Редакційний штат

Головний редактор

Сминтина Валентин Андрійович, д-р фіз.-мат. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Заступник головного редактора

Лепіх Ярослав Ілліч, д-р фіз.-мат. наук, проф., Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна

Відповідальний секретар

Балабан Андрій Петрович, канд. фіз.-мат. наук, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Україна