Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 13, № 1 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ОЦІНКИ ШВИДКОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ГЛУТАМАТУ ІЗОЛЬОВАНИМИ НЕРВОВИМИ ТЕРМІНАЛЯМИ МОЗКУ Анотація  PDF
D. Yu. Kucherenko, I. S. Kucherenko, D. V. Siediuko, D. V. Knyzhnykova, O. O. Soldatkin, A. A. Borysov, A. G. Nazarova, N. V. Krisanova, T. O. Borisova, A. P. Soldatkin
 
Том 11, № 1 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АМПЕРОМЕТРИЧНИХ НІКЕЛЕВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОТЕНЦІОСТАТУ «PALMSENS» ТА ЙОГО ВІТЧИЗНЯНОГО АНАЛОГУ Анотація  PDF
І. С. Кучеренко, О. С. Яковлева, О. О. Солдаткін, В. Г. Мельник, Л. М. Семеничева, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 12, № 1 (2015) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ГЛУТАМАТУ Анотація  PDF
Д. Ю. Кучеренко, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, Т. О. Борисова, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 13, № 1 (2016) РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРУ НА ОСНОВІ ЗВОРОТНОГО ІНГІБУВАННЯ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АФЛАТОКСИНУ В1 Анотація  PDF
K. Stepurska, S. Dzyadevych
 
Том 7, № 1 (2010) ПОТЕНЦІЙНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦЕОЛІТІВ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ФЕРМЕНТІВ В КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРАХ Анотація
Esin Soy, Viktoriya Pyeshkova, Valentyna Arkhypova, Basma Khadro, Nicole Jaffrezic-Renault, Albert Sacco Jr, Sergei V. Dzyadevych, Burcu Akata Kurç
 
Том 12, № 1 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ РЕАКТИВАЦІЇ БУТИРИЛХОЛІНЕСТЕРАЗНОГО БІОСЕНСОРА ПРИ ІНГІБІТОРНОМУ АНАЛІЗІ ПЕСТИЦИДІВ Анотація  PDF
Т. П. Величко, О. О. Солдаткін, О. С. Павлюченко, О. Л. Кукла, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 11, № 3 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИДУШЕННЯ СИНФАЗНОЇ ЗАВАДИ У БІОСЕНСОРНІЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНІЙ СИСТЕМІ З ДИФЕРЕНЦІЙНИМИ ДАТЧИКАМИ Анотація
В. Г. Мельник, О. Д. Василенко, О. Є. Дудченко, В. Д. Погребняк
 
Том 13, № 1 (2016) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ЛАКТАТОКСИДАЗИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ Анотація  PDF
Ya. V. Topolnikova, I. S. Kucherenko, L. V. Shkotova, I. I. Khomenko, S. V. Dzyadevych, O. O. Soldatkin
 
Том 13, № 4 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ РОЗДІЛЬНОГО БІОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АФЛАТОКСИНІВ ТА ПЕСТИЦИДІВ Анотація  PDF
М. Yu. Kоrobko, К. V. Stepurska, О. О. Soldatkin, V. N. Arkhypova, S. V. Dzyadevych
 
Том 11, № 1 (2014) РОЗРОБКА ТА ВИКОРИСТАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ КУЛОНОВОЛЬТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК І БІОСЕНСОРНОЇ ІНДИКАЦІЇ ПАТОГЕНІВ Анотація
В. В. Джелалі, Д. М. Чернишенко, І. Ю. Кучма, Н. О. Короткова, Т. П. Осолодченко
 
Том 8, № 2 (2011) ВИКОРИСТАННЯ КЛІНОПТИЛОЛІТУ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ УРЕАЗНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ рН-ЧУТЛИВИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ Анотація  PDF
М. К. Шелякіна, О. О. Солдаткін, В. М. Архипова, Б. Аката, Н. Жаффрезик-Рено, С. В. Дзядевич
 
Том 16, № 4 (2019) БІОСЕНСОРНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АФЛАТОКСИНУ В1 В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ Анотація  PDF
В. М. Архипова, К. В. Степурська, К. В. Циганенко, Я. І. Савчук, Г. В. Єльська, С. В. Дзядевич
 
Том 10, № 1 (2013) ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ РЕАКТИВАЦІЇ БІОСЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ІММОБІЛІЗОВАНОЇ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ ПРИ ІНГІБІТОРНОМУ АНАЛІЗІ ПЕСТИЦИДІВ Анотація  PDF
К. В. Степурська, О. О. Солдаткін, В. М. Пєшкова, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 15, № 3 (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ ТА ПІРУВАТУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ ЗА ДОПОМОГОЮ БІОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ Анотація  PDF
І. С. Кучеренко, Я. В. Топольнікова, Д. В. Книжникова, О. О. Солдаткін
 
Том 6, № 1 (2009) БАГАТОКАНАЛЬНИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Анотація
A. D. Vasylenko, L. V. Shkotova, V. G. Melnik, L. N. Semenytcheva, S. V. Dzyadevych
 
Том 10, № 1 (2013) КІЛЬКІСНА ЕКСПРЕС-ІДЕНТИФІКАЦІЯ АНТИГЕНІВ І АНТИТІЛ Анотація
В. В. Джелалі
 
Том 6, № 1 (2009) ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ ЛЮДИНИ Анотація  PDF
V. N. Arkhypova, S. V. Dzyadevych, D. A. Efimov, A. P. Soldatkin
 
Том 10, № 1 (2013) КІЛЬЦЕВА ФАЗОВА ДИФРАКЦІЙНА СТРУКТУРА ДЛЯ ППР-СЕНСОРА Анотація  PDF
І. Д. Войтович, І. О. Яворський
 
Том 9, № 4 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ АМОНІЙ-СЕЛЕКТИВНОГО ЦЕОЛІТУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНОГО ДВОФЕРМЕНТНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ L-АРГІНІНУ Анотація
О. Я. Саяпіна, М. Й. Мацишин, В. М. Пешкова, О. П. Солдаткін, В. Г. Мельник, А. Валкаріус, Н. Жаффрезик-Рено, С. В. Дзядевич
 
Том 10, № 1 (2013) ВИКОРИСТАННЯ СИЛІКАЛІТІВ З РІЗНИМ РОЗМІРОМ ЧАСТИНОК ПРИ СТВОРЕННІ ФЕРМЕНТНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ Анотація  PDF
І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, Б. Озансой Касап, Б. Аката, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 8, № 4 (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ СХЕМ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ Анотація
В. Г. Мельник, Л. Н. Семенычева, А. Д. Василенко
 
Том 9, № 4 (2012) ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ РЕКОМБІНАНТНОЇ УРЕАЗИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ВМІСТУ СЕЧОВИНИ В РЕАЛЬНИХ БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ Анотація  PDF
С. В. Марченко, О. П. Солдаткін
 
Том 1, № 2 (2004) СПЕКТРОСКОПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ Анотація
V. I. Chegel, Yu. M. Shirshov
 
Том 9, № 3 (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ ОДНОЧАСНОЇ РОБОТИ ТРЬОХ МІКРОБІОСЕНСОРІВ ДЛЯ МУЛЬТИАНАЛІЗУ ГЛЮКОЗИ, ЛАКТАТУ ТА ГЛЮТАМАТУ Анотація  PDF
О. О. Солдаткін
 
Том 10, № 3 (2013) МЕТОДИКА ТЕСТУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Анотація  PDF
В. М. Пєшкова, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, С. В. Дзядевич
 
Том 8, № 3 (2011) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ ДАТЧИКІВ ДЛЯ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРНИХ СИСТЕМ Анотація
В. Г. Мельник, С. В. Дзядевич, А. В. Иващук, В. А. Ульянова, Я. И. Лепих, В. А. Романов
 
Том 13, № 3 (2016) КВАЗІЗРІВНОВАЖЕНИЙ КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ МІСТ ДЛЯ БІОСЕНСОРНОЇ СИСТЕМИ З БАЛАНСУВАННЯМ ЗА МОДУЛЕМ І ФАЗОЮ Анотація
V. G. Melnyk, A. V. Slitskiy, A. D. Vasylenko
 
Том 5, № 2 (2008) ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ЛАКТАТУ У ВИНОМАТЕРІАЛІ АМПЕРОМЕТРИЧНИМ ФЕРМЕНТНИМ БІОСЕНСОРОМ Анотація  PDF
T. B. Goriushkina, L. V. Shkotova, E. A. Slastya, A. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 10, № 2 (2013) ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТОНКОПЛІВКОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ – БУФЕРНИЙ РОЗЧИН НА КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР, СТВОРЕНИЙ НА ЇЇ ОСНОВІ Анотація  PDF
М. Й. Мацишин, В. M. Пєшкова, В. Г. Мельник, О. Л. Кукла, А. В. Мамикін, Л. М. Семеничева, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 6, № 4 (2009) РОЗРОБКА КРЕАТИНІН-ЧУТЛИВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ Анотація  PDF
S. V. Marchenko, O. A. Nazarenko, O. L. Kukla, O. S. Pavluchenko, E. K. Krasjuk, O. P. Soldatkin
 
Том 17, № 2 (2020) РОЗРОБКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ГЛУТАМАТОКСИДАЗИ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГЛУТАМАТУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ Анотація  PDF
Д. О. Мруга, Д. Ю. Кучеренко, Т. О. Борисова, С. В. Дзядевич, О. О. Солдаткін
 
