Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Рік заснування: 2003

Галузь і проблематика: 

Журнал "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками:

       1. Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори.
       2. Проектування і математичне моделювання сенсорів.
       3. Сенсори фізичних величин.
       4. Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори.
       5. Акустоелектронні сенсори.
       6. Хімічні сенсори.
       7. Біосенсори.
       8. Наносенсори (фізика, матеріали, технологія).
       9. Матеріали для сенсорів.
       10. Технологія виробництва сенсорів.
       11. Сенсори та інформаційні системи.
       12. Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.).
       13. Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.

ISSN   1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію:  
КВ №8131 від  13.11.2003 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: з фізико-математичних, технічних та біологічних наук

Періодичність виходу журналу:  4 рази на рік

Мова видання: англійська, українська

Засновник:  Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова

Головний редактор: Сминтина Валентин Андрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Науковий редактор серії: Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Адреса редакції: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 
Редакція журналу "Сенсорна електроніка і мікросистемні технології", 
вул. Дворянська, 2, Одеса, 65082, Україна

E-mail:  semst-journal@onu.edu.ua

Попередня версія сайту: http://old.semst.onu.edu.ua


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 

Черговий номер журналу №4 (2016)

 
Просимо ознайомитись з черговим номером журналу - Том 13, №4 (2016)

 
Опубліковано: 2017-01-04
 
Більше анонсів...