Редакційний штат

Заступник головного редактора

  1. Я. І. Лепіх, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна