Про журнал

Науковий журнал «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології», заснований у 2003 році, публікує статті, короткі повідомлення, листи до Редакції, а також коментарі, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, за наступними напрямками:

 • Фізичні, хімічні та інші явища, на основі яких можуть бути створені сенсори
 • Проектування і математичне моделювання сенсорів
 • Сенсори фізичних величин
 • Оптичні, оптоелектронні і радіаційні сенсори
 • Акустоелектронні сенсори
 • Хімічні сенсори
 • Біосенсори
 • Наносенсори (фізика, матеріали, технологія)
 • Матеріали для сенсорів
 • Технологія виробництва сенсорів
 • Сенсори та інформаційні системи
 • Мікросистемні та нанотехнології (MST, LІGA-технологія, актюатори та ін.)
 • Деградація, метрологія і сертифікація сенсорів.

ISSN 1815-7459 (друкована версія) eISSN 2415-3508 (онлайн-версія)
DOI 10.18524/1815-7459

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (чинне до 31 березня 2024 р.):
КВ № 8131 від 13.11.2003 р.

Згідно з Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1050 від 28.03.2024 р. журнал зареєстрований як друковане медіа і внесений до Реєстру суб'єктів у сфері медіа з ідентифікатором R30-03678.

Журнал внесено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України наказами Міністерства освіти і науки України:
№ 409 від 17.03.2020 р.  в галузі «Фізико-математичні науки» за спеціальностями 104 Фізика та астрономія і 105 Прикладна фізика та наноматеріали;
№ 886 від 02.07.2020 р.  в галузі «Технічні науки» за спеціальністю 171 Електроніка;
№ 1188 від 24.09.2020 р.  в галузі «Біологічні науки» за спеціальністю 091 Біологія та біохімія.

Періодичність виходу:  4 рази на рік
Мови видання: англійська, українська
Засновник:  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: Сминтина Валентин Андрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
Заступник головного редактора: Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф. 
Адреса редакції: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса, Україна 65082
Електронна адреса: semst-journal@onu.edu.ua
Попередня версія сайту: http://old.semst.onu.edu.ua

Журнал реферується та індексується в таких базах даних: Інституційний репозитарій Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова«Наукова періодика України» Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; «Україніка наукова»;  Index Copernicus Journals Master List;  Ulrich’s Periodicals Directory; Google Академія; WorldCat; EBSCO Applied Science & Technology Source Ultimate.