Редакційний штат

Заступник головного редактора

Я. І. Лепіх, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine