Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 1 (2004) МІКРОКРИСТАЛИ КРЕМНІЮ З ВИСОКИМ П’ЄЗООПОРОМ ПРИ КРІОГЕННИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СЕНСОРАХ Анотація   PDF (English)
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov, I. V. Pavlovsky
 
Том 1, № 2 (2004) МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ВИМІРЮВАЧ З ТЕРМОРЕЗИСТИВНИМ СЕНСОРОМ Анотація   PDF (English)
B. M. Mamikonyan, Kh. B. Mamikonyan
 
Том 3, № 2 (2006) МАГНІТООПІР А-КАТІОН-ВПОРЯДКОВАНИХ МАНГАНІТІВ В ОБЛАСТІ КІМНАТНИХ ТЕМПЕРАТУР Анотація   PDF (Русский)
S. V. Trukhanov, I. O. Troyanchuk, A. V. Trukhanov, H. Szymczak
 
Том 6, № 1 (2009) МАГНІТООПІР ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ В МАНГАНІТАХ Pr0.70Ba0.30MnO3+δ З УПОРЯДКУВАННЯМ В А-ПОЗИЦІЇ Анотація   PDF (English)
S. V. Trukhanov, A. V. Trukhanov, C. E. Botez, H. Szymczak
 
Том 15, № 2 (2018) МАСИВ ФЕРМЕНТНИХ БІОСЕНСОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ НЕЙРОТРАНСМІТЕРІВ ТА МЕТАБОЛІТІВ Анотація   PDF
Д. Ю. Кучеренко, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, Я. В. Топольнікова, Д. В. Книжникова, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 4, № 4 (2007) МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В КРІОТРОНАХ НА ОСНОВІ СКВІДІВ Анотація   PDF
M. V. Tyhanskyi, A. I. Partyka
 
Том 9, № 2 (2012) МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КОМУТАЦІЇ В ЕЛЕМЕНТАХ ЛОГІКИ “АБО” НА ОСНОВІ ДЖОЗЕФСОНІВСЬКИХ КРІОТРОНІВ Анотація   PDF
М. В. Тиханський, Р. Р. Крисько
 
Том 4, № 3 (2007) МАТЕРІАЛИ, ЩО БАЗУЮТЬСЯ НА КРЕМНІЇ, ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У СПІНТРОНІЦІ Анотація   PDF (English)
A. Misiuk, L. Chow, A. Barcz, J. Bak-Misiuk, W. Osinniy, M. Prujszczyk
 
Том 2, № 2 (2005) МАТРИЧНІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ ПОЛІМЕРИ, ЧУТЛИВІ ДО ПОХІДНИХ АНІЛІНУ Анотація   PDF (Русский)
Ya. I. Kurys, N. S. Netyaga
 
Том 2, № 2 (2005) МДН-ФОТОТРАНЗИСТОР З p-n-...-p-n-СТРУКТУРОЮ В ЯКОСТІ ЗАТВОРУ Анотація   PDF (English)
I. M. Vikulin, Sh. D. Kurmashev, V. A. Mingalev, Yu. G. Tumanov
 
Том 3, № 1 (2006) МЕТАЛІЗАЦІЯ ХАЛЬКОГЕНІДІВ ЛУЖНОЗЕМЕЛЬНИХ МЕТАЛІВ ПІД ТИСКОМ Анотація   PDF (Русский)
V. V. Pozhivatenko
 
Том 5, № 2 (2008) МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ Анотація   PDF
A. S. Usenko
 
Том 11, № 2 (2014) МЕТОД МОДУЛЯЦІЙНОЇ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ В ЗАДАЧАХ ВИМІРУ ВТРАТ ІЧ-ВИПРОМІНЮВАННЯ В ГАЗАХ Анотація   PDF (Русский)
С. М. Кухтін, Ю. П. Мачехін, Е. І. Черняков
 
Том 14, № 1 (2017) МЕТОД ТРАФАРЕТНОГО ДРУКУ В ТЕХНОЛОГІЇ ПРИСТРОЇВ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ Анотація   PDF (English)
Ya. I. Lepikh, P. O. Snigur, A. P. Balaban
 
Том 2, № 4 (2005) МЕТОДИКА ТА ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ЦИФРОВИХ ПРИЛАДІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ЕЛЕМЕНТИ ІЗ ЗВОРОТНІМИ ЗВ’ЯЗКАМИ Анотація   PDF (Русский)
S. V. Lenkov, P. A. Savkov, V. A. Mokrickiy, S. V. Gahovich, N. N. Zahrabov
 
Том 10, № 4 (2013) МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО БІОСЕНСОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ Анотація   PDF
О. Є. Дудченко, М. Й. Мацишин, В. М. Пєшкова, О. О. Солдаткін, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 10, № 3 (2013) МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Анотація   PDF
В. М. Пєшкова, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 8, № 1 (2011) МЕТРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОЧУТЛИВОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КАЛОРИМЕТРИЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF (Русский)
В. Г. Мельник, М. П. Рубанчук, В. А. Романов, Я. И. Лепих
 
Том 8, № 2 (2011) МЕХАНІЗМИ ВІДМОВИ ТА ДЕГРАДАЦІЯ ПОТУЖНИХ СВІТЛОДІОДІВ НА ОСНОВІ НІТРИДУ ГАЛІЮ Анотація   PDF
В. П. Велещук, О. І. Власенко, О. В. Ляшенко, М. П. Киселюк
 
Том 8, № 1 (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ВІДГУКУ СЕНСОРА НА ЛОКАЛЬНИХ ПЛАЗМОНАХ У ШАРІ НАНОЧАСТИНОК Анотація   PDF (Русский)
Є. Г. Борщагівський, В. З. Лозовський, Т. О. Мішакова
 
Том 3, № 3 (2006) МОДЕЛЮВАННЯ ДОВГОПЕРІОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ РЕШІТОК ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СЕНСОРАХ РІВНЯ РІДИНИ Анотація   PDF (English)
I. Flores-Llamas, V. Svyryd
 
Том 6, № 4 (2009) МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАХ — ДЖОЗЕФСОНІВСЬКИХ КРІОТРОНАХ Анотація   PDF (English)
M. V. Tyhanskyi, R. R. Krysko, A. I. Partyka
 
Том 4, № 2 (2007) МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ РЕКОМБІНАЦІЇ В p – p+ ПЕРЕХОДІ КРЕМНІЄВОГО ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧА Анотація   PDF
S. L. Khripko
 
Том 4, № 2 (2007) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РУХУ ПРОБИ В МІКРОАНАЛІТИЧНІЙ ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНІЙ СИСТЕМІ КАПІЛЯРНОГО ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ Анотація   PDF
K. M. Muzyka
 
Том 5, № 4 (2008) МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТАХ З НЕОМІЧНИМ ТИЛОВИМ КОНТАКТОМ Анотація   PDF
A. P. Gorban, V. P. Kostylyov, A. V. Sachenko, V. V. Chernenko
 
Том 8, № 3 (2011) МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ ДИФЕНІЛА І СПІРОПІРАНА У СЕНСОРИЦІ ТА НАНОЕЛЕКТРОНИЦІ Анотація   PDF (Русский)
А. В. Дмитрієв, П. О. Кондратенко, О. В. Глушков, Ю. М. Лопаткин
 
Том 8, № 3 (2011) МОЛЕКУЛЯРНА МОДЕЛЬ І ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК СЕЛЕНУ Анотація   PDF (Русский)
А. А. Ащеулов, О. М. Маник, Т. О. Маник, В. Р. Білинський-Слотило
 
Том 13, № 1 (2016) МУЛЬТИБІОСЕНСОРНА АМПЕРОМЕТРИЧНА СИСТЕМА З ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМ РЕЖИМОМ ВИМІРЮВАННЯ СТРУМІВ Анотація   PDF (Русский)
V. G. Melnyk, A. D. Vasylenko, S. V. Dzyadevych, L. V. Shkotova, L. N. Semenycheva
 
Том 12, № 4 (2015) МУЛЬТИБІОСЕНСОРНА КОНДУКТОМЕТРИЧНА СИСТЕМА З АВТОМАТИЧНИМ НАЛАШТУВАННЯМ ТА САМОДІАГНОСТИКОЮ Анотація   PDF (Русский)
В. Г. Мельник, А. Д. Василенко, А. В. Слицкий, С. В. Дзядевич
 
Том 15, № 2 (2018) МУЛЬТИБІОСЕНСОРНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ РН-ЧУТЛИВИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ, КРЕАТИНІНУ ТА СЕЧОВИНИ Анотація   PDF
О. О. Солдаткін, С. В. Марченко, О. Л. Кукла, О. С. Павлюченко, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 3, № 1 (2006) НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ ПОРТАТИВНОЇ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ Анотація   PDF (Русский)
I. D. Voytovich, V. M. Korsunsky
 
Том 9, № 1 (2012) НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ НАНООБ’ЄКТІВ ТИПУ КВАНТОВИХ ТОЧОК, НАНОДРОТІВ І НАДГРАТОК Анотація   PDF
Г. П. Гайдар
 
Том 7, № 3 (2010) НАНОРОЗМІРНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ У СУЧАСНИХ МІКРОСИСТЕМНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ Анотація   PDF (Русский)
A. N. Morozovska, G. S. Svechnikov
 
Том 7, № 4 (2010) НАНОСТРУКТУРИ GaSe З МАГНІТОВПОРЯДКОВАНИМИ «ГОСТЬОВИМИ» КОНФІГУРАЦІЯМИ В ТЕМПЕРАТУРНОМУ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНОМУ ПОЛЯХ Анотація   PDF
N. T. Pokladok, I. I. Grygorchak, O. I. Grygorchak, F. O. Ivashchyshyn, P. Yo. Stakhira
 
Том 8, № 1 (2011) НАНОСТРУКТУРИ НА ОСНОВІ СПОЛУК IV-VI ДЛЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЕНЕРГІЇ (ОГЛЯД) Анотація   PDF
Д. М. Фреїк, І. К. Юрчишин, В. М. Чобанюк, Р. І. Никируй, Ю. В. Лисюк
 
Том 3, № 4 (2006) НАПІВПРОВІДНИКОВІ ФОТОПРИЙМАЧІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ХЕМОЛЮМІНОМЕТРАХ ТА БІОСЕНСОРАХ НА ОСНОВІ ЕФЕКТУ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ Анотація   PDF (Русский)
O. M. Shmyryeva, N. F. Starodub
 
Том 12, № 1 (2015) НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУР КРЕМНІЮ ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
А. О. Дружинін, І. Т. Когут, О. Ю. Ховерко, В. І. Голота, Ю. М. Ховерко
 
Том 4, № 1 (2007) НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАВАЧ ШВИДКОСТІ ПОТОКУ РІДИНИ Анотація   PDF (Русский)
G. V. Kuznetsov, V. A. Skrychevsky, O. V. Tretiak
 
Том 16, № 1 (2019) НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, УСПІХУ, ПРОБЛЕМ І ПЕРСПЕКТИВ Анотація   PDF
В. М. Локтєв
 
Том 8, № 1 (2011) НЕРІВНОВАЖНІ ЕЛЕКТРОНИ Й ДІРКИ В ГРАФЕНІ (ОГЛЯД) Анотація   PDF
М. В. Стріха
 
Том 15, № 1 (2018) НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ФОТОПРОВІДНІСТЬ ТА ТЕРМОСТИМУЛЬОВАНА ПРОВІДНІСТЬ МОНОКРИСТАЛІВ Tl1-xIn1-xSnxSe2 Анотація   PDF
В. Кажукаускас, Г. Л. Мирончук, Р. Гарбачаускас, О. В. Парасюк, С. Савіцкі, О. В. Новосад, С. П. Данильчук, Л. В. Піскач
 
Том 8, № 1 (2011) НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ З ФІЗИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГРАФЕНУ В СЕНСОРИЦІ Анотація   PDF
Я. І. Лепіх
 
Том 5, № 3 (2008) НОВІ ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТА-КОД І СЕНСОРНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ Анотація   PDF (English)
S. Y. Yurish
 
Том 3, № 4 (2006) НОВІ АНІОН-РАДИКАЛЬНІ СОЛІ TCNQ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ СЕНСОРНІ МАТЕРІАЛИ Анотація   PDF
A. V. Kravchenko, D. V. Ziolkovsky, V. A. Starodub, A. V. Khotkevich, O. S. Pyshkyn, G. V. Kamarchuk
 
Том 4, № 3 (2007) НОВІ НАНОСЕНСОРИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація   PDF (Русский)
G. V. Kamarchuk, A. P. Pospelov, A. V. Yeremenko, E. Faulques, I. K. Yanson
 
Том 8, № 2 (2011) НОВА ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНА СХЕМА ПОДІЛЕННЯ ІЗОТОПІВ З АВТОІОНІЗАЦІЙНОЮ СОРТИРОВКОЮ ВИСОКОЗБУДЖЕНИХ АТОМІВ ДЛЯ ВИСОКО РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ ТА ПРОДУКТІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Анотація   Без заголовку (English)   PDF (English)
О. В. Глушков, Г. П. Препелица, О. Ю. Погосов, В. Г. Шевчук, А. А. Свинаренко, Г. В. Ігнатенко, О. В. Бакуніна
 
Том 14, № 4 (2017) НОВИЙ БАЛАНСОВИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ МАКРОТУРБУЛЕНТНОЇ АТМОСФЕРНОЇ ДИНАМІКИ, ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ РАДІОНУКЛІДІВ В ГЛОБАЛЬНІЙ АТМОСФЕРІ, ЇХ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІСЛЯ ЯДЕРНОЇ АВАРІЇ НА АЕС ФУКУСІМА Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, A. V. Romanova, V. V. Buyadzhi, E. V. Bakunina, O. Yu. Khetselius, A. A. Svinarenko, A. S. Belodonov
 
Том 14, № 4 (2017) НОВИЙ КОМБІНОВАНИЙ ХАОС-ГЕОМЕТРИЧНИЙ ПІДХІД І BLIND SOURCE МОНІТОРИНГ ДО АНАЛІЗУ І ДЕТЕКТУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ІНЖЕНЕРНИХ СТРУКТУР (ЯДЕРНІ РЕАКТОРИ) ПРИ ЗМІНІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ УМОВ, УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, АВАРІЙНИХ ІНЦИДЕНТІВ Анотація   PDF (English)
V. V. Buyadzhi, A. V. Glushkov, M. Yu. Gurskaya, O. Yu. Khetselius, E. B. Ternovsky, A. A. Mashkantsev, S. V. Kirianov
 
Том 13, № 2 (2016) НОВИЙ КРЕМНІЄВИЙ ДАТЧИК МАГНІТНОГО ПОЛЯ Анотація   PDF
V. G. Verbitskiy, K. V. Kryvokhyzha, O. G. Kukharenko, M. G. Tolmachov, O. V. Tretiak
 
Том 14, № 3 (2017) НОВИЙ ПІДХІД І МІКРОСИСТЕМНА ТЕХНОЛОГІЯ ВДОСКОНАЛЕНОГО АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУ ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРІ ПРОМИСЛОВИХ МІСТ Анотація   PDF (English)
Yu. Ya. Bunyakova, A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, A. V. Ignatenko, V. V. Buyadzhi, N. Bykowszczenko
 
Том 14, № 3 (2017) НОВИЙ ПІДХІД І МІКРОСИСТЕМНА ТЕХНОЛОГІЯ ВДОСКОНАЛЕНОГО НЕЛІНІЙНОГО АНАЛІЗУ І МОДЕЛЮВАННЯ ХАОТИЧНОЇ ДИНАМІКИ КОНЦЕНТРАЦІЙ РАДІОНУКЛИДІВ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ Анотація   PDF (English)
A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, Yu. Ya. Bunyakova, V. V. Buyadzhi, Yu. V. Dubrovskaya
 
Том 14, № 4 (2017) НОВИЙ ПІДХІД І МІКРОСИСТЕМНА ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ АТМОСФЕРНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА " GREEN-CITY" Анотація   PDF (English)
O. Yu. Khetselius, A. V. Glushkov, Yu. Ya. Bunyakova, V. V. Buyadzhi, O. I. Bondar, V. N. Vaschenko, N. Bykowszczenko
 
Том 12, № 4 (2015) НОВИЙ РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ МЕТОД МОДЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТЕЙ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ У СПЕКТРАХ ВАЖКИХ РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (English)
В. Б. Терновський, О. В. Глушков, П. О. Заїчко, О. Ю. Хецеліус, Т. О. Флорко
 
Том 10, № 2 (2013) НОВИЙ ЧИСЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ У СПЕКТРАХ ДЕКОТРИХ СКЛАДНИХ ІОНІВ Анотація   PDF (English)
Т. О. Флорко
 
Том 15, № 3 (2018) ОБРОБКА ДАНИХ СИСТЕМИ ЦИФРОВИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕНЕРГОВИТРАТ «РОЗУМНОГО» БУДИНКУ Анотація   PDF
Л. С. Монастирський, Я. В. Бойко, О. І. Петришин, В. М. Лозинський
 
Том 11, № 1 (2014) ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В ОБҐРУНТУВАННІ ВИБОРУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОНОМЕРУ ДЛЯ СИНТЕЗУ "ШТУЧНОГО РЕЦЕПТОРА" НА МЕЛАМІН Анотація   PDF
К. М. Музика
 
Том 5, № 2 (2008) ОДЕРЖАННЯ ПРОЗОРИХ ПРОВІДНИХ ПЛІВОК CdO І ZnO ПІРОЛІЗОМ АЦЕТАТІВ КАДМІЮ І ЦИНКУ Анотація   PDF (English)
P. M. Gorley, V. M. Frasunyak, I. G. Orletsky, V. S. Boiko
 
Том 9, № 3 (2012) ОДЕРЖАННЯ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ n-CdO/p-Si Анотація   PDF
В. В. Хомяк, Л. Ф. Політанський
 
Том 14, № 3 (2017) ОДНОЕЛЕМЕНТНИЙ ПРИЙМАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ СУБ-ТГц/ТГц ДІАПАЗОНА НА ОСНОВІ КРЕМНІЄВОГО ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА Анотація   PDF (Русский)
I. O. Lysiuk, A. G. Golenkov, S. E. Dukhnin, V. P. Reva, A. V. Shevchik-Shekera, F. F. Sizov
 
Том 2, № 4 (2005) ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА СЕЛЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО ВИЯВЛЕННЯ ДЖЕРЕЛ  -ВИПОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF
S. M. Baschenko
 
301 - 360 з 614 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>