Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 16, № 4 (2019) ДЕТЕКТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ХАОТИЧНИХ ФЛУКТУАЦІЙ КОНЦЕНТРАЦІЇ РАДІОАКТИВНОГО РАДОНУ В АТМОСФЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩУ Анотація
О. Ю. Хецеліус, О. В. Глушков, С. М. Степаненко, А. А. Свинаренко, Ю. Я. Буняковa, В. В. Буяджи
 
Том 5, № 2 (2008) ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР ІЗОТОПІВ ЛАНТАНІДІВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ НАДТОНКОІ СТРУКТУРИ: 165Ho, 169Tm Анотація  PDF
O. Yu. Khetselius
 
Том 2, № 1 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ЕФЕКТУ ВПЛИВУ ХІМІЧНОГО ОТТОЧЕННЯ НА ІМОВІРНІСТЬ β РОЗПАДУ Анотація
A. V. Glushkov, S. V. Malinovskaya, Yu. V. Dubrovskaya
 
Том 1, № 2 (2004) ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ СТОХАСТИЧНОГО ЛАЗЕРНОГО ІМПУЛЬСУ І ХАОТИЧНИХ, ФОТОН-КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЕФЕКТІВ В НЕЛІНІЙНІЙ БАГАТОФОТОННІЙ АТОМНІЙ ДИНАМИЦІ У ЛАЗЕРНОМУ Й СТАЛОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛЯХ Анотація
A. V. Glushkov, G. P. Prepelitsa, A. A. Svinarenko
 
Том 5, № 3 (2008) ПРО МОЖЛИВІСТЬ ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР РІДКИХ ІЗОТОПІВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ПОНАДТОНКОІ СТРУКТУРИ Анотація
O. Yu. Khetselius
 
Том 2, № 1 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТОХАСТИЧНОСТІ АТОМНИХ СИСТЕМ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ РЕКУРЕНТНИХ СПЕКТРІВ У СХРЕЩЕННИХ ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ Анотація
D. A. Korchevsky, I. M. Shpinareva, A. V. Ignatenko
 
Том 3, № 2 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛАЗЕРНОГО ЕФЕКТУ У РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ДІАПАЗОНІ: РОЗРАХУНОК СИЛ ЕЛЕКТРОННИХ ЗІТКНЕНЬ ДЛЯ Ar-ПОДІБНОЇ ПЛАЗМИ Анотація
A. V. Glushkov, E. P. Gurnitskaya, D. A. Korchevsky, A. V. Loboda
 
Том 6, № 4 (2009) ТЕРМІЧНА ФОТОІОНІЗАЦІЯ РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМІВ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ЧОРНОГО ТІЛА: НОВА ТЕОРЕТИЧНА СХЕМА Анотація
T. N. Zelentsova, T. B. Perelygina
 
Том 16, № 3 (2019) МОДЕЛЮВАННЯ НЕЛІНІЧНИХ ОПТИЧНИХ ЕФЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З АТМОСФЕРОЮ І ДЕТЕКТУВАННЯ ЕНЕРГООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ В СУМІШУ АТМОСФЕРНИХ ГАЗІВ Анотація
Ю. Я. Бунякова, O. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, А. А. Свінаренко, Г. B. Ігнатенко, Н. Биковщенко
 
Том 3, № 4 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ЗАХОПЛЕННЯ НЕГАТИВНОГО МЮОНА АТОМАМИ: ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД Анотація
A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, Yu. V. Dubrovskaya, A. V. Loboda
 
Том 2, № 1 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: СТОХАСТИЧНІСТЬ І ЕФЕКТИ ХАОСУ Анотація
A. V. Glushkov, Yu. Ya. Bunyakova, V. N. Khokhlov, G. P. Prepelitsa, I. A. Tsenenko
 
Том 1, № 2 (2004) ДЕТЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ТОКАМАКА НА ОСНОВІ МЕТОДУ ВИСОКО ВИРІШЕНОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ ТЕОРЕТИЧНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ: НОВА СХЕМА Анотація
Yu. G. Chernyakova, V. M. Ignatenko, L. A. Vitavetskaya
 
Том 10, № 3 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ БІОСЕНСОРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ ДЕЯКИХ ТОКСИКАНТІВ ПРИРОДНОГО (МІКОТОКСИНИ) ТА АНТРОПОГЕННОГО (ПЕСТИЦИДИ) ПОХОДЖЕННЯ. ЧАСТИНА І. МІКОТОКСИНИ. Анотація  PDF
О. С. Гойстер, С. В. Дзядевич, О. Г. Мінченко
 
Том 9, № 3 (2012) ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТЕЙ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ У СПЕКТРАХ ДЕЯКИХ Ne-ПОДІБНИХ БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ Анотація
О. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, Т. О. Флорко, Г. В. Ігнатенко
 
Том 10, № 2 (2013) НОВИЙ ЧИСЕЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ У СПЕКТРАХ ДЕКОТРИХ СКЛАДНИХ ІОНІВ Анотація
Т. О. Флорко
 
Том 7, № 1 (2010) ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОПИСУ ІОНІЗАЦІЇ ЗА РАХУНОК ЗІТКНЕНЬ РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМІВ: НАБЛИЖЕННЯ КВАНТОВОГО ДЕФЕКТУ Анотація
T. N. Zelentsova, Yu. M. Lopatkin, L. V. Nikola, T. B. Tkach, S. S. Seredenko
 
Том 3, № 2 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЇ МІЖ АТМОСФЕРНИМИ ТЕЛЕКОННЕКЦІЙНИМИ ПАТТЕРНАМИ ТА ЛЬДОВИМИ УМОВАМИ: МІКРОС ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, Y. Y. Bunyakova, A. A. Svinarenko, T. V. Solonko
 
Том 4, № 3 (2007) ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР ДОСТУПНИХ У МАЛИХ КІЛЬКОСТЯХ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ ПОНАДТОНКОІ СТРУКТУРИ ІЗОТОПІВ: НОВА ТЕОРЕТИЧНА СХЕМА (U, Hg) Анотація
A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, E. P. Gurnitskaya, T. A. Florko
 
Том 4, № 1 (2007) ДЕТЕКТУВАННЯ НЕЛІНІЙНИХ ХАОТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ДИНАМИЦІ ОСЦИЛЯЦІЙ В СИСТЕМІ ЗВ’ЯЗАНИХ АВТОГЕНЕРАТОРІВ: МУЛЬТІФРАКТАЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація
Yu. Ya. Bunyakova, A. V. Glushkov, A. P. Fedchuk, N. G. Serbov, A. A. Svinarenko, I. A. Tsenenko
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ДИНАМІКИ РОТАЦІЙНОГО ЗБУДЖЕННЯ МОЛЕКУЛ У ПОЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА МОЖЛИВЕ ВИКОРИСТАННЯ У ЛАЗЕРНО-ФОТОІОНІЗАЦІЙНОМУ МЕТОДІ ОЧИЩЕННЯ НАВІВПРОВІДНИКОВИХ МАТЕРІАЛІВ Анотація
I. M. Shpinareva
 
Том 6, № 3 (2009) ОСОБОВІ АРХІВНІ ФОНДИ В НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА Анотація
T. A. Florko, A. V. Loboda, A. A. Svinarenko
 
Том 16, № 1 (2019) ДЕТЕКТУВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ АТОМІВ Na ШАРУВАТИМИ ХАЛЬКОГЕНІДАМИ ОЛОВА: РОЗРАХУНКИ ІЗ ПЕРШИХ ПРИНЦИПІВ Анотація  PDF
Р. М. Балабай, Ю. О. Прихожа, О. Х. Тадеуш
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СПЕКТРАЛЬНОЇ ІЄРАРХІЇ, КВАНТОВОГО ХАОСУ, ЕФЕКТІВ ХАОТИЧНОЇ ДИФУЗІЇ ТА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ У БАГАТОФОТОННІЙ АТОМНІЙ ДИНАМІЦІ З ІНТЕНСИВНИМ ПОЛЕМ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Анотація
A. V. Glushkov, S. V. Malinovskaya, A. A. Svinarenko, L. A. Vitavetskaya
 
Том 6, № 2 (2009) ПРО ДЕТЕКТУВАННЯ ЯДЕР ІЗОТОПІВ 207Bi ТА 207Pb МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ НАДТОНКОЇ СТРУКТУРИ Анотація
O. Yu. Khetselius
 
Том 5, № 3 (2008) ДЕТЕКТУВАННЯ ФРАКТАЛЬНИХ СТРУКТУР У ХВИЛЬОВИХ ПРОЦЕСАХ: ВІТРОВІ ХВИЛІ НА МОРСЬКІЙ ПОВЕРХНІ Анотація
A. A. Svinarenko
 
Том 3, № 1 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЛАЗЕРНОГО ЕФЕКТУ У РЕНТГЕНІВСЬКОМУ ДІАПАЗОНІ: РОЗРАХУНОК СИЛ ЕЛЕКТРОННИХ ЗІТКНЕНЬ ДЛЯ Ar-ПОДІБНОЇ ПЛАЗМИ Анотація
E. P. Gurnitskaya, D. A. Korchevsky, A. V. Loboda
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПЛАЗМИ ТОКАМАКА DE FONTENAU-AUX-ROSES НА ОСНОВІ ТЕОРЕТИЧНОГО МЕТОДУ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ: НОВА СХЕМА Анотація
E. P. Gurnitskaya
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ У АТМОСФЕРІ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА: МІКРОС ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa, I. A. Tsenenko
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ НОВИХ ЕФЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ g-КВАНТІВ, МЮОНІВ І ЯДЕР: РОЗРЯДКА МЕТАСТАБІЛЬНИХ ЯДЕР В ПРОЦЕСІ ЗАХОПЛЕННЯ МЮОНА Анотація
S. V. Malinovskaya
 
Том 2, № 3 (2005) ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗ І ДЕТЕКТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ВМІСТУ ОЗОНУ У ЗЕМНІЙ АТМОСФЕРІ: МІКРОС ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, A. A. Svinarenko, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa
 
Том 2, № 3 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ НОВИХ ЛАЗЕРНИХ ЕЛЕКТРОН-ЯДЕРНИХ ЕФЕКТІВ У ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛАХ: H79B Анотація
S. V. Malinovskaya
 
Том 3, № 3 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ ОЖЕ СПЕКТРІВ ТВЕРДИХ ТІЛ: НОВИЙ КВАНТОВИЙ ПІДХІД Анотація
S. V. Ambrosov, A. V. Glushkov, L. V. Nikola
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТРУКТУРИ ПОЛЯ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ПРОМИСЛОВОГО МІСТА НА ОСНОВІ МЕТОДУ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ: НЕЙРОМЕРЕЖЕВЕ МОДЕЛЮВАННЯ Анотація
A. V. Glushkov, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa, T. V. Solonko
 
Том 3, № 2 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ СУПЕРТОНКОЇ СТРУКТУРИ І ВИЗНАЧЕННЯ ЯДЕРНОГО КВАДРУПОЛЬНОГО МОМЕНТУ ДЛЯ РАДІЯ Анотація
E. P. Gurnitskaya, O. Yu. Khetselius
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ СТОХАСТИЧНОСТІ АТОМНИХ СИСТЕМ У СХРЕЩЕНИХ ЕЛЕКТРИЧНОМУ І МАГНІТНОМУ ПОЛЯХ НА ПІДСТАВІ АНАЛІЗУ СТАТИСТИКИ РІВНІВ У НЕПЕРЕРВНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СПЕКТРІ Анотація
S. V. Ambrosov, V. M. Ignatenko, D. A. Korchevsky, V. P. Kozlovskaya
 
Том 3, № 1 (2006) ДЕТЕКТУВАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТЕЛЕКОННЕКЦІЙНИХ ПАТТЕРНІВ: МІКРОС ТЕХНОЛОГІЯ “GEOMATH” Анотація
A. V. Glushkov, V. N. Khokhlov, Yu. Ya. Bunyakova, G. P. Prepelitsa, A. A. Svinarenko, T. A. Tsenenko
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ДИНАМІКИ БАГАТОРІВНЕВИХ СИСТЕМ ЗОННОГО ТИПУ У ПОЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ: СТОХАСТИЗАЦІЯ КОЛИВАЛЬНОГО РУХУ У МОЛЕКУЛАХ В УМОВАХ БАГАТОФОТОННОГО ЗБУДЖЕННЯ Анотація
A. V. Loboda, I. M. Shpinareva, V. N. Polischuk, V. I. Gura
 
Том 3, № 1 (2006) ВИВЧЕННЯ АТОМНИХ СИСТЕМ У ІНТЕНСИВНОМУ ПОЛІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНВАННЯ: СПЕКТРАЛЬНА ІЄРАРХІЯ, ДИНАМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА ГЕНЕРАЦІЯ УЛЬТРАКОРОТКИХ ІМПУЛЬСІВ ВУФ ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ДІАПАЗОНІВ Анотація
A. V. Glushkov, I. M. Shpinareva, V. M. Ignatenko, V. I. Gura
 
Том 2, № 2 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ ЕФЕКТІВ ЗБУДЖЕННЯ ТА ІОНІЗАЦІЇ В АТОМАХ ТА ІОНАХ, ІНДУКОВАНИХ ВІДДАЧЕЮ ЗАВДЯКИ ЗАХОПЛЕННЮ НЕЙТРОНУ ТА АЛЬФА ЧАСТИНКИ Анотація
S. V. Malinovskaya
 
1 - 39 з 39 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо