Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 3, № 3 (2006) ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ШИРОКОЗОННИХ II-VI СПОЛУК В КОРОТКОХВИЛЬОВІЙ СЕНСОРИЦІ Анотація   PDF (Русский)
V. P. Makhny, L. I. Arhilyuk, V. I. Gryvul, V. V. Melnyk, M. M. Slyotov, B. M. Sobistchanskiy, I. V. Tkachenko
 
Том 2, № 3 (2005) ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ПОРТАТИВНИХ БІОСЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ Анотація   PDF (Русский)
I. D. Voytovych, V. M. Korsunsky, A. N. Kosogor, M. F. Starodub, I. O. Javorskiy
 
Том 7, № 3 (2010) ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ УЛЬТРАФІОЛЕТОВИХ ФОТОРЕЗИСТОРІВ НА ОСНОВІ ПЛІВОК ZNO Анотація   PDF
A. I. Ievtushenko, G. V. Lashkarev, V. I. Lazorenko, L. A. Kosyachenko, V. M. Sklyarchuk
 
Том 15, № 1 (2018) ПОВЕРХНЕВІ СТАНИ У СФЕРИЧНИХ НАНОКРИСТАЛАХ CdSe, CdTe Анотація   PDF
В. І. Бойчук, Р. Я. Лешко, Д. С. Карпин
 
Том 14, № 1 (2017) ПОГЛИНАННЯ СВІТЛА МАЛИМИ КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ CdS Анотація   PDF
V. I. Boichuk, R. Ya. Leshko, D. S. Karpyn
 
Том 5, № 2 (2008) ПОКРАЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ВОДНЮ СТРУКТУРИ ОСТРІВКОВА ПЛІВКА ПАЛАДІЮ-КРЕМНІЄВИЙ ДІОД ПРИ КІМНАТНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація   PDF (English)
V. A. Skryshevsky, V. Polischuk, A. I. Manilov, I. V. Gavrilchenko, R. V. Skryshevsky
 
Том 4, № 2 (2007) ПОЛІПШЕННЯ ФОТОЧУТЛИВОСТІ Si-СЕНСОРІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ МЕТОДОМ АКУСТОСТИМУЛЬОВАНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ ЙОНІВ БОРУ ТА АРСЕНУ Анотація   PDF
Yo. V. Goltvyansciy, V. F. Machoulin, Ya. M. Olih, V. G. Popov, B. M. Romanjuc
 
Том 6, № 2 (2009) ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ ЯВИЩА В АЦЕНТРИЧНИХ КРИСТАЛАХ В УМОВАХ НЕОДНОРІДНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАДІЄНТА Анотація   PDF (Русский)
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina
 
Том 15, № 1 (2018) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ СЕНСОРНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ГЛИБОКИХ КРЕМНІЄВИХ p-n ПЕРЕХОДІВ З АКТИВНИМИ ОБЛАСТЯМИ, ЯКІ МАЮТЬ РІЗНИЙ ТИП ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ Анотація   PDF
О. В. Козинець
 
Том 6, № 4 (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШВИДКИХ ЕЛЕКТРОНІВ І НЕЙТРОНІВ НА ЕПІТАКСІЙНІ ШАРИ АРСЕНІДУ ГАЛІЯ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Mokritsky, V. A. Zavadsky, S. V. Lenkov, Ya. I. Lepich, O. V. Banzak
 
Том 5, № 1 (2008) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК І ПАРАМЕТРІВ ТИПОВИХ ФОТОМАТЕРІАЛІВ І ТВЕРДОТІЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ ПАМ’ЯТІ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Borshchak, A. P. Balaban
 
Том 15, № 1 (2018) ПОРТАТИВНИЙ ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ ВИМІРЮВАЧ ПОТУЖНОСТІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація   PDF
Л. В. Леваш, О. А. Росновський, В. Б. Самойлов
 
Том 7, № 3 (2010) ПОРТАТИВНИЙ ФЛУОРІМЕТР ФЛОРАТЕСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Romanov, I. B. Galelyuka, E. V. Sarakhan
 
Том 7, № 1 (2010) ПОТЕНЦІЙНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦЕОЛІТІВ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ФЕРМЕНТІВ В КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРАХ Анотація   PDF (English)
Esin Soy, Viktoriya Pyeshkova, Valentyna Arkhypova, Basma Khadro, Nicole Jaffrezic-Renault, Albert Sacco Jr, Sergei V. Dzyadevych, Burcu Akata Kurç
 
Том 9, № 4 (2012) ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ РЕКОМБІНАНТНОЇ УРЕАЗИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВМІСТУ СЕЧОВИНИ В РЕАЛЬНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ Анотація   PDF
С. В. Марченко, О. П. Солдаткін
 
Том 9, № 3 (2012) ПРЕЦИЗІЙНИЙ ІНТЕРФЕРОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ТОВЩИНИ СУБМІКРОННИХ ПОЛИТИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК Анотація   PDF (English)
А. Ю. Мєшалкін, В. Г. Абашкін, А. М. Прісакар, Г. М. Трідух, И. С. Андрієш, Л. П. Бєц, Е. А. Акімова
 
Том 3, № 2 (2006) ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ПРОСТРОВО РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖАХ АКУСТИЧНИХ СЕНСОРІВ Анотація   PDF (Русский)
V. A. Boltenkov
 
Том 15, № 1 (2018) ПРО ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОКАЗИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
Л. І. Анатичук, О. І. Іващук, Р. Р. Кобилянський, І. Д. Постевка, В. Ю. Бодяка, І. Я. Гушул, Ю. Я. Чупровська
 
Том 10, № 2 (2013) ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ АНАПОЛЬНОГО МОМЕНТУ ЯДРА ТА ЕФЕКТУ НЕЗБЕРЕЖЕННЯ ПАРНОСТІ У ВАЖКИХ АТОМНИХ СИСТЕМАХ: НОВИЙ ПІДХІД Анотація   PDF (English)
О. Ю. Хецелiyс
 
Том 7, № 2 (2010) ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОНАДТОНКОІ СТРУКТУРИ, ЕЛЕКТРОСЛАБКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЕФЕКТУ НЕЗБЕРЕЖЕННЯ ПАРНОСТІ У ВАЖКИХ АТОМАХ ТА ЯДРАХ: ЯДЕРНИЙ КЕД ПІДХІД Анотація   PDF (English)
O. Yu. Khetselius, Yu. V. Dubrovskaya, Yu. M. Lopatkin, A. A. Svinarenko
 
Том 6, № 2 (2009) ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР ІЗОТОПІВ 207Bi ТА 207Pb МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ НАДТОНКОЇ СТРУКТУРИ Анотація   PDF (English)
O. Yu. Khetselius
 
Том 5, № 2 (2008) ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР ІЗОТОПІВ ЛАНТАНІДІВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ НАДТОНКОІ СТРУКТУРИ: 165Ho, 169Tm Анотація   PDF
O. Yu. Khetselius
 
Том 12, № 4 (2015) ПРО ЛІНІЙНІСТЬ РОБОЧОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЄМНІСНИХ СЕНСОРІВ ВОЛОГОСТІ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ НА ОСНОВІ КРЕМНІЄВИХ МОН – СТРУКТУР З НАНОРОЗМІРНИМ ОКСИДНИМ ШАРОМ Анотація   PDF
П. П. Фастиковський, М. А. Глауберман
 
Том 2, № 3 (2005) ПРО МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ СТРУМІВ У ПРОВІДНОМУ НЕМАГНІТНОМУ ЛИСТІ ПРИ ЙОГО РУСІ В ЗАЗОРІ ВИХОРОСТРУМОВОГО СЕНСОРУ Анотація   PDF (Русский)
V. B. Nersisyan
 
Том 5, № 3 (2008) ПРО МОЖЛИВІСТЬ ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР РІДКИХ ІЗОТОПІВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ПОНАДТОНКОІ СТРУКТУРИ Анотація   PDF (English)
O. Yu. Khetselius
 
Том 2, № 1 (2005) ПРО ПОРОГОВУ ФОТОЧУТЛИВІСТЬ КРЕМНІЄВИХ МДН ФОТОСЕНСОРІВ З НЕРІВНОВАЖНИМ ВИСНАЖЕННЯМ Анотація   PDF
A. P. Gorban, V. P. Kostylyov, A. V. Sachenko, О. A. Serba, V. V. Chernenko
 
Том 9, № 2 (2012) ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ КОРОЗІЇ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ. Анотація   PDF (Русский)
О. В. Лінючева, О. І. Букет, А. В. Блуденко, О. М. Ващенко
 
Том 3, № 3 (2006) ПРОСТОРОВО НЕОДНОРІДНІ ИНДУКОВАНІ ПІРОАКТИВНІ СТРУКТУРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina
 
Том 4, № 4 (2007) ПРОЦЕСИ В ІМЕРСІЙНІЙ РІДИНІ ППР-СЕНСОРА ПРИ ЗМІНІ БІОЧІПІВ Анотація   PDF
I. D. Voytovych, I. A. Yavorsky
 
Том 11, № 2 (2014) ПРОЦЕСИ РЕЛАКСАЦІЇ ЗБУДЖЕННЯ В МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація   PDF (Русский)
Т. М. Сакун
 
Том 12, № 4 (2015) ПРЯМОВІДЛІКОВИЙ ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ МАЛИХ ДИСТАНЦІЙ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ СЕНСОРОМ У ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, В. І. Сантоній, В. В. Янко, Л. М. Будіянська, І. О. Іванченко
 
Том 13, № 2 (2016) П’ЄЗОРЕЗИСТИВНА ПОВЕДІНКА СИСТЕМ НА ОСНОВІ СІТЧАСТИХ ПОЛІУРЕТАНІВ ТА ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК Анотація   PDF
E. А. Lysenkov, Е. V. Lobko, Z. O. Gagolkina, D. А. Baklan, V. V. Klepko
 
Том 7, № 1 (2010) РАДІАЦІЙНА МОДИФІКАЦІЯ СПЕКТРІВ ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ АРСЕНІДУ ГАЛЛІЯ Анотація   PDF (Русский)
Ya. I. Lepikh, V. A. Mokritsky, S. V. Lenkov, O. V. Banzak, Yu. A. Gunchenko
 
Том 8, № 4 (2011) РАДІАЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ПЛАНАРНИХ ТРАНЗИСТОРНИХ ТЕРМОДАТЧИКІВ Анотація   PDF (Русский)
Ш. Д. Курмашев, И. М. Викулин
 
Том 7, № 4 (2010) РАДІОЧАСТОТНІ ДАТЧИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ СТАНУ ОБ'ЄКТА Анотація   PDF
L. B. Lishchinskaya
 
Том 3, № 1 (2006) РЕАКТИВНІСТЬ ОДНОСТІНИХ ВУГЛЕЦЕВИХ НАНОТРУБОК ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З БІОЛОГІЧНИМИ МАКРОМОЛЕКУЛАМИ – ДНК І БІЛКАМИ Анотація   PDF
G. I. Dovbeshko, O. D. Obraztsova, O. M. Fesenko, K. I. Yakovkin
 
Том 13, № 2 (2016) РЕКОНФІГУРАЦІЯ МУЛЬТИСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ЗА УМОВИ ВПЛИВУ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ФАКТОРІВ Анотація   PDF
D. P. Kucherov
 
Том 1, № 1 (2004) РЕЛАКСАЦІЯ СИГНАЛУ В СЕНСОРІ ЗОБРАЖЕННЯ НА БАЗІ НЕІДЕАЛЬНОГО ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ Анотація   PDF (English)
V. A. Smyntyna, V. A. Borschak, A. P. Balaban
 
Том 4, № 3 (2007) РОБОТА КРЕМНІЄВИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ В УМОВАХ АКУСТИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МЕГАГЕРЦОВОГО ДІАПАЗОНУ Анотація   PDF (Русский)
O. Ya. Olikh, R. M. Burbelo, M. K. Hinders
 
Том 13, № 3 (2016) РОЗПІЗНАВАННЯ ГАЗІВ НА ОСНОВІ МІКРОКОМП'ЮТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ СЕНСОРІВ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF
L. S. Monastyrskii, O. I. Petryshyn, B. P. Koman, R. J. Yaremyk
 
Том 10, № 2 (2013) РОЗРАХУНОК ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ІОНОСЕЛЕКТИВНИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
С. В. Лозовий, О. Л. Кукла, О. С. Павлюченко, Ю. В. Голтвянський, М. М. Прищепа
 
Том 9, № 4 (2012) РОЗРОБКА АВТОНОМНОЇ БАГАТОКАНАЛЬНОЇ ІМУНОСЕНСОРНОЇ КАМЕРИ ДЛЯ ПЛАЗМОН-ПОЛЯРИТОННИХ СПЕКТРОМЕТРІВ СЕРІЇ «ПЛАЗМОН» Анотація   PDF
В. Назаренко, Н. Сторожилова, Є. Макогоненко, Г. Березницький, І. Колеснікова, Е. Луговской, А. Самойлов, Ю. Ушенін
 
Том 14, № 4 (2017) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОЇ БІОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ПІРУВАТУ І ЛАКТАТУ Анотація   PDF
Ya. V. Topolnikova, D. V. Knyzhnykova, I. S. Kucherenko, S. V. Dzyadevych, O. O. Soldatkin
 
Том 15, № 2 (2018) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АЦЕТИЛХОЛІНУ В БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ Анотація   PDF
Д. В. Книжникова, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 12, № 1 (2015) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛУТАМАТУ Анотація   PDF
Д. Ю. Кучеренко, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, Т. О. Борисова, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 13, № 1 (2016) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ЛАКТАТОКСИДАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ Анотація   PDF
Ya. V. Topolnikova, I. S. Kucherenko, L. V. Shkotova, I. I. Khomenko, S. V. Dzyadevych, O. O. Soldatkin
 
Том 7, № 2 (2010) РОЗРОБКА ВИСОКОЧУТЛИВОГО ТА СЕЛЕКТИВНОГО АМПЕРОМЕТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДЛЯ СТВОРЕННЯ IN VIVO БІОСЕНСОРІВ Анотація   PDF
O. O. Soldatkin, O. M. Schuvailo, R. Cespuglio, À. P. Soldatkin
 
Том 6, № 4 (2009) РОЗРОБКА КРЕАТИНІН-ЧУТЛИВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Анотація   PDF
S. V. Marchenko, O. A. Nazarenko, O. L. Kukla, O. S. Pavluchenko, E. K. Krasjuk, O. P. Soldatkin
 
Том 13, № 1 (2016) РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРУ НА ОСНОВІ ЗВОРОТНОГО ІНГІБУВАННЯ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АФЛАТОКСИНУ В1 Анотація   PDF
K. Stepurska, S. Dzyadevych
 
Том 14, № 2 (2017) РОЗРОБКА НОВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АРГІНІНУ В ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ Анотація   PDF
O. O. Soldatkin, V. O. Prilipko, M. A. Kuibida, I. I. Khomenko, A. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 6, № 1 (2009) РОЗРОБКА ПЛІВКОВИХ ЕЛЕКТРОДІВ ITO ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ Анотація   PDF (Русский)
K. Y. Krikun, G. S. Khrypunov, N. A. Kovtun, E. K. Belonogov
 
Том 6, № 2 (2009) РОЗРОБКА ПЛІВКОВИХ ШАРІВ СУЛЬФІДУ КАДМІЮ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СОНЯЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ Анотація   PDF (Русский)
D. A. Kudiy, N. P. Klochko, G. S. Khrypunov, N. A. Kovtun, K. Y. Krikun, E. K. Belonogov
 
Том 5, № 1 (2008) РОЗРОБКА СЕНСОРНОГО ЕЛЕМЕНТА БІОАНАЛІЗАТОРА ДЛЯ ЕКСПРЕСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСА БІОЛОГІЧНОГО СПОЖИВАННЯ КИСНЮ Анотація   PDF
G. A. Sibgatulina, L. S. Reznichenko, L. S. Reznichenko, T. G. Gruzina, T. G. Gruzina, V. V. Vember, V. V. Vember
 
Том 11, № 1 (2014) РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КУЛОНОВОЛЬТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І БІОСЕНСОРНОЇ ІНДИКАЦІЇ ПАТОГЕНІВ Анотація   PDF (Русский)
В. В. Джелалі, Д. М. Чернишенко, І. Ю. Кучма, Н. О. Короткова, Т. П. Осолодченко
 
Том 15, № 3 (2018) РОЗШИРЕННЯ СМУГИ ПРОПУСКАННЯ СЕЙСМІЧНОГО СЕНСОРА Анотація   PDF (English)
В. К. Жуковський, О. Р. Гохман, Л. М. Вілінська
 
Том 11, № 4 (2014) РОЛЬ ДВОФОТОННИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЕРЕХОДІВ У РОБОТІ КВАНТОВИХ ЛАЗЕРІВ Анотація   PDF
М. В. Ткач, Ю. О. Сеті, І. В. Бойко, М. В. Паньків
 
Том 7, № 2 (2010) РОЛЬ НАДТОНКОЇ, ЕЛЕКТРОСЛАБКОЇ І СИЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЙ У АДРОН-АТОМНИХ СИСТЕМАХ ТА СТАТУС РЕНТГЕНІВСЬКИХ СТАНДАРТІВ Анотація   PDF (English)
T. N. Zelentsova, V. N. Pavlovich, I. N. Serga, N. V. Mudraya
 
Том 9, № 1 (2012) СЕЛЕКТИВНІСТЬ ГАЗОЧУТЛИВОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ Ag2O ДО ПАРІВ СПИРТІВ Анотація   PDF (Русский)
А. Ю. Ляшков, А. С. Тонкошкур
 
Том 8, № 1 (2011) СЕЛЕКТИВНЕ ТРАВЛЕННЯ КРИСТАЛІВ p-InP З НАНЕСЕНІМІ НА НИХ ПОДРЯПИНАМИ Анотація   PDF (Русский)
Я. О. Сичікова, В. В. Кідалов, Г. О. Сукач
 
Том 8, № 3 (2011) СЕНСИБІЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРОВАНОЇ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИМИ КВАНТОВИМИ ТОЧКАМИ Анотація   PDF (Русский)
Ю. Т. Жолудов, О. М. Білаш, А. В. Кукоба, М. М. Рожицький
 
421 - 480 з 614 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>