Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 8, № 1 (2011) ЕЛЕКТРОННІ ВЛАСТИВОСТІ ПТ СТРУКТУР З ШАРОМ КТ В ПІДЗАТВОРНІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF (English)
В. В. Ільченко, Ш. Д. Лін, В. В. Марін, О. В. Третяк
 
Том 1, № 1 (2004) ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ У СЕНСОРАХ НА ОСНОВІ АКУСТОРЕЗІСТІВНОГО ЕФЕКТУ Анотація   PDF (English)
Ev. L. Garshka, R. Giriuniene
 
Том 6, № 2 (2009) ЕЛЕКТРОННО-ОПТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВТОЕМІСІЙНИХ МІКРОКАТОДІВ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, V. I. Holota, I. T. Kogut, Yu. M. Khoverko
 
Том 15, № 4 (2018) ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ ПОЛІМЕРНОГО КОМПОЗИТУ PP-VO2 Анотація   PDF
В. Р. Колбунов, О. В. Вашерук
 
Том 8, № 1 (2011) ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНА СЕНСОРИКА ЖОВЧНИХ ПІГМЕНТІВ Анотація   PDF
К. М. Музика
 
Том 12, № 2 (2015) ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛІВКИ, ЩО ВИРОЩЕНА НА ОСНОВІ ІІІ-НІТРИДІВ Анотація   PDF
Р. М. Балабай, Д. Ю. Грицуля, П. В. Мерзликін, О. Ю. Тарасова
 
Том 6, № 2 (2009) ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАХОПЛЕННЯ ЕЛЕКТРОНУ ТА ІОНІЗАЦІЇ В ІОН-АТОМНІЙ СИСТЕМІ ІЗ ЗІТКНЕННЯМ Анотація   PDF (English)
A. V. Loboda
 
Том 7, № 1 (2010) ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ ІОНІЗАЦІЇ ЗА РАХУНОК ЗІТКНЕНЬ РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМІВ: НАБЛИЖЕННЯ КВАНТОВОГО ДЕФЕКТУ Анотація   PDF (English)
T. N. Zelentsova, Yu. M. Lopatkin, L. V. Nikola, T. B. Tkach, S. S. Seredenko
 
Том 3, № 2 (2006) ЕТАНОЛАМІНОВА КОМПКЛЕСИ 3- D МЕТАЛІВ ЯК ПРЕКУРСОРИ ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ КИСНЕВИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF (Русский)
V. S. Kublanovsky, Yu. K. Pirsky, A. V. Berezovska
 
Том 6, № 4 (2009) ЕФЕКТ ДИНАМІЧНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОНА В ДІМЕРНОМУ НАНОКЛАСТЕРІ Анотація   PDF (Русский)
O. V. Yaltychenko
 
Том 1, № 1 (2004) ЕФЕКТИ АКТИВНОГО УЛЬТРАЗВУКУ ТА ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СЕНСОРНІЙ ЕЛЕКТРОНІЦІ Анотація   PDF (English)
Ja. M. Olikh, O. Ya. Olikh
 
Том 15, № 4 (2018) З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. (ДО 100-РІЧЧЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ) Анотація   PDF
В. А. Шендеровський
 
Том 8, № 4 (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ ДАТЧИКАМИ Анотація   PDF (Русский)
В. Г. Мельник, С. В. Дзядевич, А. І. Новік, В. Д. Погребняк, О. В. Сліцький, Я. І. Лепіх, С. В. Лєнков, В. О. Проценко
 
Том 9, № 2 (2012) ЗАЛЕЖНІСТЬ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НАНОДИСПЕРСНИХ КОМПОЗИТІВ «СКЛО - RuO2» ВІД РОЗМІРІВ АГЛОМЕРАТІВ ЧАСТОК СТРУМОПРОВІДНОЇ ФАЗИ Анотація   PDF (Русский)
Ш. Д. Курмашев, Я. І. Лепіх, Т. I. Лавренова, Т. M. Бугайова
 
Том 13, № 4 (2016) ЗАЛЕЖНОСТІ ВНЕСЕНИХ ВТРАТ СИГНАЛУ ВІД ЧАСТОТИ В ПРИСТРОЯХ НА ПАХ З П’ЄЗОКЕРАМІЧНИМ ЗВУКОПРОВОДОМ Анотація   PDF
Ya. I. Lepikh
 
Том 9, № 4 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ АМОНІЙ-СЕЛЕКТИВНОГО ЦЕОЛІТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНОГО ДВОФЕРМЕНТНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ L-АРГІНІНУ Анотація   PDF (English)
О. Я. Саяпіна, М. Й. Мацишин, В. М. Пешкова, О. П. Солдаткін, В. Г. Мельник, А. Валкаріус, Н. Жаффрезик-Рено, С. В. Дзядевич
 
Том 9, № 3 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF
Л. С. Монастирський, О. І. Аксіментьєва, І. Б. Оленич, Б. С. Соколовський, М. Р. Павлик, П. П. Парандій
 
Том 2, № 2 (2005) ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЙНИХ КЛАСИФІКАТОРІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ІНФОРМАТИВНОСТІ СЕНСОРНИХ МАСИВІВ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ МОЛЕКУЛ ЛЕТКИХ РЕЧОВИН Анотація   PDF (English)
A. S. Pavluchenko, Z. I. Kazantseva, I. A. Koshets, Yu. M. Shirshov
 
Том 7, № 4 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОМЕХАНІЧНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ НАХИЛУ ОБ’ЄКТА Анотація   PDF
M. G. Chernyak
 
Том 8, № 4 (2011) ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «GEOMATH» ДО МОДЕЛЮВАННЯ БАЛАНСУ КУТОВОГО МОМЕНТУ ЗЕМЛІ, ПАРАМЕТРІВ АТМОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РАДІОХВИЛЬОВОДІВ: II. КОМП’ЮТЕРНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ Анотація   PDF (Русский)
О. В. Глушков, С. В. Амбросов, О. Ю. Хецеліус, Ю. Я. Бунякова, Г. П. Препелица, Е. М. Сєрга, О. П. Солянікова
 
Том 10, № 1 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «GEOMATH» ДО МОДЕЛЮВАННЯ БАЛАНСУ КУТОВОГО МОМЕНТУ ЗЕМЛІ, ПАРАМЕТРІВ АТМОСФЕРНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РАДІОХВИЛЬОВОДІВ: III. НЕСТАЦІОНАРНА ТЕОРІЯ Анотація   PDF
О. В. Глушков, О. Ю. Хецелiус, Ю. Я. Бунякова, С. В. Амбросов, В. Ф. Мансарлійський
 
Том 10, № 3 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОГО КОНДЕНСАТОРА В НАПІВПРОВІДНИКОВІЙ СЕНСОРИЦІ Анотація   PDF (Русский)
Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, О. В. Третяк
 
Том 3, № 3 (2006) ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ПЛАТИНОЮ TiО2 -МІКРОЕЛЕКТРОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В ПЛАЗМІ КРОВІ Анотація   PDF
G. Ya. Kolbasov, V. S. Vorobets
 
Том 10, № 3 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БІОСЕНСОРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ ДЕЯКИХ ТОКСИКАНТІВ ПРИРОДНОГО (МІКОТОКСИНИ) ТА АНТРОПОГЕННОГО (ПЕСТИЦИДИ) ПОХОДЖЕННЯ. ЧАСТИНА І. МІКОТОКСИНИ. Анотація   PDF
О. С. Гойстер, С. В. Дзядевич, О. Г. Мінченко
 