Том 10, № 2 (2013) КОНТРОЛЬ МІКОТОКСИНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІМУННОГО БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ НАНОСТРУКТУРОВАНОГО КРЕМНІЮ Анотація
М. Ф. Стародуб, Н. Ф. Слышик, И. В. Пилипенко, M. M. Meльниченко, Л. Н. Пилипенко
 
Том 9, № 1 (2012) ОПТИМІЗАЦІЯ БІОСЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СЕЧОВИНИ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЛЮДИНИ Анотація  PDF
С. В. Марченко, О. А. Зінченко, О. Л. Кукла, О. С. Павлюченко, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 6, № 2 (2009) ВИКОРИСТАННЯ НАПІВМАГНІТНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУР БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН Анотація  PDF
V. I. Fediv, I. S. Davydenko, A. I. Savchuk, M. M. Marchenko, T. A. Savchuk
 
Том 14, № 2 (2017) РОЗРОБКА НОВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АРГІНІНУ В ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТАХ Анотація  PDF
O. O. Soldatkin, V. O. Prilipko, M. A. Kuibida, I. I. Khomenko, A. P. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 15, № 2 (2018) МУЛЬТИБІОСЕНСОРНА СИСТЕМА НА ОСНОВІ РН-ЧУТЛИВИХ ПОЛЬОВИХ ТРАНЗИСТОРІВ ДЛЯ ОДНОЧАСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ГЛЮКОЗИ, КРЕАТИНІНУ ТА СЕЧОВИНИ Анотація  PDF
О. О. Солдаткін, С. В. Марченко, О. Л. Кукла, О. С. Павлюченко, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 15, № 2 (2018) РОЗРОБКА АМПЕРОМЕТРИЧНОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АЦЕТИЛХОЛІНУ В БІОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ Анотація  PDF
Д. В. Книжникова, І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін
 
Том 14, № 1 (2017) АДАПТАЦІЯ ПРОЦЕДУРИ НАНЕСЕННЯ ПОЛІФЕНІЛЕНДІАМІНОВОЇ МЕМБРАНИ НА ДИСКОВІ ПЛАТИНОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ Анотація  PDF
I. S. Kucherenko, O. V. Soldatkina, D. Yu. Kucherenko, O. O. Soldatkin, S. V. Dzyadevych
 
Том 13, № 4 (2016) ОПТИМІЗАЦІЯ ХОЛІН-ЧУТЛИВОГО БІОСЕНСОРА ДЛЯ РОБОТИ В БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ Анотація  PDF
D. Yu. Kucherenko, D. V. Siediuko, D. V. Knyzhnykova, I. S. Kucherenko, О. О. Soldatkin, O. P. Soldatkin
 
Том 5, № 2 (2008) ІНТАКТНІ РЕКОМБІНАНТНІ КЛІТИНИ ДРІЖДЖІВ HANSENULA POLYMORPHA, НАД-ПРОДУЦЕНТИ ФОРМАЛЬДЕГІДДЕГІДРОГЕНАЗИ, ЯК ЧУТЛИВІ БІОЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМАЛЬДЕГІДУ Анотація  PDF
Solomiya Paryzhak, Olha Demkiv, Wolfgang Schuhmann, Mykhailo Gonchar
 
Том 5, № 2 (2008) КОНДУКТОМЕТРИЧНИЙ БІОСЕНСОР НА ОСНОВІ ТРИФЕРМЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ Анотація  PDF
O. O. Soldatkin, V. M. Peshkova, S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin, A. V. Elskaya
 
Том 6, № 3 (2009) ЧОТИРЬОХКАНАЛЬНИЙ БІОСЕНСОРНИЙ АНАЛІЗАТОР САХАРИДІВ Анотація
S. V. Dzyadevych, A. P. Soldatkin, A. A. Soldatkin, V. N. Peshkova, A. D. Vasilenko, V. G. Melnik, A. A. Mikhal, L. N. Semenycheva, M. P. Rubanchuk
 
Том 7, № 1 (2010) ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕОЛІТІВ ДЛЯ ІММОБІЛІЗАЦІЇ ГЛЮКОЗООКСИДАЗИ ПРИ РОЗРОБЦІ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ Анотація
Tatiana B. Goriushkina, Burcu Akata Kurc, Albert Sacco Jr., Sergei V. Dzyadevych
 
Том 3, № 4 (2006) НАПІВПРОВІДНИКОВІ ФОТОПРИЙМАЧІ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В ХЕМОЛЮМІНОМЕТРАХ ТА БІОСЕНСОРАХ НА ОСНОВІ ЕФЕКТУ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ Анотація
O. M. Shmyryeva, N. F. Starodub
 
1 - 44 з 44 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо