Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 8, № 3 (2011) СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ АКУСТОЕЛЕКТРОННОГО ЕЛЕМЕНТУ І ШАРУВАТИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
Я. І. Лепіх
 
Том 9, № 3 (2012) Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі Анотація   PDF
Ю. С. Мірошниченко, А. І. Кушмирук, О. В. Косогін, О. В. Лінючева
 
Том 8, № 2 (2011) СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В МАЛИХ ОБ’ЄМАХ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН Анотація   PDF (Русский)
Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова
 
Том 5, № 3 (2008) СЕНСОР КИСНЮ ДЛЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РІДИН Анотація   PDF
G. Ya. Kolbasov, V. S. Vorobets, I. G. Kolbasova, O. V. Linyucheva
 
Том 4, № 2 (2007) СЕНСОРИ АКТИВНОГО ТИПУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГАЗУ, ЯКИЙ ВИДИХАЄТЬСЯ Анотація   PDF (Русский)
A. P. Pospelov, I. G. Kushch, Yu. L. Alexandrov, A. M. Pletnev, G. V. Kamarchuk
 
Том 15, № 3 (2018) СЕНСОРИ ВОЛОГОСТІ НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ВАРИСТОРНОЇ КЕРАМІКИ SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 Анотація   PDF (English)
О. В. Гапонов
 
Том 8, № 2 (2011) СЕНСОРИ З ІЗОВАЛЕНТНИМИ ДОМІШКАМИ Анотація   PDF (Русский)
М. М. Сльотов, В. В. Косоловський, О. М. Сльотов, К. С. Ул’яницький
 
Том 12, № 1 (2015) СЕНСОРИ НА ОСНОВІ ZnMgSe Анотація   PDF
М. М. Сльотов, О. М. Сльотов, А. Г. Шахматова, К. С. Ульяницький
 
Том 5, № 4 (2008) СЕНСОРИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВІ СТРУКТУР “КРЕМНІЙ НА ІЗОЛЯТОРІ” З РЕКРИСТАЛІЗОВАНИМ ШАРОМ ПОЛІКРЕМНІЮ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, I. T. Kogut, Yu. M. Khoverko
 
Том 11, № 1 (2014) СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДНИХ КОМПОЗИТІВ ПОЛІ-3,4- ЕТИЛЕНДИОКСІТІОФЕН – ПОРУВАТИЙ КРЕМНІЙ Анотація   PDF
Л. С. Монастирський, О. І. Аксіментьєва, І. Б. Оленич, Л. І. Ярицька, Ю. Ю. Горбенко
 
Том 5, № 2 (2008) СЕНСОРНІ МАСИВИ НА ОСНОВІ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ ІСПТ-ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ПРИРОДНОГО ТА ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ Анотація   PDF
A. L. Kukla, A. S. Pavluchenko, Yu. V. Goltvjanskyi, A. A. Soldatkin, V. M. Arkhypova, S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin
 
Том 11, № 4 (2014) СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА І МІКРОСИСТЕМНІ ТЕХНОЛОГІЇ. СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, В. Г. Литовченко, В. А. Сминтина
 
Том 5, № 3 (2008) СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА — КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Ya. I. Lepikh
 
Том 9, № 4 (2012) СИЛИ ОСЦИЛЯТОРА МІЖЗОННИХ КВАНТОВИХ ПЕРЕХОДІВ У БАГАТОШАРОВИХ КВАНТОВИХ ТОЧКАХ З ДОМІШКОЮ Анотація   PDF
В. А. Головацький, І. Б. Франків, О. М. Войцехівська
 
Том 12, № 2 (2015) СИНТЕТИЧНІ АНТИМЕЛАМІН-РЕЦЕПТОРИ НА БАЗІ МОЛЕКУЛЯРНО ІМПРИНТОВАНИХ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ФЕРМЕНТНОГО ПСЕВДОІМУНОАНАЛІЗУ Анотація   PDF
К. М. Музика, М. М. Рожицький
 
