Про журнал

Рік заснування: 2003
Галузь і проблематика: 
Журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками:

 • Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори.
 • Проектування і математичне моделювання сенсорів.
 • Сенсори фізичних величин.
 • Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори.
 • Акустоелектронні сенсори.
 • Хімічні сенсори.
 • Біосенсори.
 • Наносенсори (фізика, матеріали, технологія).
 • Матеріали для сенсорів.
 • Технологія виробництва сенсорів.
 • Сенсори та інформаційні системи.
 • Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.).
 • Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)
DOI 10.18524/1815-7459
Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ №8131 від  13.11.2003 р.
Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: з фізико-математичних, технічних та біологічних наук
Періодичність виходу журналу:  4 рази на рік
Мова видання: англійська, українська
Засновник:  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Сминтина Валентин Андрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
Заступник головного редактора: Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
Адреса редакції: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
                             Редакція журналу "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології", 
                             вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна
E-mail:  semst-journal@onu.edu.ua
Попередня версія сайту: http://old.semst.onu.edu.ua

Науковий журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" реферується та індексується в наступних наукових базах: «Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»; Українські наукові журнали; Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова; Index Copernicus Journals Master List (Польша); Google Академія; WorldCat.

Анонси

Поточний номер

Том 19 № 1/2 (2022)
Опубліковано: 2022-07-07

Біосенсори

Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)

Переглянути всі випуски