Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 12, № 2 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ АВТОГЕНЕРАТОРНИХ ІНДУКТИВНИХ НЕГАСЕНСОРІВ Анотація  PDF
М. А. Філинюк, О. О. Лазарєв, Л. Б. Ліщинська, Д. В. Бондарюк
 
Том 5, № 4 (2008) СЕНСОРИ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН НА ОСНОВІ СТРУКТУР “КРЕМНІЙ НА ІЗОЛЯТОРІ” З РЕКРИСТАЛІЗОВАНИМ ШАРОМ ПОЛІКРЕМНІЮ Анотація  PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, I. T. Kogut, Yu. M. Khoverko
 
Том 1, № 2 (2004) СПЕКТРОСКОПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ Анотація
V. I. Chegel, Yu. M. Shirshov
 
Том 1, № 1 (2004) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СЕНСОРНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ НА ОСНОВІ АКУСТОЕЛЕКТРОННИХ ЯВИЩ Анотація
Ya. I. Lepikh
 
Том 11, № 3 (2014) ОПТИЧНИЙ МУЛЬТИСЕНСОР НА ОСНОВІ ПЛІВОК ОКСИДІВ W І Nі ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ СО ТА Н2 Анотація
Г. Я. Колбасов, С. В. Волков, Ю. С. Краснов, С. С. Фоманюк
 
Том 12, № 4 (2015) ПРО ЛІНІЙНІСТЬ РОБОЧОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЄМНІСНИХ СЕНСОРІВ ВОЛОГОСТІ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ НА ОСНОВІ КРЕМНІЄВИХ МОН – СТРУКТУР З НАНОРОЗМІРНИМ ОКСИДНИМ ШАРОМ Анотація  PDF
П. П. Фастиковський, М. А. Глауберман
 
Том 12, № 1 (2015) ДВОПОРТОВИЙ ПАВ СЕНСОР З НАНОСТРИЖНЯМИ ZnO В ЯКОСТІ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА Анотація
В. Ульянова, А. Орлов, А. Зазерін, А. Богдан, Г. Пашкевич
 
Том 8, № 2 (2011) СЕНСОР ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В МАЛИХ ОБ’ЄМАХ БІОЛОГІЧНИХ РІДИН Анотація
Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова
 
Том 8, № 4 (2011) ВПЛИВ СТРУКТУРИ КРЕМНІЄВИХ P-N ПЕРЕХОДІВ НА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯК ГАЗОВИХ СЕНСОРІВ Анотація  PDF
Ф. О. Птащенко, О. О. Птащенко, Г. В. Довганюк
 
Том 12, № 1 (2015) ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ СЕНСОР НА ОСНОВІ КВАРЦУ Анотація
В. П. Косоротов, Л. В. Щедріна, С. К. Скляренко
 
Том 11, № 4 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ШАРІВ СЕНСОРНОЇ СТРУКТУРИ CdS-Cuх S Анотація  PDF
В. А. Борщак, В. А. Сминтина, Є. В. Бритавський
 
Том 11, № 2 (2014) ШЛЯХИ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СЕНСОРА Анотація  PDF
Я. І. Лепіх, І. О. Іванченко, Л. М. Будіянська, В. І. Сантоній
 
Том 3, № 3 (2006) ЗАСТОСУВАННЯ МОДИФІКОВАНОГО ПЛАТИНОЮ TiО2 -МІКРОЕЛЕКТРОДУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В ПЛАЗМІ КРОВІ Анотація  PDF
G. Ya. Kolbasov, V. S. Vorobets
 
Том 15, № 3 (2018) СЕНСОРИ ВОЛОГОСТІ НА ОСНОВІ НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ВАРИСТОРНОЇ КЕРАМІКИ SnO2-Co3O4-Nb2O5-Cr2O3 Анотація
О. В. Гапонов
 
Том 5, № 4 (2008) СТРУКТУРНІ ТА АДСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ КАЛІКСАРЕНОВИХ СПОЛУК Анотація  PDF
A. E. Belyaev, Z. I. Kazantseva, Ya. I. Lepikh, I. Koshets, Ya. M. Olikh, P. A. Snegur, V. I. Kalchenko
 
Том 10, № 2 (2013) ДАТЧИКИ ТИСКУ: ОБ’ЄМНІ НАПІВПРОВІДНИКИ, НИТКОПОДІБНІ КРИСТАЛИ, НАНОПРОВІДНИКИ Анотація  PDF
Л. І. Панасюк, В. М. Єрмаков, В. В. Коломоєць, А. В. Божко, Л. В. Ящинський
 
Том 14, № 4 (2017) CЕНСОР ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ НА ОСНОВІ МДН-ТРАНЗИСТОРА З АКТИВНИМ ШАРОМ В ОБЛАСТІ ПІДКЛАДКИ Анотація
O. Kutova, M. Dusheiko, T. Obukhova, N. Maksimchuk, T. Borodinova, V. Tymofeev
 
Том 12, № 4 (2015) ПРЯМОВІДЛІКОВИЙ ФАЗОВИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ МАЛИХ ДИСТАНЦІЙ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИМ СЕНСОРОМ У ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ Анотація  PDF
Я. І. Лепіх, В. І. Сантоній, В. В. Янко, Л. М. Будіянська, І. О. Іванченко
 
Том 6, № 4 (2009) ВПЛИВ МАГНІТНОГО ТА РЕНТГЕНІВСЬКОГО ПОЛІВ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ Анотація
B. V. Pavlyk, A. S. Hrypa, R. M. Lys, D. P. Slobodzyan, R. I. Didyk, J. A. Shykoryak
 
Том 1, № 2 (2004) МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ ВИМІРЮВАЧ З ТЕРМОРЕЗИСТИВНИМ СЕНСОРОМ Анотація
B. M. Mamikonyan, Kh. B. Mamikonyan
 
Том 9, № 3 (2012) Сенсор гальванічного типу для визначення сірководню в повітряному середовищі Анотація  PDF
Ю. С. Мірошниченко, А. І. Кушмирук, О. В. Косогін, О. В. Лінючева
 
Том 12, № 2 (2015) ЧУТЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ СРІБЛА ДО ПРОПАН-БУТАНОВОЇ СУМІШІ Анотація
О. Ю. Ляшков, О. С. Тонкошкур, Є. Л. Повзло
 
Том 8, № 3 (2011) СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ АКУСТОЕЛЕКТРОННОГО ЕЛЕМЕНТУ І ШАРУВАТИХ СТРУКТУР Анотація  PDF
Я. І. Лепіх
 
Том 9, № 2 (2012) ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ КОРОЗІЇ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ АМПЕРОМЕТРИЧНИХ СЕНСОРІВ. Анотація
О. В. Лінючева, О. І. Букет, А. В. Блуденко, О. М. Ващенко
 
Том 7, № 3 (2010) ПОРТАТИВНИЙ ФЛУОРІМЕТР ФЛОРАТЕСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ Анотація
V. A. Romanov, I. B. Galelyuka, E. V. Sarakhan
 
Том 9, № 2 (2012) ЕЛЕКТРОДИ НА ОСНОВІ НАНОТРУБОК TІО2 ДЛЯ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО СЕНСОРА РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ Анотація  PDF
Г. Я. Колбасов, В. С. Воробець, Л. В. Блінкова, С. В. Карпенко, С. Я. Обловатна
 
Том 10, № 3 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ БАР’ЄРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ CdS-Cu2 S З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДИКИ BELIV Анотація  PDF
В. А. Борщак
 
Том 5, № 2 (2008) МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ПОЛІМЕРІВ Анотація  PDF
A. S. Usenko
 
Том 8, № 1 (2011) МОДЕЛЮВАННЯ ВІДГУКУ СЕНСОРА НА ЛОКАЛЬНИХ ПЛАЗМОНАХ У ШАРІ НАНОЧАСТИНОК Анотація
Є. Г. Борщагівський, В. З. Лозовський, Т. О. Мішакова
 
Том 10, № 3 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДИНАМІЧНОГО КОНДЕНСАТОРА В НАПІВПРОВІДНИКОВІЙ СЕНСОРИЦІ Анотація
Ю. С. Жарких, С. В. Лисоченко, О. В. Третяк
 
Том 9, № 3 (2012) ТЕНЗОРЕЗИСТИВНІ СЕНСОРИ ТИСКУ НА ОСНОВІ НИТКОПОДІБНИХ КРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація  PDF
А. О. Дружинін, І. Й. Мар’ямова, О. П. Кутраков, Н. С. Лях-Кагуй
 
Том 13, № 4 (2016) ЧУТЛИВІСТЬ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КЕРАМІКИ ZnO З ДОМІШКОЮ СРІБЛА ДО МЕТАНУ Анотація
E. L. Povzlo, A. Yu. Lyashkov, A. S. Tonkoshkur
 
Том 9, № 1 (2012) ІНЖЕНЕРІЯ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРІВ ПАРИ ЕТАНОЛУ, АМІАКУ ТА АЦЕТОНУ НА ОСНОВІ ТОНКИХ ПЛІВОК ZnO:Cu Анотація  PDF
В. Б. Капустяник, Б. І. Турко, М. Р. Панасюк, М. В. Партика, Б. Я. Кулик
 
Том 6, № 1 (2009) АНІЗОТРОПНИЙ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ СЕНСОРА ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ ТЕМ ПЕЛЬТЬЄ Анотація
A. A. Ascheulov, D. D. Velichuk, R. G. Cherkez, I. S. Romanyuk
 
Том 9, № 1 (2012) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЭРС ХОЛОСТОГО ХОДУ СЕНСОРА ЗОБРАЖЕННЯ НА ОСНОВІ НЕІДЕАЛЬНОГО ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ CdS-Cu2S Анотація
В. А. Борщак
 
Том 9, № 4 (2012) ГОМОГЕННИЙ МЕДІАТОРНИЙ КАТАЛІЗ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ АМПЕРОМЕТРИЧНОГО СЕНСОРУ Анотація
О. В. Лінючева, О. І. Букет, О. В. Нагорний
 
Том 10, № 1 (2013) ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОГО ЛЕГУВАННЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ P-N ПЕРЕХОДІВ НА ОСНОВІ GaAs ЯК ГАЗОВИХ СЕНСОРІВ Анотація  PDF
О. О. Птащенко, Ф. О. Птащенко, В. Р. Гільмутдінова
 
Том 15, № 3 (2018) РОЗШИРЕННЯ СМУГИ ПРОПУСКАННЯ СЕЙСМІЧНОГО СЕНСОРА Анотація
В. К. Жуковський, О. Р. Гохман, Л. М. Вілінська
 
Том 8, № 2 (2011) СЕНСОРИ З ІЗОВАЛЕНТНИМИ ДОМІШКАМИ Анотація
М. М. Сльотов, В. В. Косоловський, О. М. Сльотов, К. С. Ул’яницький
 
Том 13, № 2 (2016) БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ КВАРЦОВИЙ СЕНСОР Анотація
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina, S. K. Sklyarenko
 
Том 4, № 2 (2007) СЕНСОРИ АКТИВНОГО ТИПУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ГАЗУ, ЯКИЙ ВИДИХАЄТЬСЯ Анотація
A. P. Pospelov, I. G. Kushch, Yu. L. Alexandrov, A. M. Pletnev, G. V. Kamarchuk
 
Том 2, № 3 (2005) АВТОМАТИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ КИСНЮ В ПОВІТРЯНІЙ СУМІШІ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕНСОРА ТА НАПІВПАЛИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ Анотація
S. D. Korolenko, F. V. Makordey, L. D. Konovalenko, L. I. Korolenko
 
Том 15, № 1 (2018) ПРО ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОКАЗИ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ СЕНСОРІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація  PDF
Л. І. Анатичук, О. І. Іващук, Р. Р. Кобилянський, І. Д. Постевка, В. Ю. Бодяка, І. Я. Гушул, Ю. Я. Чупровська
 
Том 4, № 2 (2007) ГАЗОЧУТЛИВІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ СПОЛУК TCNQ Анотація
Yu. L. Alexandrov, O. P. Pospyelov, A. S. Zaika, V. A. Strelets, G. V. Kamarchuk
 
Том 7, № 4 (2010) КІНЦЕВО-ЕЛЕМЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕНЗОРЕЗИСТИВНОГО МОДУЛЯ ТИСКУ Анотація
Victor A. Gridchin, Michail A. Chebanov
 
Том 1, № 2 (2004) ЛАЗЕРНИЙ ФОТОІОНІЗАЦІЙНИЙ СЕНСОР ІЗОТОПІВ ТА ПРОДУКТІВ ЯДЕРНИХ РЕАКЦІЙ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НОВОЇ СХЕМИ Анотація
S. V. Ambrosov
 
Том 5, № 3 (2008) СЕНСОР КИСНЮ ДЛЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РІДИН Анотація  PDF
G. Ya. Kolbasov, V. S. Vorobets, I. G. Kolbasova, O. V. Linyucheva
 
Том 4, № 2 (2007) ОСОБЛИВОСТІ ДІЇ НИЗЬКОДОЗНОГО ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА СТАБІЛЬНІСТЬ КРЕМНІЄВИХ ДІОДНИХ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ Анотація  PDF
B. V. Pavlyk, I. V. Garapyn, V. M. Zlupko
 
Том 7, № 4 (2010) ОСОБЛИВОСТІ ДЕФОРМАЦІЇ МЕЗАТЕНЗОРЕЗИСТОРІВ МІКРОННИХ РОЗМІРІВ Анотація
Victor A. Gridchin, Michail A. Chebanov
 
Том 5, № 3 (2008) ОСОБЛИВОСТІ СЕНСОРНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ В АТМОСФЕРІ ЗАМКНУТИХ НАСЕЛЕНИХ ПРИМІЩЕНЬ Анотація
B. M. Kats, R. M. Dlubovskiy, A. I. Iorgov
 
Том 4, № 2 (2007) ЕВОЛЮЦІЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЗБУДЖЕННЯ В ЕЛЕКТРОХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНТНОМУ СЕНСОРІ З ЕЛЕКТРОДАМИ, ВКРИТИМИ ПЛІВКАМИ ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТ Анотація
Yu. T. Zholudov, N. N. Rozhitski
 
Том 5, № 2 (2008) ПОКРАЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ДО ВОДНЮ СТРУКТУРИ ОСТРІВКОВА ПЛІВКА ПАЛАДІЮ-КРЕМНІЄВИЙ ДІОД ПРИ КІМНАТНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація
V. A. Skryshevsky, V. Polischuk, A. I. Manilov, I. V. Gavrilchenko, R. V. Skryshevsky
 
Том 6, № 3 (2009) ТОНКІ ПЛІВКИ ТРЕТ-БУТИЛ КАЛІКСАРЕНІВ ЯК ЧУТЛИВІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ДО ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Анотація
A. L. Kukla, A. A. Vakhula, I. V. Kruglenko, V. Yu. Khorouzhenko, I. A. Samoylova
 
Том 2, № 3 (2005) ГАЗОВІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ ОКСИДУ ЦИНКУ (ОГЛЯД) Анотація  PDF
M. E. Bugayova, V. M. Koval, G. V. Lashkarev, V. I. Lazorenko, V. A. Karpina, V. D. Khranovskyy
 
Том 3, № 4 (2006) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРОБ ПРИ СЕНСОРНОМУ АНАЛІЗІ ТОПКОВИХ ГАЗІВ Анотація
B. M. Kats, R. M. Dlubovskiy
 
Том 5, № 1 (2008) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК І ПАРАМЕТРІВ ТИПОВИХ ФОТОМАТЕРІАЛІВ І ТВЕРДОТІЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ ПАМ’ЯТІ Анотація
V. A. Borshchak, A. P. Balaban
 
Том 13, № 3 (2016) ЧУТЛИВІСТЬ ПЛІВОК ТІАКАЛІКСАРЕНІВ ДО РЯДУ АЛІФАТИЧНИХ СПИРТІВ Анотація  PDF
I. A. Koshets, Z. I. Kazantseva, T. V Kozlova, V. I. Kalchenko
 
Том 2, № 1 (2005) ПІСЛЯРАДІАЦІЙНА РЕЛАКСАЦІЯ РАДІАЦІЙНО-ІНДУКОВАНИХ ЗМІН ОПТИЧНОГО ПОГЛИНАННЯ В ХАЛЬКОГЕНІДНОМУ СКЛІ СИСТЕМИ Ge-As-S Анотація  PDF
A. P. Kovalskiy, O. I. Shpotyuk, R. Ya. Golovchak, M. M. Vakiv
 
Том 17, № 1 (2020) ДЕТЕКТУВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО ЕЛЕКТРОН-ГАММА-ЯДЕРНОГО ЕФЕКТУ ДЛЯ БАГАТОАТОМНИХ МОЛЕКУЛ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ Анотація
Г. В. Ігнатенко, О. В. Глушков, О. Ю. Хецеліус, Ю. Я. Бунякова, А. А. Свинаренко
 
Том 4, № 3 (2007) НОВІ НАНОСЕНСОРИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ Анотація
G. V. Kamarchuk, A. P. Pospelov, A. V. Yeremenko, E. Faulques, I. K. Yanson
 
1 - 60 з 77 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо