Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 9, № 2 (2012) ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ КОРОЗІЇ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ. Анотація   PDF (Русский)
О. В. Лінючева, О. І. Букет, А. В. Блуденко, О. М. Ващенко
 
Том 3, № 3 (2006) ПРОСТОРОВО НЕОДНОРІДНІ ИНДУКОВАНІ ПІРОАКТИВНІ СТРУКТУРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina
 
Том 4, № 4 (2007) ПРОЦЕСИ В ІМЕРСІЙНІЙ РІДИНІ ППР-СЕНСОРА ПРИ ЗМІНІ БІОЧІПІВ Анотація   PDF
I. D. Voytovych, I. A. Yavorsky
 
Том 11, № 2 (2014) ПРОЦЕСИ РЕЛАКСАЦІЇ ЗБУДЖЕННЯ В МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація   PDF (Русский)
Т. М. Сакун
 
Том 12, № 4 (2015) ПРЯМОВІДЛІКОВИЙ ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ МАЛИХ ДИСТАНЦІЙ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ СЕНСОРОМ У ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, В. І. Сантоній, В. В. Янко, Л. М. Будіянська, І. О. Іванченко
 
Том 13, № 2 (2016) П’ЄЗОРЕЗИСТИВНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМ НА ОСНОВІ СІТЧАСТИХ ПОЛІУРЕТАНІВ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК Анотація   PDF
E. А. Lysenkov, Е. V. Lobko, Z. O. Gagolkina, D. А. Baklan, V. V. Klepko
 
Том 7, № 1 (2010) РАДІАЦІЙНА МОДИФІКАЦІЯ СПЕКТРІВ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ АРСЕНІДУ ГАЛЛІЯ Анотація   PDF (Русский)
Ya. I. Lepikh, V. A. Mokritsky, S. V. Lenkov, O. V. Banzak, Yu. A. Gunchenko
 
Том 8, № 4 (2011) РАДІАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ПЛАНАРНИХ ТРАНЗИСТОРНИХ ТЕРМОДАТЧИКІВ Анотація   PDF (Русский)
Ш. Д. Курмашев, И. М. Викулин
 
Том 7, № 4 (2010) РАДІОЧАСТОТНІ ДАТЧИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ ОБ'ЄКТА Анотація   PDF
L. B. Lishchinskaya
 
Том 3, № 1 (2006) РЕАКТИВНІСТЬ ОДНОСТІНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З БІОЛОГІЧНИМИ МАКРОМОЛЕКУЛАМИ – ДНК І БІЛКАМИ Анотація   PDF
G. I. Dovbeshko, O. D. Obraztsova, O. M. Fesenko, K. I. Yakovkin
 
Том 13, № 2 (2016) РЕКОНФІГУРАЦІЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВИ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ Анотація   PDF
D. P. Kucherov
 
Том 1, № 1 (2004) РЕЛАКСАЦІЯ СИГНАЛУ В СЕНСОРІ ЗОБРАЖЕННЯ НА БАЗІ НЕІДЕАЛЬНОГО ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ Анотація   PDF (English)
V. A. Smyntyna, V. A. Borschak, A. P. Balaban
 
Том 4, № 3 (2007) РОБОТА КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УМОВАХ АКУСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МЕГАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ Анотація   PDF (Русский)
O. Ya. Olikh, R. M. Burbelo, M. K. Hinders
 
Том 13, № 3 (2016) РОЗПІЗНАВАННЯ ГАЗІВ НА ОСНОВІ МІКРОКОМП'ЮТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ СЕНСОРІВ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF
L. S. Monastyrskii, O. I. Petryshyn, B. P. Koman, R. J. Yaremyk
 
Том 10, № 2 (2013) РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
С. В. Лозовий, О. Л. Кукла, О. С. Павлюченко, Ю. В. Голтвянський, М. М. Прищепа
 
Том 9, № 4 (2012) РОЗРОБКА АВТОНОМНОЇ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ІМУНОСЕНСОРНОЇ КАМЕРИ ДЛЯ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННИХ СПЕКТРОМЕТРІВ СЕРІЇ «ПЛАЗМОН» Анотація   PDF
В. Назаренко, Н. Сторожилова, Є. Макогоненко, Г. Березницький, І. Колеснікова, Е. Луговской, А. Самойлов, Ю. Ушенін
 
Том 14, № 4 (2017) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОЇ БІОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПІРУВАТУ І ЛАКТАТУ Анотація   PDF
Ya. V. Topolnikova, D. V. Knyzhnykova, I. S. Kucherenko, S. V. Dzyadevych, O. O. Soldatkin
 
Том 12, № 1 (2015) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛУТАМАТУ Анотація   PDF
Д. Ю. Кучеренко, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, Т. О. Борисова, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 13, № 1 (2016) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ЛАКТАТОКСИДАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ Анотація   PDF
Ya. V. Topolnikova, I. S. Kucherenko, L. V. Shkotova, I. I. Khomenko, S. V. Dzyadevych, O. O. Soldatkin
 
Том 7, № 2 (2010) РОЗРОБКА ВИСОКОЧУТЛИВОГО ТА СЕЛЕКТИВНОГО АМПЕРОМЕТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ СТВОРЕННЯ IN VIVO БІОСЕНСОРІВ Анотація   PDF
O. O. Soldatkin, O. M. Schuvailo, R. Cespuglio, À. P. Soldatkin
 
Том 6, № 4 (2009) РОЗРОБКА КРЕАТИНІН-ЧУТЛИВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
S. V. Marchenko, O. A. Nazarenko, O. L. Kukla, O. S. Pavluchenko, E. K. Krasjuk, O. P. Soldatkin
 
Том 13, № 1 (2016) РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРУ НА ОСНОВІ ЗВОРОТНОГО ІНГІБУВАННЯ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АФЛАТОКСИНУ В1 Анотація   PDF
K. Stepurska, S. Dzyadevych
 
Том 14, № 2 (2017) РОЗРОБКА НОВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АРГІНІНУ В ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ Анотація   PDF
O. O. Soldatkin, V. O. Prilipko, M. A. Kuibida, I. I. Khomenko, A. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 6, № 1 (2009) РОЗРОБКА ПЛІВКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ITO ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF (Русский)
K. Y. Krikun, G. S. Khrypunov, N. A. Kovtun, E. K. Belonogov
 
Том 6, № 2 (2009) РОЗРОБКА ПЛІВКОВИХ ШАРІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF (Русский)
D. A. Kudiy, N. P. Klochko, G. S. Khrypunov, N. A. Kovtun, K. Y. Krikun, E. K. Belonogov
 
Том 5, № 1 (2008) РОЗРОБКА СЕНСОРНОГО ЕЛЕМЕНТА БІОАНАЛІЗАТОРА ДЛЯ ЕКСПРЕСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСА БІОЛОГІЧНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ Анотація   PDF
G. A. Sibgatulina, L. S. Reznichenko, L. S. Reznichenko, T. G. Gruzina, T. G. Gruzina, V. V. Vember, V. V. Vember
 
Том 11, № 1 (2014) РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КУЛОНОВОЛЬТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І БІОСЕНСОРНОЇ ІНДИКАЦІЇ ПАТОГЕНІВ Анотація   PDF (Русский)
В. В. Джелалі, Д. М. Чернишенко, І. Ю. Кучма, Н. О. Короткова, Т. П. Осолодченко
 
Том 11, № 4 (2014) РОЛЬ ДВОФОТОННИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕХОДІВ У РОБОТІ КВАНТОВИХ ЛАЗЕРІВ Анотація   PDF
М. В. Ткач, Ю. О. Сеті, І. В. Бойко, М. В. Паньків
 
Том 7, № 2 (2010) РОЛЬ НАДТОНКОЇ, ЕЛЕКТРОСЛАБКОЇ І СИЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЙ У АДРОН-АТОМНИХ СИСТЕМАХ ТА СТАТУС РЕНТГЕНІВСЬКИХ СТАНДАРТІВ Анотація   PDF (English)
T. N. Zelentsova, V. N. Pavlovich, I. N. Serga, N. V. Mudraya
 
Том 9, № 1 (2012) СЕЛЕКТИВНІСТЬ ГАЗОЧУТЛИВОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ Ag2O ДО ПАРІВ СПИРТІВ Анотація   PDF (Русский)
А. Ю. Ляшков, А. С. Тонкошкур
 
Том 8, № 1 (2011) СЕЛЕКТИВНЕ ТРАВЛЕННЯ КРИСТАЛІВ p-InP З НАНЕСЕНІМІ НА НИХ ПОДРЯПИНАМИ Анотація   PDF (Русский)
Я. О. Сичікова, В. В. Кідалов, Г. О. Сукач
 
Том 8, № 3 (2011) СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРОВАНОЇ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Т. Жолудов, О. М. Білаш, А. В. Кукоба, М. М. Рожицький
 
Том 8, № 3 (2011) СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ АКУСТОЕЛЕКТРОННОГО ЕЛЕМЕНТУ І ШАРУВАТИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
Я. І. Лепіх
 
Том 9, № 3 (2012) Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі Анотація   PDF
Ю. С. Мірошниченко, А. І. Кушмирук, О. В. Косогін, О. В. Лінючева
 
Том 8, № 2 (2011) СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В МАЛИХ ОБ’ЄМАХ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН Анотація   PDF (Русский)
Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова
 
Том 5, № 3 (2008) СЕНСОР КИСНЮ ДЛЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РІДИН Анотація   PDF
G. Ya. Kolbasov, V. S. Vorobets, I. G. Kolbasova, O. V. Linyucheva
 
Том 4, № 2 (2007) СЕНСОРИ АКТИВНОГО ТИПУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГАЗУ, ЯКИЙ ВИДИХАЄТЬСЯ Анотація   PDF (Русский)
A. P. Pospelov, I. G. Kushch, Yu. L. Alexandrov, A. M. Pletnev, G. V. Kamarchuk
 
Том 8, № 2 (2011) СЕНСОРИ З ІЗОВАЛЕНТНИМИ ДОМІШКАМИ Анотація   PDF (Русский)
М. М. Сльотов, В. В. Косоловський, О. М. Сльотов, К. С. Ул’яницький
 
Том 12, № 1 (2015) СЕНСОРИ НА ОСНОВІ ZnMgSe Анотація   PDF
М. М. Сльотов, О. М. Сльотов, А. Г. Шахматова, К. С. Ульяницький
 
Том 5, № 4 (2008) СЕНСОРИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВІ СТРУКТУР “КРЕМНІЙ НА ІЗОЛЯТОРІ” З РЕКРИСТАЛІЗОВАНИМ ШАРОМ ПОЛІКРЕМНІЮ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, I. T. Kogut, Yu. M. Khoverko
 
Том 11, № 1 (2014) СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДНИХ КОМПОЗИТІВ ПОЛІ-3,4- ЕТИЛЕНДИОКСІТІОФЕН – ПОРУВАТИЙ КРЕМНІЙ Анотація   PDF
Л. С. Монастирський, О. І. Аксіментьєва, І. Б. Оленич, Л. І. Ярицька, Ю. Ю. Горбенко
 
Том 5, № 2 (2008) СЕНСОРНІ МАСИВИ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ІСПТ-ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
A. L. Kukla, A. S. Pavluchenko, Yu. V. Goltvjanskyi, A. A. Soldatkin, V. M. Arkhypova, S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin
 
Том 11, № 4 (2014) СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, В. Г. Литовченко, В. А. Сминтина
 
Том 5, № 3 (2008) СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА — КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Ya. I. Lepikh
 
Том 9, № 4 (2012) СИЛИ ОСЦИЛЯТОРА МІЖЗОННИХ КВАНТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У БАГАТОШАРОВИХ КВАНТОВИХ ТОЧКАХ З ДОМІШКОЮ Анотація   PDF
В. А. Головацький, І. Б. Франків, О. М. Войцехівська
 
