Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 1 (2004) ЕФЕКТИ АКТИВНОГО УЛЬТРАЗВУКУ ТА ПЕРСПЕКТИВА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В СЕНСОРНІЙ ЕЛЕКТРОНІЦІ Анотація
Ja. M. Olikh, O. Ya. Olikh
 
Том 4, № 4 (2007) АМОРФНО-КРИСТАЛІЧНІ ГЕТЕРОПЕРЕХОДИ ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ СЕНСОРІВ: ЕЛЕКТРОННА СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ Анотація
N. D. Savchenko, A. B. Kondrat, T. N. Shchurova, I. I. Opachko, V. M. Rubish
 
Том 9, № 2 (2012) ГРАДІЄНТНІ ХВИЛЕВОДИ ІЗ ЗАДАНИМ ПРОФІЛЕМ ПОКАЗНИКА ЗАЛОМЛЕННЯ НА ОСНОВІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ ДЛЯ СЕРЕДНЬОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ Анотація  PDF
І. І. Сакалош, Й. П. Шаркань, Г. Т. Горват, В. М. Рiзак
 
Том 10, № 3 (2013) ЯК ПОЧИНАЛАСЯ НАУКА ПРО НАПІВПРОВІДНИКИ (ДО 100-ЛІТНЬОГО ЮВІЛЕЮ) Анотація  PDF
М. В. Стріха
 
Том 12, № 3 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ, ЩО ПРИВЕЛИ ДО ВІДКРИТТЯ p-n ПЕРЕХОДУ УКРАЇНСЬКИМИ УЧЕНИМИ Анотація  PDF
В. Г. Литовченко
 
Том 7, № 1 (2010) ІНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧНІ ХВИЛЕВОДНІ СТРУКТУРИ З НАНОРОЗМІРНИМ АКТИВНИМ ШАРОМ НА ОСНОВІ ХАЛЬКОГЕНІДНИХ СКЛОПОДІБНИХ НАПІВПРОВІДНИКІВ (ХСН) Анотація
G. T. Horvat, I. I. Sakalosh, Y. P. Sharkan, I. I. Popovich
 
Том 4, № 3 (2007) ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БІШАРОВИХ СТРУКТУР ФТАЛОЦІАНІН- ТЕТРАЦІАНОХІНОДИМЕТАН Анотація  PDF
Z. I. Kazantseva, E. G. Bortchagovsky, I. A. Koshets
 
Том 3, № 4 (2006) НОВІ АНІОН-РАДИКАЛЬНІ СОЛІ TCNQ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ СЕНСОРНІ МАТЕРІАЛИ Анотація  PDF
A. V. Kravchenko, D. V. Ziolkovsky, V. A. Starodub, A. V. Khotkevich, O. S. Pyshkyn, G. V. Kamarchuk
 
Том 14, № 2 (2017) АКУСТОСТИМУЛЬОВАНА “КВАЗІКАВІТАЦІЯ” ВАКАНСІЙНИХ ДЕФЕКТІВ У НАПІВПРОВІДНИКАХ ПРИ ЇХ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОМУ ОПРОМІНЕННІ Анотація  PDF
Ya. M. Olikh, Ya. I. Lepikh
 
Том 5, № 4 (2008) ЯМР І ЯКР В ІНТЕРКАЛЬОВАНІЙ СПОЛУЦІ GaSe:Li Анотація  PDF
Alexander Khandozhko, Galina Lastivka, Zachar Kovalyuk
 
1 - 10 з 10 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо