Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 13, № 4 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ ХОЛІН-ЧУТЛИВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ РОБОТИ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ Анотація   PDF
D. Yu. Kucherenko, D. V. Siediuko, D. V. Knyzhnykova, I. S. Kucherenko, О. О. Soldatkin, O. P. Soldatkin
 
Том 5, № 4 (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ “ЕЛЕКТРОННОГО НОСУ” ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БЕНЗИНІВ МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ. Анотація   PDF
I. Kruglenko
 
Том 10, № 2 (2013) ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ІОНІВ ВАНАДІЮ В КРИСТАЛАХ ZnS Анотація   PDF (Русский)
Ю. А. Ніцук
 
Том 4, № 3 (2007) ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІШАРОВИХ СТРУКТУР ФТАЛОЦІАНІН- ТЕТРАЦІАНОХІНОДИМЕТАН Анотація   PDF
Z. I. Kazantseva, E. G. Bortchagovsky, I. A. Koshets
 
Том 7, № 3 (2010) ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКІВ TlInS2 В ОКОЛІ ФАЗОВИХ ПЕРЕХОДІВ Анотація   PDF
O. O. Gomonnai, P. P. Guranich, R. R. Rosul, A. G. Slivka, I. Yu. Roman, M. Yu. Rigan
 
Том 8, № 1 (2011) ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК CdXZn1-XO, ВИРОЩЕНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИМ МАГНЕТРОННИМ РОЗПИЛЮВАННЯМ Анотація   PDF
В. В. Хомяк, М. М. Сльотов, О. М. Сльотов
 
Том 11, № 2 (2014) ОПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ ШАРУВАТИХ КРИСТАЛІВ ЯК МАТЕРІАЛІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ Анотація   PDF
Н. К. Товстюк
 
Том 10, № 1 (2013) ОПТИЧНІ ТА СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНОГО SiO2 З ВПРОВАДЖЕНИМ В ІОННІ ТРЕКИ ДІОКСИДОМ ОЛОВА НА КРЕМНІЇ Анотація   PDF
М. Л. Дмитрук, О. С. Кондратенко, Л. О. Власукова, П. В. Кучинський
 
Том 7, № 2 (2010) ОПТИЧНА ФАЗОМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ У ППР-СЕНСОРАХ Анотація   PDF (English)
I. D. Voitovych, I. O. Yavorsky
 
Том 10, № 1 (2013) ОПТИЧНИЙ ІМУННИЙ БІОСЕНСОР «PLASMONOTEST» ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ SALMONELLA TYPHIMURIUM Анотація   PDF (Русский)
Ю. О. Огороднійчук, Т. С. Лебедева, П. Б. Шпильовий, М. Ф. Стародуб
 
Том 11, № 3 (2014) ОПТИЧНИЙ МУЛЬТИСЕНСОР НА ОСНОВІ ПЛІВОК ОКСИДІВ W І Nі ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СО ТА Н2 Анотація   PDF (Русский)
Г. Я. Колбасов, С. В. Волков, Ю. С. Краснов, С. С. Фоманюк
 
Том 5, № 4 (2008) ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВI ПЛIВКИ ОКСИДУ ВОЛЬФРАМУ Анотація   PDF (Русский)
G. Ya. Kolbasov, S. V. Volkov, Yu. S. Krasnov, S. S. Fomanuk
 
Том 3, № 3 (2006) ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ХІМІЧНО І ЕЛЕКТРОХІМІЧНО ОСАДЖЕНИХ ПЛІВОК WO3 Анотація   PDF (Русский)
G. Ya. Kolbasov, S. V. Volkov, Yu. S. Krasnov, V. N. Zaychenko
 
Том 5, № 1 (2008) ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ ДАТЧИК КУТОВИХ І ЛІНІЙНИХ ПЕРЕМІЩЕНЬ З ВІДКРИТИМ ОПТИЧНИМ КАНАЛОМ Анотація   PDF
O. G. Shvets, I. M. Rarenko, V. O. Kyrinnyi, V. M. Hodovaniouk, V. V. Ryukhtin, L. I. Konopaltseva
 
Том 10, № 4 (2013) ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ КОЛОРИМЕТРИЧНИЙ ДЕТЕКТОР ГАЗІВ НА ОСНОВІ МАСИВУ КОМПОЗИТНИХ КАЛІКСАРЕНОВИХ ПЛІВОК Анотація   PDF
О. Л. Кукла, О. М. Федченко, О. А. Вахула, Л. М. Матвієнко, А. Б. Драпайло, С. Г. Харченко, С. Г. Вишневський
 
Том 5, № 4 (2008) ОРГАНІЧНА ФОТОЧУТЛИВА КОМПОЗИТНА СТРУКТУРА НА ОСНОВІ ПЕНТАЦЕНУ ТА ПОЛІАНІЛІНУ Анотація   PDF
V. V. Cherpak, P. Y. Stakhira, Z. Yu. Hotra
 
Том 11, № 4 (2014) ОСНОВИ ВИСОКОЛОКАЛЬНОЇ НВЧ СЕНСОРІКИ Анотація   PDF (Русский)
Ю. О. Гордієнко, І. М. Бондаренко, Я. І. Лепіх, О. М. Проказа
 
Том 14, № 2 (2017) ОСНОВНІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ІНСТИТУТІВ ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ НАН УКРАЇНИ ЗА 2016 Р. МІСЦЕ І РОЛЬ НАУКИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ І ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АКАДЕМІЇ НАУК Анотація   PDF
V. M. Loktev
 
Том 6, № 3 (2009) ОСОБЛИВОСТІ АКУСТООПТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В “ТОВСТІЙ” АКУСТИЧНІЙ ГРАТЦІ Анотація   PDF (English)
L. V. Mikhaylovskaya, A. S. Mykhaylovska
 
Том 10, № 1 (2013) ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ УЛЬТРАЗВУКУ НА ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАРЯДУ В КРЕМНІЄВИХ СТРУКТУРАХ З БАР’ЄРОМ ШОТКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОЗИ γ-ОПРОМІНЕННЯ Анотація   PDF (Русский)
О. Я. Оліх
 
Том 14, № 1 (2017) ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОЧУТЛИВОСТІ БАРВНИКІВ НА БАЗІ КОМПЛЕКСІВ 4-ВАЛЕНТНОГО СТАНУМУ Анотація   PDF
I. K. Doycho, S. A. Gevelyuk, Ya. I. Lepikh, E. Rysiakiewich-Pasek
 
Том 3, № 4 (2006) ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОЧУТЛИВОСТІ СЕНСОРНИХ МАСИВІВ З ПОЛІМЕРНИМИ ШАРАМИ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ АНІЛІНУ Анотація   PDF (Русский)
Ya. I. Kurys, N. S. Netyaga, A. L. Kukla, A. S. Pavlyuchenko
 
Том 4, № 2 (2007) ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ НИЗЬКОДОЗНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТАБІЛЬНІСТЬ КРЕМНІЄВИХ ДІОДНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ Анотація   PDF
B. V. Pavlyk, I. V. Garapyn, V. M. Zlupko
 
Том 7, № 4 (2010) ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ МЕЗАТЕНЗОРЕЗИСТОРІВ МІКРОННИХ РОЗМІРІВ Анотація   PDF (English)
Victor A. Gridchin, Michail A. Chebanov
 
Том 13, № 1 (2016) ОСОБЛИВОСТІ ЕКСИТОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ЧЕРВОНИХ ФОСФІД- ГАЛІЄВИХ СВІТЛОДІОДІВ Анотація   PDF
O. V. Konoreva, Ye. V. Malyi, Ya. M. Olikh, I. V. Petrenko, M. B. Pinkovska, O. I. Radkevych, V. P. Tartachnyk
 
Том 7, № 4 (2010) ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ CuInAsSe3 ПРИ ВИСОКИХ ТИСКАХ ТА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація   PDF (Русский)
N. V. Melnikova, O. L. Kheifets, A. N. Babushkin, K. V. Kurochka
 
Том 13, № 2 (2016) ОСОБЛИВОСТІ МІЖФАЗОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СТРУКТУРАХ Si-SiO2 Анотація   PDF
B. P. Koman
 
Том 7, № 2 (2010) ОСОБЛИВОСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ CdSb Анотація   PDF (Русский)
A. A. Ashcheulov, I. V. Gutsul, O. N. Manyk, T. O. Manyk
 
Том 3, № 4 (2006) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРОБ ПРИ СЕНСОРНОМУ АНАЛІЗІ ТОПКОВИХ ГАЗІВ Анотація   PDF (Русский)
B. M. Kats, R. M. Dlubovskiy
 
Том 8, № 2 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ГУСТИНИ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК В ГАЗОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ Анотація   PDF
Р. М. Балабай, Д. В. Рябчиков
 
Том 8, № 1 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В PbSnTe:In ПРИ ІНЖЕКЦІЇ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF (Русский)
А. М. Акімов, А. Е. Клімов, І. Г. Неізвестний, М. С. Пащин, В. М. Шерстякова, В. М. Шумський
 
Том 8, № 3 (2011) ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОРТАТИВНИХ МУЛЬТИПРОБНИХ ППР-СЕНСОРІВ Анотація   PDF
І. Д. Войтович, І. О. Яворський
 
Том 5, № 3 (2008) ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ В АТМОСФЕРІ ЗАМКНУТИХ НАСЕЛЕНИХ ПРИМІЩЕНЬ Анотація   PDF (Русский)
B. M. Kats, R. M. Dlubovskiy, A. I. Iorgov
 
Том 5, № 3 (2008) ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ХВИЛЕВОДНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ДАТЧИКІВ ПЕРЕМІЩЕНЬ НА ПАХ Анотація   PDF
Ya. I. Lepikh, V. K. Lopushenko, V. A. Poddubnyi, N. F. Zhovnir
 
Том 7, № 4 (2010) ОСОБЛИВОСТІ ФОТОЧУТЛИВОСТІ СТРУКТУРИ NI/N-ZNO:N/P-SI Анотація   PDF
A. I. Ievtushenko, G. V. Lashkarev, V. I. Lazorenko, L. A. Kosyachenko, V. M. Sklyarchuk, O. F. Sklyarchuk
 
Том 6, № 3 (2009) ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА Анотація   PDF (English)
T. A. Florko, A. V. Loboda, A. A. Svinarenko
 
Том 13, № 3 (2016) ОТРИМАННЯ І ВЛАСТИВОСТІ УФ-СЕНСОРІВ НА ПІДКЛАДЦІ GaP З МОДИФІКОВАНОЇ ПОВЕРХНЕЮ Анотація   PDF (Русский)
V. P. Makhniy, G. I. Bodyul, І. І. Herman, V. M. Skllyarchuk
 
Том 3, № 3 (2006) ОТРИМАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЧУТЛИВИХ ШАРІВ СЕНСОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF
B. S. Atdaev, A. E. Belyaev, I. V. Blonskyy, N. G. Zubrili, I. V. Kruglenko, O. S. Lytvyn, O. M. Tkachenko
 
Том 1, № 2 (2004) ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕКСТУРУВАННЯ ЇХ ПОВЕРХНІ Анотація   PDF
S. V. Lenkov, D. V. Lukomskyy, A. I. Lykov, V. V. Zubarev
 
Том 13, № 3 (2016) ПІДВИЩЕННЯ ЛІНІЙНОСТІ ВИСОКОЧУТЛИВИХ ІМПЕДАНСОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF (Русский)
V. G. Melnyk, A. V. Slitskiy
 
Том 7, № 3 (2010) ПІДВИЩЕННЯ РУХЛИВОСТІ НОСІЇВ СТРУМУ В ОДНОВІСНО ДЕФОРМОВАНИХ КРИСТАЛАХ n −Si ТА n −Si З ІЗОВАЛЕНТНОЮ ДОМІШКОЮ ГЕРМАНІЮ Анотація   PDF
A. V. Fedosov, S. V. Luniov, S. A. Fedosov, S. Y. Misyuk, A. M. Korovytskyy
 
Том 7, № 3 (2010) ПІДВИЩЕННЯ ШВИДКОДІЇ МОНІТОРИНГОВИХ СЕНСОРНИХ СИСТЕМ ЗІ СКЛАДНОЮ ОБРОБКОЮ ДАНИХ Анотація   PDF
V. G. Melnyk, I. V. Onyschenko, A. D. Vasylenko, E. U. Nebolyubov, V. A. Romanov, Ya. I. Lepikh
 
Том 12, № 1 (2015) ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ СЕНСОР НА ОСНОВІ КВАРЦУ Анотація   PDF (Русский)
В. П. Косоротов, Л. В. Щедріна, С. К. Скляренко
 
Том 2, № 1 (2005) ПІСЛЯРАДІАЦІЙНА РЕЛАКСАЦІЯ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИХ ЗМІН ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ В ХАЛЬКОГЕНІДНОМУ СКЛІ СИСТЕМИ Ge-As-S Анотація   PDF
A. P. Kovalskiy, O. I. Shpotyuk, R. Ya. Golovchak, M. M. Vakiv
 
Том 3, № 4 (2006) ПАРАМЕТРИ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МОН-ТРАНЗИСТОРІВ СХЕМ ЗЧИТУВАННЯ ІЧ-ФПП Анотація   PDF (Русский)
F. F. Sizov, V. S. Tizhnevy, V. P. Reva
 
Том 6, № 4 (2009) ПЕННІНГІВСЬКА ТА СТОХАСТИЧНА ІОНІЗАЦІЯ АТОМІВ У ЗОВНІШНЬОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ ЗА РАХУНОК ЗІТКНЕНЬ Анотація   PDF (English)
V. I. Mikhailenko, A. A. Kuznetsova
 
Том 7, № 4 (2010) ПЕРЕБУДОВА ДЕФЕКТІВ В ПОВЕРХНЕВО-БАР’ЄРНИХ СТРУКТУРАХ Bi-Si-Al СТИМУЛЬОВАНА ДІЄЮ РАДІАЦІЇ Анотація   PDF
B. V. Pavlyk, A. S. Hrypa, D. P. Slobodzyan, R. M. Lys, R. I. Didyk, J. A. Shykoryak
 
Том 1, № 2 (2004) ПЕРЕХОДИ ВАЖКОЇ ДІРКИ В НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КВАНТОВИХ ТОЧКАХ І МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В НАНОЛАЗЕРІ Анотація   PDF
S. I. Pokutnyi
 
Том 15, № 2 (2018) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ЯК РЕЗИСТИВНИХ СЕНСОРІВ МОЛЕКУЛЯРНИХ АНІОНІВ CrO42- Анотація   PDF
В. І. Борисюк, С. Г. Неділько, Ю. А. Хижний
 
Том 3, № 3 (2006) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШИРОКОЗОННИХ II-VI СПОЛУК В КОРОТКОХВИЛЬОВІЙ СЕНСОРИЦІ Анотація   PDF (Русский)
V. P. Makhny, L. I. Arhilyuk, V. I. Gryvul, V. V. Melnyk, M. M. Slyotov, B. M. Sobistchanskiy, I. V. Tkachenko
 
Том 2, № 3 (2005) ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ПОРТАТИВНИХ БІОСЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ Анотація   PDF (Русский)
I. D. Voytovych, V. M. Korsunsky, A. N. Kosogor, M. F. Starodub, I. O. Javorskiy
 
Том 7, № 3 (2010) ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ФОТОРЕЗИСТОРІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК ZNO Анотація   PDF
A. I. Ievtushenko, G. V. Lashkarev, V. I. Lazorenko, L. A. Kosyachenko, V. M. Sklyarchuk
 
Том 15, № 1 (2018) ПОВЕРХНЕВІ СТАНИ У СФЕРИЧНИХ НАНОКРИСТАЛАХ CdSe, CdTe Анотація   PDF
В. І. Бойчук, Р. Я. Лешко, Д. С. Карпин
 
Том 14, № 1 (2017) ПОГЛИНАННЯ СВІТЛА МАЛИМИ КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ CdS Анотація   PDF
V. I. Boichuk, R. Ya. Leshko, D. S. Karpyn
 
Том 5, № 2 (2008) ПОКРАЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ВОДНЮ СТРУКТУРИ ОСТРІВКОВА ПЛІВКА ПАЛАДІЮ-КРЕМНІЄВИЙ ДІОД ПРИ КІМНАТНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація   PDF (English)
V. A. Skryshevsky, V. Polischuk, A. I. Manilov, I. V. Gavrilchenko, R. V. Skryshevsky
 
Том 4, № 2 (2007) ПОЛІПШЕННЯ ФОТОЧУТЛИВОСТІ Si-СЕНСОРІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ АКУСТОСТИМУЛЬОВАНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ЙОНІВ БОРУ ТА АРСЕНУ Анотація   PDF
Yo. V. Goltvyansciy, V. F. Machoulin, Ya. M. Olih, V. G. Popov, B. M. Romanjuc
 
Том 6, № 2 (2009) ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЯВИЩА В АЦЕНТРИЧНИХ КРИСТАЛАХ В УМОВАХ НЕОДНОРІДНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДІЄНТА Анотація   PDF (Русский)
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina
 
Том 15, № 1 (2018) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЕНСОРНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ГЛИБОКИХ КРЕМНІЄВИХ p-n ПЕРЕХОДІВ З АКТИВНИМИ ОБЛАСТЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНИЙ ТИП ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ Анотація   PDF
О. В. Козинець
 
Том 6, № 4 (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШВИДКИХ ЕЛЕКТРОНІВ І НЕЙТРОНІВ НА ЕПІТАКСІЙНІ ШАРИ АРСЕНІДУ ГАЛІЯ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Mokritsky, V. A. Zavadsky, S. V. Lenkov, Ya. I. Lepich, O. V. Banzak
 
Том 5, № 1 (2008) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК І ПАРАМЕТРІВ ТИПОВИХ ФОТОМАТЕРІАЛІВ І ТВЕРДОТІЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ ПАМ’ЯТІ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Borshchak, A. P. Balaban
 
361 - 420 з 598 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>