Пошук


 
Випуск Назва
 
Том 13, № 1 (2016) ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРІВ ТЕМПЕРАТУРИ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЛАДУ НА ОСНОВІ ЯВИЩА ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ Анотація
Yu. V. Ushenin, G. V. Dorozinsky, V. P. Maslov, T. A. Turu, N. V. Kachur
 
Том 5, № 3 (2008) НОВІ ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ УНІВЕРСАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ЧАСТОТА-КОД І СЕНСОРНИХ ІНТЕРФЕЙСІВ Анотація
S. Y. Yurish
 
Том 1, № 1 (2004) МІКРОКРИСТАЛИ КРЕМНІЮ З ВИСОКИМ П’ЄЗООПОРОМ ПРИ КРІОГЕННИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В СЕНСОРАХ Анотація
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov, I. V. Pavlovsky
 
Том 9, № 3 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ГІБРИДНИХ СТРУКТУР НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ СЕНСОРНИХ ПРИСТРОЇВ Анотація  PDF
Л. С. Монастирський, О. І. Аксіментьєва, І. Б. Оленич, Б. С. Соколовський, М. Р. Павлик, П. П. Парандій
 
Том 11, № 2 (2014) ДЕТЕКТУВАННЯ РІДБЕРГІВСЬКИХ АВТОІОНІЗАЦІЙНИХ РЕЗОНАНСІВ В СПЕКТРІ ІТТЕРБІЮ: НОВІ СПЕКТРАЛЬНІ ДАНІ ТА ЕФЕКТИ Анотація
А. А. Свинаренко
 
Том 4, № 3 (2007) КОНСТРУЮВАННЯ І ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ БАГАТОШАРОВИХ ПОВЕРХНЕВО-БАР’ЄРНИХ ГЕТЕРОСТРУКТУР НА ОСНОВІ ДИФРАКЦІЙНИХ ҐРАТОК ДЛЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ Анотація  PDF
M. V. Sosnova, M. L. Dmitruk, A. V. Korovin, O. I. Mayeva, S. V. Mamykin, V. R. Romanyuk
 
Том 1, № 1 (2004) АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ СТАРІННЯ МІН СЕНСОРІВ З Pd (Cu x Pd) ЗАТВОРОМ Анотація
V. G. Litovchenko, A. A. Efremov
 
Том 15, № 2 (2018) СИСТЕМА АНАЛІЗУ ГАЗІВ НА ОСНОВІ СТРУКТУР ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація  PDF
Л. С. Монастирський, І. Б. Оленич, О. І. Петришин, В. М. Лозинський
 
Том 8, № 3 (2011) ВИСОКОЧУТЛИВИЙ ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ПЛІВКИ ОКСИДУ ВОЛЬФРАМУ Анотація
Г. Я. Колбасов, С. В. Волков, Ю. С. Краснов, С. С. Фоманюк
 
Том 5, № 3 (2008) ГАЗОВА ЧУТЛИВІСТЬ СТРУКТУР З ШАРОМ ПОРИСТОГО КРЕМНІЮ, МОДИФІКОВАНОГО МЕТАЛОМ Анотація  PDF
A. A. Evtukh, T. I. Gorbanyuk, D. Danilyuk, V. G. Litovchenko, V. S. Solntsev, G. V. Kuznetsov, V. A. Skryshevsky, G. I. Tsyganova
 
Том 12, № 4 (2015) НОВИЙ РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ МЕТОД МОДЕЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИЗНАЧЕННЯ ІМОВІРНОСТЕЙ РАДІАЦІЙНИХ ПЕРЕХОДІВ У СПЕКТРАХ ВАЖКИХ РІДБЕРГІВСЬКИХ АТОМНИХ СИСТЕМ Анотація
В. Б. Терновський, О. В. Глушков, П. О. Заїчко, О. Ю. Хецеліус, Т. О. Флорко
 
Том 9, № 3 (2012) ВІЗУАЛЬНИЙ ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ПЛІВКИ WO3 І ШАРУ КАТАЛІЗАТОРА Анотація  PDF
Г. Я. Колбасов, С. В. Волков, Ю. С. Краснов, С. С. Фоманюк
 
Том 8, № 3 (2011) БЕЗДРОТОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОРТАТИВНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ РОСЛИН Анотація  PDF
В. О. Романов, Д. М. Артеменко, В. М. Груша, В. С. Федак, Є. В. Сарахан, А. А. Євтух, В. Г. Мельник
 
Том 13, № 3 (2016) РОЗПІЗНАВАННЯ ГАЗІВ НА ОСНОВІ МІКРОКОМП'ЮТЕРНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ СЕНСОРІВ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація  PDF
L. S. Monastyrskii, O. I. Petryshyn, B. P. Koman, R. J. Yaremyk
 
Том 5, № 3 (2008) СЕНСОРНА ЕЛЕКТРОНІКА — КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ У РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ Анотація  PDF
Ya. I. Lepikh
 
Том 13, № 3 (2016) ГАЗОВІ СЕНСОРИ НА ОСНОВІ ОРГАНО-НЕОРГАНІЧНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ Анотація  PDF
I. B. Olenych, L. S. Monastyrskii, O. I. Aksimentyeva, Yu. Yu. Horbenko
 
Том 8, № 2 (2011) ГНУЧКІ ЕЛЕМЕНТИ ОПТИЧНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ СПРЯЖЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ Анотація  PDF
О. І. Аксіментьєва, О. І. Конопельник, Б. Р. Ціж, О. М. Євчук, М. І. Чохань
 
Том 3, № 3 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК ПОЛІАНІЛІНУ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ВАКУУМНОГО НАПИЛЕННЯ Анотація  PDF
O. I. Aksimentyeva, V. V. Cherpak, I. P. Hlushyk, P. Y. Stakhira, V. M. Beliuh, D. O. Poliovyi
 
Том 3, № 3 (2006) ПРОСТОРОВО НЕОДНОРІДНІ ИНДУКОВАНІ ПІРОАКТИВНІ СТРУКТУРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Анотація
V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina
 
Том 5, № 4 (2008) ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВI ПЛIВКИ ОКСИДУ ВОЛЬФРАМУ Анотація
G. Ya. Kolbasov, S. V. Volkov, Yu. S. Krasnov, S. S. Fomanuk
 
Том 10, № 1 (2013) ОПТИЧНІ ТА СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНОГО SiO2 З ВПРОВАДЖЕНИМ В ІОННІ ТРЕКИ ДІОКСИДОМ ОЛОВА НА КРЕМНІЇ Анотація  PDF
М. Л. Дмитрук, О. С. Кондратенко, Л. О. Власукова, П. В. Кучинський
 
Том 2, № 1 (2005) ДИНАМІКА ВЗАЄМОДІЇ НОСІЇВ ЗАРЯДУ З ЦЕНТРАМИ ПРИЛИПАННЯ ПРИ ФОТОДЕФОРМАЦІЙНОМУ ЗБУДЖЕННІ НАПІВПРОВІДНИКА Анотація  PDF
B. M. Pavlyshenko, R. Ya. Shuvar
 
Том 5, № 3 (2008) ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ КИСНЕВИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ M/Mn(II) (M= Cо(III), Cu(II)) ОКСАЛАТНО-АМІННИХ КОМПЛЕКСІВ Анотація
V. S. Kublanovsky, Yu. K. Pirsky, A. V. Berezovska
 
Том 8, № 3 (2011) ГАЗОАДСОРБЦІЙНІ СЕНСОРНІ СТРУКТУРИ НА ОСНОВІ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ Анотація  PDF
Л. С. Монастирський, І. Б. Оленич, О. І. Аксіментьєва, Б. С. Соколовський, М. Р. Павлик
 
Том 5, № 3 (2008) ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРИ ДЛЯ КИСНЕВИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНИХ M/Mn(II) (M= Cо(III), Cu(II)) ОКСАЛАТНО-АМІННИХ КОМПЛЕКСІВ Анотація  PDF
V. A. Smyntyna, V. M. Skobeeva, T. F. Zavezion
 
Том 8, № 4 (2011) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ПВДФ Анотація  PDF
О. Є. Сергєєва, А. Ф. Бутенко, С. Н. Федосов
 
Том 7, № 3 (2010) УНІВЕРСАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБ’ЄКТА В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
O. V. Barabash, S. V. Lenkov, Ya. I. Lepikh, V. V. Balabin, V. A. Savchenko, I. M. Ploskonos, A. S. Slyunyaev
 
Том 6, № 4 (2009) ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕМОДИНАМІКИ МІКРОЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЛАНКИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ Анотація
I. D. Voitovych, Yu. O. Brayko, V. I. Degtjaruk, R. G. Imamutdinova, Yu. D. Minov, P. G. Sutkovyy
 
Том 5, № 4 (2008) ВПЛИВ ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПЛІВОК Анотація
G. Byrlak, L. Vilinskaya
 
Том 3, № 2 (2006) ЕТАНОЛАМІНОВА КОМПКЛЕСИ 3- D МЕТАЛІВ ЯК ПРЕКУРСОРИ ЕЛЕКТРОКАТАЛІЗАТОРІВ ДЛЯ КИСНЕВИХ СЕНСОРІВ Анотація
V. S. Kublanovsky, Yu. K. Pirsky, A. V. Berezovska
 
Том 17, № 1 (2020) ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА ПАРАМЕТРИ МАГНІТОЧУТЛИВИХ ТРАНЗИСТОРНИХ СТРУКТУР Анотація  PDF
М. А. Глауберман, Я. І. Лепіх
 
Том 15, № 4 (2018) СТРУКТУРНО-ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ І ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА БАЗІ СИСТЕМИ “SiO2-B2O3-Bi2O3-Zno-BaO” Анотація  PDF
Я. І. Лепіх, Т. І. Лавренова, Н. М. Садова, В. А. Борщак, А. П. Балабан, Н. П. Затовська
 
Том 3, № 1 (2006) АДАПТАЦІЯ СТАНДАРТУ IEEE 1451 ДЛЯ ЧАСТОТНИХ СЕНСОРІВ Анотація  PDF
S. Y. Yurish
 
Том 2, № 4 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ НОВИХ ЕФЕКТІВ ВЗАЄМОДІЇ g-КВАНТІВ, МЮОНІВ І ЯДЕР: РОЗРЯДКА МЕТАСТАБІЛЬНИХ ЯДЕР В ПРОЦЕСІ ЗАХОПЛЕННЯ МЮОНА Анотація
S. V. Malinovskaya
 
Том 2, № 3 (2005) ТЕНЗОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ ПРИ КРІОГЕННИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Анотація  PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov, I. V. Pavlovskyy
 
Том 2, № 3 (2005) ДЕТЕКТУВАННЯ НОВИХ ЛАЗЕРНИХ ЕЛЕКТРОН-ЯДЕРНИХ ЕФЕКТІВ У ДВОАТОМНИХ МОЛЕКУЛАХ: H79B Анотація
S. V. Malinovskaya
 
Том 3, № 3 (2006) ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ХІМІЧНО І ЕЛЕКТРОХІМІЧНО ОСАДЖЕНИХ ПЛІВОК WO3 Анотація
G. Ya. Kolbasov, S. V. Volkov, Yu. S. Krasnov, V. N. Zaychenko
 
Том 3, № 3 (2006) ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН ДЛЯ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ОСНОВІ МІКРОКРИСТАЛІВ КРЕМНІЮ Анотація  PDF
A. A. Druzhinin, I. I. Maryamova, O. P. Kutrakov, I. V. Pavlovskyy
 
Том 3, № 3 (2006) МОДЕЛЮВАННЯ ДОВГОПЕРІОДНИХ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ РЕШІТОК ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СЕНСОРАХ РІВНЯ РІДИНИ Анотація
I. Flores-Llamas, V. Svyryd
 
Том 3, № 2 (2006) ДОСЛІДЖЕННЯ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШАРІВ ПОЛІКРЕМНІЮ НА ІЗОЛЯТОРІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СЕНСОРІВ ТЕПЛОВИХ І МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН Анотація  PDF
А. A. Druzhinin, І. I. Maryamova, I. Т. Kogut, Yu. N. Khoverko
 
Том 11, № 1 (2014) СЕНСОРНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІБРИДНИХ КОМПОЗИТІВ ПОЛІ-3,4- ЕТИЛЕНДИОКСІТІОФЕН – ПОРУВАТИЙ КРЕМНІЙ Анотація  PDF
Л. С. Монастирський, О. І. Аксіментьєва, І. Б. Оленич, Л. І. Ярицька, Ю. Ю. Горбенко
 
1 - 41 з 41 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо