Про журнал

Рік заснування: 2003

Галузь і проблематика: 
Журнал «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками:

 • Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори
 • Проектування і математичне моделювання сенсорів
 • Сенсори фізичних величин
 • Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори
 • Акустоелектронні сенсори
 • Хімічні сенсори
 • Біосенсори
 • Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)
 • Матеріали для сенсорів
 • Технологія виробництва сенсорів
 • Сенсори та інформаційні системи
 • Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.)
 • Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.

ISSN 1815-7459 (друкована версія), 2415-3508 (онлайн-версія)

DOI 10.18524/1815-7459

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 8131 від 13.11.2003 р.

Журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України: фізико-математичні науки, спеціальності – 104 Фізика та астрономія,  105 Прикладна фізика та наноматеріали від 17.03.2020; технічні науки, спеціальність – 171 Електроніка від 02.07.2020; біологічні науки, спеціальність – 091 Біологія від 24.09.2020, Категорія «Б»

Періодичність виходу журналу:  4 рази на рік

Мова видання: англійська, українська

Засновник:  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Головний редактор: Сминтина Валентин Андрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
Заступник головного редактора: Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф. 

Адреса редакції: Редакція журналу «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології», Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна 65082

Електронна адреса: semst-journal@onu.edu.ua

Попередня версія сайту: http://old.semst.onu.edu.ua

Науковий журнал «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» реферується та індексується у таких базах даних: Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова«Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»;  Index Copernicus Journals Master List;  Ulrich’s Periodicals Directory; Google Академія; WorldCat; EBSCO Applied Science & Technology Source Ultimate.