Том 15, № 2 (2018) СИСТЕМА АНАЛІЗУ ГАЗІВ НА ОСНОВІ СТРУКТУР ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація   PDF
Л. С. Монастирський, І. Б. Оленич, О. І. Петришин, В. М. Лозинський
 
Том 7, № 3 (2010) СПІН-ЗАЛЕЖНИЙ СТРУМ В СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КНС Анотація   PDF
K. V. Krivokhizha, O. V. Tretyak, A. G. Shkavro
 
Том 4, № 4 (2007) СПЕКТРИ КР ТА ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СТЕКОЛ GeXS1-X Анотація   PDF
A. Kondrat, V. Mitsa, N. Popovich
 
Том 13, № 4 (2016) СПЕКТРИ П'ЄЗОФОТОПРОВІДНОСТІ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ КРИСТАЛІВ ШАРУВАТОЇ СТРУКТУРИ Анотація   PDF (English)
Y. Stakhira, R. Stakhira
 
Том 12, № 4 (2015) СПЕКТРОСКОПІЯ АТОМIB В СИЛЬНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ПОЛІ: НОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ АС ЕФЕКТУ ШТАРКА, БАГАТОФОТОННИХ РЕЗОНАНСІВ ТА ПЕРЕРІЗІВ ІОНІЗАЦІЇ Анотація   PDF (English)
В. В. Буяджи, О. В. Глушков, В. Ф. Мансарлійський, Г. В. Iгнатенко, А. А. Свинаренко
 
Том 1, № 2 (2004) СПЕКТРОСКОПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ Анотація   PDF (English)
V. I. Chegel, Yu. M. Shirshov
 
Том 10, № 4 (2013) СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯКР В ТЕРМОМЕТРИЧНІЙ РЕЧОВИНІ Cu2 O Анотація   PDF
Л. Ф. Політанський, А. П. Саміла, В. О. Хандожко
 
Том 1, № 1 (2004) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СЕНСОРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ НА ОСНОВІ АКУСТОЕЛЕКТРОННИХ ЯВИЩ Анотація   PDF (English)
Ya. I. Lepikh
 
Том 13, № 2 (2016) СТАН СПРАВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ФІЗИЦІ І НАУЦІ ВЦІЛОМУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ НАУКИ Анотація   PDF
V. M. Loktev
 
Том 6, № 2 (2009) СТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОНТАКТІВ Al I Au НА ТОНКОПЛІВКОВОМУ Zn1-x Mnx O Анотація   PDF
V. V. Khomyak
 
Том 13, № 3 (2016) СТРУКТУРА І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК CdTe, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РОЗПИЛЕННЯ Анотація   PDF
G. S. Khrypunov, G. I. Kopach, M. M. Harchenko, A. І. Dobrozhan
 
Том 8, № 4 (2011) СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ НАНОКРИСТАЛІЧНИХ ПОКРИТТІВ З НІТРИДУ ТИТАНУ ОТРИМАНИХ ПРИ ОСАДЖЕННІ ПОКРИТТІВ ДУГОВОГО РОЗРЯДУ І З ВЧ СТИМУЛЯЦІЄЮ Анотація   PDF (Русский)
А. Д. Погребняк, Б. Р. Жоллинбеков, А. М. Махмуд, І. Т. Караша, Г. В. Кірік, Р. Ю. Ткаченко, С. В. Плотніков
 
Том 1, № 2 (2004) СТРУКТУРНІ ЗМІНИ В КРИСТАЛАХ GaAs, ДЕФОРМОВАНИХ СТИСКАННЯМ ПРИ 300 К Анотація   PDF (English)
D. Moskal, V. Nadtochiy, N. Golodenko
 
Том 5, № 4 (2008) СТРУКТУРНІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКСАРЕНОВИХ СПОЛУК Анотація   PDF
A. E. Belyaev, Z. I. Kazantseva, Ya. I. Lepikh, I. Koshets, Ya. M. Olikh, P. A. Snegur, V. I. Kalchenko
 
Том 15, № 2 (2018) СТРУКТУРНІ ТА ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ШАРІВ ZnSO, ОДЕРЖАНИХ ТЕРМІЧНИМ ОКИСНЕННЯМ ТОНКИХ ПЛІВОК ZnS Анотація   PDF
В. В. Хомяк
 
Том 7, № 3 (2010) СТРУКТУРНІ ТА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК CDO, ОДЕРЖАНИХ РЕАКТИВНИМ МАГНЕТРОННИМ РОЗПИЛЮВАННЯМ Анотація   PDF
V. V. Khomyak
 
Том 15, № 4 (2018) СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА БАЗІ СИСТЕМИ “SiO2-B2O3-Bi2O3-Zno-BaO” Анотація   PDF
Я. І. Лепіх, Т. І. Лавренова, Н. М. Садова, В. А. Борщак, А. П. Балабан, Н. П. Затовська
 
Том 13, № 4 (2016) СТРУМ СПІНОВОГО МАГНІТНОГО МОМЕНТУ ДОНОРНОГО ЕЛЕКТРОНА У СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ СdS Анотація   PDF
V. I. Boichuk, R. Ya. Leshko, I. B. Ivanchyshyn
 
Том 9, № 2 (2012) СТУКТУРНІ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК Cu(In,Ga)Se2 Анотація   PDF
В. В. Хомяк
 
Том 9, № 3 (2012) СТУПІНЬ САМОКОМПЕНСАЦІЇ ZnO СПІВЛЕГОВАНОГО АЗОТОМ ТА АЛЮМІНІЄМ Анотація   PDF
А. І. Євтушенко, Г. В. Лашкарьов, Л. А. Косяченко, В. М. Склярчук, О. Ф. Склярчук, В. Й. Лазоренко, В. М. Ткач
 
Том 10, № 4 (2013) СУПРАМОЛЕКУЛЯРНІ СТРУКТУРИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАРАДЕЄВСЬКОГО І ЄМНІСНОГО НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
І. І. Григорчак, С. А. Войтович, Б. О. Середюк, Н. К. Товстюк
 
Том 3, № 4 (2006) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕКТРОСКОПІЇ НАНОСИСТЕМ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Sergiy I. Pokutnyi, Nataly N. Korsikova
 
Том 5, № 2 (2008) СХЕМОТЕХНІКА ЗАРЯДОВОЧУТЛИВИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ Анотація   PDF
A. G. Shvets, I. M. Rarenko
 
Том 12, № 1 (2015) ТВЕРДОТІЛЬНИЙ НВЧ ДАТЧИК ЗАЗОРУ МІЖ МАГНІТОПЛАНОМ І ШЛЯХОВОЮ СТРУКТУРОЮ Анотація   PDF (Русский)
Ю. М. Лаврич, С. В. Плаксін, Л. М. Погоріла, І. І. Соколовський
 
Том 10, № 4 (2013) ТЕМПЕРАТУРНА ДИНАМІКА СПЕКТРІВ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ ВЛАСНИЙ ОКСИД–p-InSe Анотація   PDF
В. М. Катеринчук, З. Р. Кудринський, З. Д. Ковалюк
 
Том 2, № 3 (2005) ТЕНЗОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ ПРИ КРІОГЕННИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov, I. V. Pavlovskyy
 
Том 9, № 3 (2012) ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ СЕНСОРИ ТИСКУ НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація   PDF
А. О. Дружинін, І. Й. Мар’ямова, О. П. Кутраков, Н. С. Лях-Кагуй
 
Том 2, № 1 (2005) ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ У ТОВСТИХ ПЛІВКАХ НА ОСНОВІ ЛЕГОВАНОГО СУРМОЮ ДИОКСИДУ ОЛОВА Анотація   PDF
B. M. Rud, A. G. Gonchar, E. Ya. Telnikov
 
Том 10, № 3 (2013) ТЕНЗОЧУТЛИВІСТЬ В ∆1 – МОДЕЛІ ЗОНИ ПРОВІДНОСТІ КРИСТАЛІВ ГЕРМАНІЮ Анотація   PDF
С. В. Луньов
 
Том 2, № 1 (2005) ТЕОРІЯ ПЕРЕНОСУ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБУДЖЕННЯ: КІНЕТИКА ЕКСИТОННОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ В ТРЬОХШАРОВИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF (English)
Sergey I. Pokutnyi
 
Том 8, № 3 (2011) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ РЕЗОНАТОРНИХ ЗОНДІВ ДЛЯ СКАНУЮЧОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ МІКРОСКОПІЇ Анотація   PDF
Ю. О. Гордієнко, С. Ю. Ларкін, Я. І. Лепіх, С. В. Лєнков, В. О. Проценко, М. М. Ваків
 
Том 8, № 4 (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «GEOMATH»: БАЛАНС КУТОВОГО МОМЕНТУ ЗЕМЛІ, АТМОСФЕРНІ РАДІОХВИЛЬОВОДИ ТА ТЕЛЕКОНЕКЦІЯ I. Анотація   PDF (Русский)
О. В. Глушков, С. В. Амбросов, О. Ю. Хецеліус, Ю. Я. Бунякова, Г. П. Препелица, Е. М. Сєрга, О. П. Солянікова
 
Том 14, № 3 (2017) Теоретичні основи оцінки стану електродів термопар у процесі експлуатації Анотація   PDF
O. Kochan
 
Том 4, № 1 (2007) ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАНОСИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ КВАНТОВОВИМІРНОГО ЕФЕКТА ШТАРКА Анотація   PDF (English)
Sergey I. Pokutnyi, Galina A. Stupayenko
 
Том 6, № 4 (2009) ТЕРМІЧНА ФОТОІОНІЗАЦІЯ РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМІВ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ЧОРНОГО ТІЛА: НОВА ТЕОРЕТИЧНА СХЕМА Анотація   PDF (English)
T. N. Zelentsova, T. B. Perelygina
 
Том 8, № 2 (2011) ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ПРЕКУРСОРУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК ДВООКИСУ ОЛОВА Анотація   PDF (Русский)
В. С. Гріневич, В. А. Сминтина, С. М. Савін, Л. М. Філевська, Б. Улуг, М. Халук Туркдемір, А. Улуг, С. Ялткая
 
Том 11, № 4 (2014) ТЕРМОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ВІДЕОКАМЕРИ З ПЗЗ- МАТРИЦЕЮ Анотація   PDF
О. М. Маркіна, В. І. Дунаєвський, В. П. Маслов, Н. В. Качур
 
Том 7, № 4 (2010) ТЕРМОДИНАМІКА ДЕФЕКТНОЇ ПІДСИСТЕМИ І ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ CdTe:І Анотація   PDF
D. M. Freik, I. V. Gorichok, U. M. Pysklynets, V. Yu. Potiak
 
Том 9, № 1 (2012) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОГО БІСМУТОМ PbTe Анотація   PDF
Ю. В. Лисюк
 
Том 13, № 3 (2016) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ДАТЧИКИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВНУТРІШНЬООЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Анотація   PDF (Русский)
L. I. Anatychuk, N. V. Pasyechnikova, R. R. Kobylianskyi, N. V. Gavrilyuk, V. A. Naumenko, V. V. Myrnenko, R. E. Nazaretyan, O. S. Zadorozhnyy
 
Том 13, № 1 (2016) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 12, № 4 (2015) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ТА ПРИСТРОЇ З ПОЗИЦІЙ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 14, № 3 (2017) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО PbTe Анотація   PDF
I. V. Horichok, I. M. Lischynskyy, S. I. Mudryy, A. S. Oberemok, T. O. Semko, I. M. Hatsevych, O. M. Matkivskyy, G. D. Mateyik, R. O. Dzumedzey
 
Том 2, № 3 (2005) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕНСОРІВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ GaSe-GaN Анотація   PDF
P. Y. Stakhira, Z. A. Shandra, V. V. Cherpak
 
Том 5, № 4 (2008) ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОГО МІКРОФЛЮЇДНОГО ПРИСТРОЮ Анотація   PDF
G. M. Bendeberya, K. M. Muzyka, M. M. Rozhitskii
 
481 - 540 з 614 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>