
Том 4, № 4 (2007) ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ InI ПІД ТИСКОМ Анотація   PDF
A. V. Franiv, O. V. Bovgyra, O. V. Bovgyra, O. V. Franiv, O. V. Franiv
 
181 - 240 з 614 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>