Том 12, № 2 (2015) СИНТЕТИЧНІ АНТИМЕЛАМІН-РЕЦЕПТОРИ НА БАЗІ МОЛЕКУЛЯРНО ІМПРИНТОВАНИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ФЕРМЕНТНОГО ПСЕВДОІМУНОАНАЛІЗУ Анотація   PDF
К. М. Музика, М. М. Рожицький
 
Том 7, № 3 (2010) СПІН-ЗАЛЕЖНИЙ СТРУМ В СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КНС Анотація   PDF
K. V. Krivokhizha, O. V. Tretyak, A. G. Shkavro
 
Том 4, № 4 (2007) СПЕКТРИ КР ТА ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ GeXS1-X Анотація   PDF
A. Kondrat, V. Mitsa, N. Popovich
 
Том 13, № 4 (2016) СПЕКТРИ П'ЄЗОФОТОПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ ШАРУВАТОЇ СТРУКТУРИ Анотація   PDF (English)
Y. Stakhira, R. Stakhira
 
Том 12, № 4 (2015) СПЕКТРОСКОПІЯ АТОМIB В СИЛЬНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ПОЛІ: НОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АС ЕФЕКТУ ШТАРКА, БАГАТОФОТОННИХ РЕЗОНАНСІВ ТА ПЕРЕРІЗІВ ІОНІЗАЦІЇ Анотація   PDF (English)
В. В. Буяджи, О. В. Глушков, В. Ф. Мансарлійський, Г. В. Iгнатенко, А. А. Свинаренко
 
Том 1, № 2 (2004) СПЕКТРОСКОПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ Анотація   PDF (English)
V. I. Chegel, Yu. M. Shirshov
 
Том 10, № 4 (2013) СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯКР В ТЕРМОМЕТРИЧНІЙ РЕЧОВИНІ Cu2 O Анотація   PDF
Л. Ф. Політанський, А. П. Саміла, В. О. Хандожко
 
Том 1, № 1 (2004) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СЕНСОРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ НА ОСНОВІ АКУСТОЕЛЕКТРОННИХ ЯВИЩ Анотація   PDF (English)
Ya. I. Lepikh
 
Том 13, № 2 (2016) СТАН СПРАВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЗИЦІ І НАУЦІ ВЦІЛОМУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ НАУКИ Анотація   PDF
V. M. Loktev
 
Том 6, № 2 (2009) СТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ Al I Au НА ТОНКОПЛІВКОВОМУ Zn1-x Mnx O Анотація   PDF
V. V. Khomyak
 
Том 13, № 3 (2016) СТРУКТУРА І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК CdTe, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РОЗПИЛЕННЯ Анотація   PDF
G. S. Khrypunov, G. I. Kopach, M. M. Harchenko, A. І. Dobrozhan
 
Том 8, № 4 (2011) СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ З НІТРИДУ ТИТАНУ ОТРИМАНИХ ПРИ ОСАДЖЕННІ ПОКРИТТІВ ДУГОВОГО РОЗРЯДУ І З ВЧ СТИМУЛЯЦІЄЮ Анотація   PDF (Русский)
А. Д. Погребняк, Б. Р. Жоллинбеков, А. М. Махмуд, І. Т. Караша, Г. В. Кірік, Р. Ю. Ткаченко, С. В. Плотніков
 
Том 1, № 2 (2004) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В КРИСТАЛАХ GaAs, ДЕФОРМОВАНИХ СТИСКАННЯМ ПРИ 300 К Анотація   PDF (English)
D. Moskal, V. Nadtochiy, N. Golodenko
 
Том 5, № 4 (2008) СТРУКТУРНІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКСАРЕНОВИХ СПОЛУК Анотація   PDF
A. E. Belyaev, Z. I. Kazantseva, Ya. I. Lepikh, I. Koshets, Ya. M. Olikh, P. A. Snegur, V. I. Kalchenko
 
Том 7, № 3 (2010) СТРУКТУРНІ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК CDO, ОДЕРЖАНИХ РЕАКТИВНИМ МАГНЕТРОННИМ РОЗПИЛЮВАННЯМ Анотація   PDF
V. V. Khomyak
 
421 - 480 з 575 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>