Том 10, № 4 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БІОСЕНСОРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ ДЕЯКИХ ТОКСИКАНТІВ ПРИРОДНОГО (МІКОТОКСИНИ) ТА АНТРОПОГЕННОГО (ПЕСТИЦИДИ) ПОХОДЖЕННЯ. ЧАСТИНА ІІ. ПЕСТИЦИДИ Анотація   PDF
О. С. Гойстер, С. В. Дзядевич, О. Г. Мінченко
 
Том 13, № 2 (2016) ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНИХ МЕТАБОЛІТІВ ВІТАМІНУ D (ОГЛЯД) Анотація   PDF
О. S. Gojster, V. Ye. Kriwenchuk
 
Том 2, № 2 (2005) ЗАСТОСУВАННЯ ТОНКИХ ЕЛЕКТРОПОЛІМЕРІЗОВАНИХ ПЛІВОК ПОЛІПІРОЛА ТА ПОЛІАНІЛІНА В ЯКОСТІ ЧУТЛИВИХ ШАРІВ В МАСИВАХ ХЕМОРЕЗИСТИВНИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF (English)
A. L. Kukla, A. S. Pavluchenko, V. A. Kotljar, Yu. M. Shirshov, N. V. Konoshchuk, O. Yu. Posudievsky, V. D. Pokhodenko
 
Том 7, № 1 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕОЛІТІВ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ГЛЮКОЗООКСИДАЗИ ПРИ РОЗРОБЦІ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ Анотація   PDF (English)
Tatiana B. Goriushkina, Burcu Akata Kurc, Albert Sacco Jr., Sergei V. Dzyadevych
 
Том 5, № 2 (2008) ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОЛЮМІНІСЦЕНТНИХ ІНДИКАТОРІВ Анотація   PDF (English)
S. V. Lenkov, J. A. Gunchenko, V. V. Zherevchuk, Ya. I. Lepikh
 
Том 3, № 3 (2006) ИНДИКАТОРНІ ФІЛЬТРИ ДЛЯ ГАЗОВИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF (Русский)
B. M. Kats, R. M. Dlubovskiy, V. N. Shevchenko
 
Том 10, № 1 (2013) КІЛЬКІСНА ЕКСПРЕС-ІДЕНТИФІКАЦІЯ АНТИГЕНІВ І АНТИТІЛ Анотація   PDF (English)
В. В. Джелалі
 
Том 10, № 1 (2013) КІЛЬЦЕВА ФАЗОВА ДИФРАКЦІЙНА СТРУКТУРА ДЛЯ ППР-СЕНСОРА Анотація   PDF
І. Д. Войтович, І. О. Яворський
 
Том 14, № 1 (2017) КІНЕТИЧНЕ РІВНЯННЯ БОЛЬЦМАНА В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ У МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІЦІ Анотація   PDF
Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 7, № 4 (2010) КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНОГО МОДУЛЯ ТИСКУ Анотація   PDF (English)
Victor A. Gridchin, Michail A. Chebanov
 
Том 13, № 3 (2016) КВАЗІЗРІВНОВАЖЕНИЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ МІСТ ДЛЯ БІОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ З БАЛАНСУВАННЯМ ЗА МОДУЛЕМ І ФАЗОЮ Анотація   PDF (Русский)
V. G. Melnyk, A. V. Slitskiy, A. D. Vasylenko
 
Том 11, № 4 (2014) КВАНТОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ОПТИЧНІ І РЕКОМБІНАЦІЙНІ ВТРАТИ В ТОНКОПЛІВКОВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ НА ОСНОВІ Cu(In,Ga)Se2 Анотація   PDF
В. Я. Литвиненко, Л. А. Косяченко, О. Л. Маслянчук
 
Том 5, № 1 (2008) КВАНТОВА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОДЕТЕКТОРІВ ПРИ ПОРОГОВИХ ОСВІТЛЕНОСТЯХ Анотація   PDF (Русский)
U. N. Bobrenko, A. V. Sachenko, M. V. Yaroshenko, V. N. Komaschenko
 
Том 6, № 1 (2009) КВАНТОВА МІРА ЧАСТОТИ І ДЕТЕКТУВАННЯ ЗСУВУ ЛІНІЙ НАДТОНКОЇ СТРУКТУРИ ІТЕРБІЯ ЗА РАХУНОК ЗІТКНЕНЬ В АТМОСФЕРІ ГЕЛІЯ Анотація   PDF (English)
A. V. Loboda, E. V. Mischenko, Yu. V. Dubrovskaya, A. A. Svinarenko
 
Том 8, № 3 (2011) КВАНТОВОМЕХАНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА НА МОЛЕКУЛІ БЕНЗОЛУ Анотація   PDF (Русский)
Ю. О. Кругляк, Н. Ю. Кругляк
 
Том 15, № 4 (2018) КВАНТОВО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ РУБРЕНУ ЗІ СТЕАРИНОВОЮ КИСЛОТОЮ І ПОЛІМЕТИЛМЕТАКРИЛАТОМ У ПРОГНОЗУВАННІ ЛЕНГМЮРОГЕННОСТІ Анотація   PDF
Г. Б. Халед, К. М. Музика
 
Том 12, № 4 (2015) КЕРУВАННЯ СТРУМОПЕРЕНОСОМ У ДІОДАХ ШОТТКІ ЗА ДОПОМОГОЮ КВАНТОВИХ ТОЧОК Анотація   PDF
Р. М. Пелещак, Н. Я. Кулик, В. Б. Британ
 
Том 7, № 2 (2010) КОЕФІЦІЄНТ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ ДОБРОТНОСТІ КРИСТАЛІВ Hg1-xMnxS і Hg1-x-уMnxFeyS Анотація   PDF
P. D. Maryanchuk, G. O. Andrushchak
 
Том 6, № 1 (2009) КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД КЕРУВАННЯ ЛОГІЧНИМ СТАНОМ КРІОТРОНІВ НА ОСНОВІ СКВІДІВ Анотація   PDF
M. V. Tyhanskyi, A. I. Partyka
 
Том 10, № 4 (2013) КОМПОЗИТНІ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ МАТЕРІАЛИ З НАНОВКЛЮЧЕННЯМИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ (ОГЛЯД) Анотація   PDF
Д. М. Фреїк, О. С. Криницький, О. М. Матківський
 
Том 1, № 2 (2004) КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ОПТОХЕМОТРОНОГО (ОХ) СЕНСОРУ В РІЗНИХ РЕЖИМАХ АНАЛІЗУ Анотація   PDF (English)
N. V. Masolova
 
Том 5, № 2 (2008) КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ ТРИФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація   PDF
O. O. Soldatkin, V. M. Peshkova, S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin, A. V. Elskaya
 
Том 4, № 3 (2007) КОНСТРУЮВАННЯ І ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ БАГАТОШАРОВИХ ПОВЕРХНЕВО-БАР’ЄРНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВІ ДИФРАКЦІЙНИХ ҐРАТОК ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ Анотація   PDF
M. V. Sosnova, M. L. Dmitruk, A. V. Korovin, O. I. Mayeva, S. V. Mamykin, V. R. Romanyuk
 
Том 10, № 2 (2013) КОНТРОЛЬ МІКОТОКСИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМУННОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF (English)
М. Ф. Стародуб, Н. Ф. Слышик, И. В. Пилипенко, M. M. Meльниченко, Л. Н. Пилипенко
 
Том 5, № 1 (2008) КООРДИНАТНО-ЧУТЛИВІ ДАТЧИКИ НА ОСНОВІ ПОПЕРЕЧНОЇ ТА ПОЗДОВЖНЬОЇ ТЕРМОЕРС Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ascheulov, D. D. Velichuk, I. S. Romaniuk
 
Том 6, № 3 (2009) КОРЕЛЯЦІЙНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В БІОСЕНСОРАХ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ Анотація   PDF (English)
I. Voitovych, I. Yavorsky
 
Том 6, № 2 (2009) КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА ТА МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ТВЕРДИХ РОЗЧИНІВ У СИСТЕМІ Tm-Ge-Si Анотація   PDF
R. S. Kozak, S. Ya. Pukas, Yu. K. Gorelenko, R. E. Gladyshevskii, D. V. Labovka, L. I. Pankiv, V. M. Tsmots
 
Том 14, № 3 (2017) КУЛОНІВСЬКА БЛОКАДА ТА ОДНОЕЛЕКТРОННИЙ ТРАНЗИСТОР У РАМКАХ КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ – ВГОРУ» СУЧАСНОЇ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ ТА В ТРАДИЦІЙНІЙ КОНЦЕПЦІЇ «ЗГОРИ – ВНИЗ» Анотація   PDF
Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 7, № 1 (2010) ЛАЗЕРНА УСТАНОВКА ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ АКУСТИЧНОГО ПОЛЯ НА ПОВЕРХНІ АКУСТОПРОВОДІВ Анотація   PDF (English)
I. V. Blonsky, Ya. I. Lepikh, V. V. Semenov, V. G. Gryts, A. V. Stronski
 
Том 1, № 2 (2004) ЛАЗЕРНИЙ ФОТОІОНІЗАЦІЙНИЙ СЕНСОР ІЗОТОПІВ ТА ПРОДУКТІВ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОВОЇ СХЕМИ Анотація   PDF (English)
S. V. Ambrosov
 
Том 2, № 1 (2005) ЛАЗЕРНИЙ ФОТОІОНІЗАЦІЙНИЙ СЕНСОР ПОДІЛЕННЯ ВАЖКИХ ІЗОТОПІВ ТА ЯДЕРНИХ ІЗОМЕРІВ: СЕЛЕКТИВНА ІОНІЗАЦІЯ СТАЛИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ І ЛАЗЕРНИМ ПОЛЕМ (U, Tm) Анотація   PDF (English)
S. V. Ambrosov
 
Том 2, № 3 (2005) ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНА СЕНСОРНА ТЕХНОЛОГІЯ І НОВА МОЖЛИВА ПРИНЦИПІАЛЬНА СХЕМА γ -ЛАЗЕРА НА ЯДЕРНИХ ІЗОМЕРАХ, ЩО ШВИДКО РОЗПАДАЮТЬСЯ, ІЗ СОРТИРОВКОЮ ЗБУДЖЕНИХ АТОМІВ МЕТОДОМ АВТО- ІОНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНИМ ПОЛЕМ Анотація   PDF (English)
S. V. Ambrosov
 
Том 2, № 2 (2005) ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ І НОВА ПРИНЦИПІАЛЬНА СХЕМА УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛІВОК ОСОБЛИВО ЧИСТОГО СКЛАДУ Анотація   PDF (English)
S. V. Ambrosov
 
Том 9, № 1 (2012) ЛЕГКОПЛАВКІ ВІСМУТОВМІЩУЮЧІ СТЕКЛА Анотація   PDF (Русский)
Ш. Д. Курмашев, Т. М. Бугаева, Т. І. Лавренова, П. Ю. Марколенко, Н. М. Садова, О. Н. Софронков, М. М. Ваків
 
Том 4, № 1 (2007) ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ БІОСЕНСОРНІ КОМПЛЕКСИ НА ОСНОВІ УНІФІКОВАНИХ ІМПЕДАНСОМЕТРИЧНИХ СИСТЕМ. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Анотація   PDF (Русский)
V. G. Melnyk, O. M. Shmyryeva, N. F. Starodub
 
Том 8, № 1 (2011) ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ, ЩО ЛЕГОВАНІ АТОМАМИ ЛІТІЮ І АЛЮМІНІЮ Анотація   PDF (Русский)
В. А. Сминтина, В. М. Скобєєва, М. В. Малушин
 
241 - 300 з 620 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>