Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 13, № 4 (2016) СТРУМ СПІНОВОГО МАГНІТНОГО МОМЕНТУ ДОНОРНОГО ЕЛЕКТРОНА У СФЕРИЧНІЙ КВАНТОВІЙ ТОЧЦІ СdS Анотація   PDF
V. I. Boichuk, R. Ya. Leshko, I. B. Ivanchyshyn
 
Том 9, № 2 (2012) СТУКТУРНІ Й ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ПЛІВОК Cu(In,Ga)Se2 Анотація   PDF
В. В. Хомяк
 
Том 9, № 3 (2012) СТУПІНЬ САМОКОМПЕНСАЦІЇ ZnO СПІВЛЕГОВАНОГО АЗОТОМ ТА АЛЮМІНІЄМ Анотація   PDF
А. І. Євтушенко, Г. В. Лашкарьов, Л. А. Косяченко, В. М. Склярчук, О. Ф. Склярчук, В. Й. Лазоренко, В. М. Ткач
 
Том 10, № 4 (2013) СУПРАМОЛЕКУЛЯРНІ СТРУКТУРИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАРАДЕЄВСЬКОГО І ЄМНІСНОГО НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ Анотація   PDF
І. І. Григорчак, С. А. Войтович, Б. О. Середюк, Н. К. Товстюк
 
Том 3, № 4 (2006) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕКТРОСКОПІЇ НАНОСИСТЕМ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Sergiy I. Pokutnyi, Nataly N. Korsikova
 
Том 5, № 2 (2008) СХЕМОТЕХНІКА ЗАРЯДОВОЧУТЛИВИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ Анотація   PDF
A. G. Shvets, I. M. Rarenko
 
Том 12, № 1 (2015) ТВЕРДОТІЛЬНИЙ НВЧ ДАТЧИК ЗАЗОРУ МІЖ МАГНІТОПЛАНОМ І ШЛЯХОВОЮ СТРУКТУРОЮ Анотація   PDF (Русский)
Ю. М. Лаврич, С. В. Плаксін, Л. М. Погоріла, І. І. Соколовський
 
Том 10, № 4 (2013) ТЕМПЕРАТУРНА ДИНАМІКА СПЕКТРІВ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОЇ ЧУТЛИВОСТІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ ВЛАСНИЙ ОКСИД–p-InSe Анотація   PDF
В. М. Катеринчук, З. Р. Кудринський, З. Д. Ковалюк
 
Том 2, № 3 (2005) ТЕНЗОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ ПРИ КРІОГЕННИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov, I. V. Pavlovskyy
 
Том 9, № 3 (2012) ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ СЕНСОРИ ТИСКУ НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація   PDF
А. О. Дружинін, І. Й. Мар’ямова, О. П. Кутраков, Н. С. Лях-Кагуй
 
Том 2, № 1 (2005) ТЕНЗОРЕЗИСТИВНИЙ ЕФЕКТ У ТОВСТИХ ПЛІВКАХ НА ОСНОВІ ЛЕГОВАНОГО СУРМОЮ ДИОКСИДУ ОЛОВА Анотація   PDF
B. M. Rud, A. G. Gonchar, E. Ya. Telnikov
 
Том 10, № 3 (2013) ТЕНЗОЧУТЛИВІСТЬ В ∆1 – МОДЕЛІ ЗОНИ ПРОВІДНОСТІ КРИСТАЛІВ ГЕРМАНІЮ Анотація   PDF
С. В. Луньов
 
Том 2, № 1 (2005) ТЕОРІЯ ПЕРЕНОСУ ЕНЕРГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ЗБУДЖЕННЯ: КІНЕТИКА ЕКСИТОННОЇ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ В ТРЬОХШАРОВИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF (English)
Sergey I. Pokutnyi
 
Том 8, № 3 (2011) ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ РЕЗОНАТОРНИХ ЗОНДІВ ДЛЯ СКАНУЮЧОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ МІКРОСКОПІЇ Анотація   PDF
Ю. О. Гордієнко, С. Ю. Ларкін, Я. І. Лепіх, С. В. Лєнков, В. О. Проценко, М. М. Ваків
 
Том 8, № 4 (2011) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІКРОСИСТЕМНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ «GEOMATH»: БАЛАНС КУТОВОГО МОМЕНТУ ЗЕМЛІ, АТМОСФЕРНІ РАДІОХВИЛЬОВОДИ ТА ТЕЛЕКОНЕКЦІЯ I. Анотація   PDF (Русский)
О. В. Глушков, С. В. Амбросов, О. Ю. Хецеліус, Ю. Я. Бунякова, Г. П. Препелица, Е. М. Сєрга, О. П. Солянікова
 
Том 14, № 3 (2017) Теоретичні основи оцінки стану електродів термопар у процесі експлуатації Анотація   PDF
O. Kochan
 
Том 4, № 1 (2007) ТЕОРЕТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ НАНОСИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ КВАНТОВОВИМІРНОГО ЕФЕКТА ШТАРКА Анотація   PDF (English)
Sergey I. Pokutnyi, Galina A. Stupayenko
 
Том 6, № 4 (2009) ТЕРМІЧНА ФОТОІОНІЗАЦІЯ РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМІВ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ЧОРНОГО ТІЛА: НОВА ТЕОРЕТИЧНА СХЕМА Анотація   PDF (English)
T. N. Zelentsova, T. B. Perelygina
 
Том 8, № 2 (2011) ТЕРМОГРАВІМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ПРЕКУРСОРУ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК ДВООКИСУ ОЛОВА Анотація   PDF (Русский)
В. С. Гріневич, В. А. Сминтина, С. М. Савін, Л. М. Філевська, Б. Улуг, М. Халук Туркдемір, А. Улуг, С. Ялткая
 
Том 11, № 4 (2014) ТЕРМОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ВІДЕОКАМЕРИ З ПЗЗ- МАТРИЦЕЮ Анотація   PDF
О. М. Маркіна, В. І. Дунаєвський, В. П. Маслов, Н. В. Качур
 
Том 7, № 4 (2010) ТЕРМОДИНАМІКА ДЕФЕКТНОЇ ПІДСИСТЕМИ І ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРИСТАЛІВ CdTe:І Анотація   PDF
D. M. Freik, I. V. Gorichok, U. M. Pysklynets, V. Yu. Potiak
 
Том 9, № 1 (2012) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНОГО БІСМУТОМ PbTe Анотація   PDF
Ю. В. Лисюк
 
Том 13, № 3 (2016) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ДАТЧИКИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВНУТРІШНЬООЧНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ Анотація   PDF (Русский)
L. I. Anatychuk, N. V. Pasyechnikova, R. R. Kobylianskyi, N. V. Gavrilyuk, V. A. Naumenko, V. V. Myrnenko, R. E. Nazaretyan, O. S. Zadorozhnyy
 
Том 13, № 1 (2016) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 12, № 4 (2015) ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА ТА ПРИСТРОЇ З ПОЗИЦІЙ УЗАГАЛЬНЕНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТУ ЕЛЕКТРОНІВ Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 14, № 3 (2017) ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОТРИМАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО PbTe Анотація   PDF
I. V. Horichok, I. M. Lischynskyy, S. I. Mudryy, A. S. Oberemok, T. O. Semko, I. M. Hatsevych, O. M. Matkivskyy, G. D. Mateyik, R. O. Dzumedzey
 
Том 2, № 3 (2005) ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕНСОРІВ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ GaSe-GaN Анотація   PDF
P. Y. Stakhira, Z. A. Shandra, V. V. Cherpak
 
Том 5, № 4 (2008) ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОГО МІКРОФЛЮЇДНОГО ПРИСТРОЮ Анотація   PDF
G. M. Bendeberya, K. M. Muzyka, M. M. Rozhitskii
 
Том 2, № 1 (2005) ТЕХНОЛОГІЯ ХІМІЧНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕНСОРНИХ МАССИВІВ: ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ Анотація   PDF (Русский)
Yu. М. Shirshov, I. A. Koshets, R. V. Khristosenko
 
Том 6, № 3 (2009) ТОНКІ ПЛІВКИ ТРЕТ-БУТИЛ КАЛІКСАРЕНІВ ЯК ЧУТЛИВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ДО ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Анотація   PDF (English)
A. L. Kukla, A. A. Vakhula, I. V. Kruglenko, V. Yu. Khorouzhenko, I. A. Samoylova
 
Том 3, № 3 (2006) ТОНКОПЛІВКОВИЙ СЕНСОР НА ОСНОВІ ZnO Анотація   PDF
V. I. Lazorenko, M. E. Bugayov, G. V. Lashkarev, A. V. Borisov, V. M. Koval, A. N. Shmyreva
 
Том 12, № 2 (2015) ТОПОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ ТОНКОЇ ОКСИДНОЇ ПЛІВКИ ZnCdO ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ n-ZnCdO–p-GaSe Анотація   PDF
З. Д. Ковалюк, В. М. Катеринчук, З. Р. Кудринський, Б. В. Кушнір, В. В. Хомяк
 
Том 13, № 2 (2016) ТРАНСПОРТ ТЕПЛА ФОНОНАМИ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ЛАНДАУЕРА – ДАТТА – ЛУНДСТРОМА Анотація   PDF
Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 13, № 3 (2016) ТРАНСПОРТНІ ЯВИЩА В ГРАФЕНІ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ЛАНДАУЕРА – ДАТТА – ЛУНДСТРОМА Анотація   PDF
Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 3, № 1 (2006) ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАНІВ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПІДСИСТЕМИ В УМОВАХ ФОТОРЕФРАКТИВНОГО ГАНН–ЕФЕКТУ Анотація   PDF
P. M. Gorley, P. P. Horley, S. M. Chupyra
 
Том 4, № 3 (2007) ТРЬОХСПЕКТРАЛЬНИЙ ФОТОПРИЙМАЧ Анотація   PDF (Русский)
I. M. Rarenko, Yu. G. Dobrovolskiy, M. P. Biksey
 
Том 14, № 4 (2017) УДОСКОНАЛЕНА ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНА СХЕМА ПОДІЛЕННЯ РАДІОАКТИВНИХ ІЗОТОПІВ ТА ПРОДУКТІВ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: УРАН ТА ТРАНСУРАНОВІ ЕЛЕМЕНТИ Анотація   PDF (English)
V. B. Ternovsky, A. V. Smirnov, A. A. Kuznetsova, O. Yu. Khetselius, V. V. Buyadzhi, A. V. Glushkov
 
Том 12, № 3 (2015) УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТУ В МІКРО- І НАНОЕЛЕКТРОНІЦІ Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 6, № 4 (2009) УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ КРЕМНІЄВИХ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ АПАРАТУРИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
S. V. Lenkov, Ya. I. Lepikh, V. A. Mokritsky, D. V. Lukomsky, M. M. Ohramovich
 
Том 7, № 2 (2010) УЛЬТРАФІОЛЕТОВІ ФОТОДІОДИ: ВПЛИВ РІВНЯ ЛЕГУВАННЯ АЗОТОМ НА ФОТОЧУТЛИВІСТЬ ПЛІВОК ZnO Анотація   PDF
A. I. Ievtushenko, G. V. Lashkarev, V. I. Lazorenko, L. A. Kosyachenko, V. M. Tkach, I. I. Shteplyuk, T. Sh. Osmanov
 
Том 7, № 3 (2010) УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
O. V. Barabash, S. V. Lenkov, Ya. I. Lepikh, V. V. Balabin, V. A. Savchenko, I. M. Ploskonos, A. S. Slyunyaev
 
Том 13, № 4 (2016) УРАХУВАННЯ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ В УЗАГАЛЬНЕНІЙ МОДЕЛІ ЛАНДАУЕРА – ДАТТА – ЛУНДСТРОМА Анотація   PDF
Yu. A. Kruglyak, M. V. Strikha
 
Том 10, № 3 (2013) УРОКИ НАНОЕЛЕКТОНІКИ: МЕТОД НЕРІВНОВАЖНИХ ФУНКЦІЙ ГРІНА У МАТРИЧНОМУ ЗОБРАЖЕННІ. І. ТЕОРІЯ Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 10, № 4 (2013) УРОКИ НАНОЕЛЕКТОНІКИ: МЕТОД НЕРІВНОВАЖНИХ ФУНКЦІЙ ГРІНА У МАТРИЧНОМУ ЗОБРАЖЕННІ. ІІ. МОДЕЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАДАЧІ Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 12, № 2 (2015) УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ І ДРУГИЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМІКИ В КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ – ВГОРУ» Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 9, № 4 (2012) УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: ВИНИКНЕННЯ СТРУМУ, ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАКОНУ ОМА І МОДИ ПРОВІДНОСТІ В КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ–ВГОРУ» Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, Н. Ю. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 11, № 1 (2014) УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: ЕФЕКТ ХОЛЛА І ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОТЕНЦІАЛІВ У КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ – ВГОРУ» Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 11, № 3 (2014) УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: КВАНТОВА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ І ДЕФАЗУВАННЯ В МЕТОДІ НЕРІВНОВАЖНИХ ФУНКЦІЙ ГРІНА Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 11, № 4 (2014) УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: РОЛЬ ЕЛЕКТРОСТАТИКИ Й КОНТАКТІВ У КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ – ВГОРУ» Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 10, № 2 (2013) УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: СПІНТРОНІКА В КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ – ВГОРУ» Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, Н. Ю. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 10, № 1 (2013) УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА В КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ – ВГОРУ» Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, Н. Ю. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 11, № 2 (2014) УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: ТРАНСПОРТ СПІНІВ І КВАНТОВИЙ СПІНОВИЙ ЕФЕКТ ХОЛЛА В КОНЦЕПЦІЇ «ЗНИЗУ – ВГОРУ» Анотація   PDF
Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха
 
Том 7, № 3 (2010) ФІЗИКА ГРАФЕНУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
M. V. Strikha
 
Том 8, № 1 (2011) ФІЗИКА ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНИХ АТОМНИХ ПРОЦЕСІВ В УСТАНОВКАХ ДЛЯ ПОДІЛЕННЯ ІЗОТОПІВ ТА ГАЗІВ: НОВІ ОПТИМАЛЬНІ СХЕМИ Анотація   PDF (English)
О. В. Глушков, Я. І. Лепіх, Г. П. Препелиця, С. В. Амбросов, О. В. Бакуніна, А. А. Свинаренко, А. В. Лобода
 
Том 2, № 1 (2005) ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ОПТИКО- ЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРНИХ ПРИЛАДІВ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ Анотація   PDF (Русский)
V. P. Maslov
 
Том 7, № 3 (2010) ФІЗИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНИХ ЭФЕКТІВ В КРИСТАЛАХ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В ТЕРМОДИНАМІЧНО НЕРІВНОВАЖНИХ УМОВАХ Анотація   PDF (Русский)
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina
 
Том 3, № 2 (2006) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ШВИДКОДІЮЧИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ЕЛЕКТРИЧНО АКТИВНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ Анотація   PDF (Русский)
Sergey V. Plaksin, Lubov M. Pogorelaja, Ivan I. Sokolovskiy
 
Том 3, № 3 (2006) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОСНОВІ МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov, I. V. Pavlovskyy
 
Том 4, № 1 (2007) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА БАЗІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ Si-Ge Анотація   PDF
A. A. Druzhinin, I. P. Ostrovskii, Iu. R. Kogut
 
Том 3, № 1 (2006) ФІЗИЧНІ ТА МОДЕЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГАЛЬВАНОМАГНІТНІ ЕФЕКТИ В БІПОЛЯРНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ Анотація   PDF
M. A. Glauberman, V. V. Yegorov, N.. A Kanischeva, V. V. Kozel
 
481 - 540 з 575 результатів << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>