ПРОЦЕСИ РЕЛАКСАЦІЇ ЗБУДЖЕННЯ В МОЛЕКУЛЯРНИХ СИСТЕМАХ ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Т. М. Сакун

Анотація


У роботі проведені дослідження частотної і температурної залежності квантового виходу фотодісоціації молекул метіленового блакитного і резазуріна в твердому полімерному розчині. Знайдена емпірична залежність константи швидкості релаксації збудження від різниці енергій між збудженими станами і температури: exp( ), 0 kT E k k b mn mn ∆ = ⋅ - ⋅ де b = 0,1. Моделювання процесів релаксації дозволило показати, що експериментальні результати можна описати, якщо припустити, що у формуванні смуг ультрафіолетового поглинання беруть участь не тільки електронно-коливальні стани, але і взаємодія цих станів з фононами матриці розчинника. У підсумку отримана теоретична залежність, яка адекватно описує експериментальні результати.

Ключові слова


релаксація збудження; фотодісоціація молекул метіленового блакитного і резазуріна

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кондратенко П. О. Фотохімічна дія світла./(Навчальний посібник) Київ:

Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”. - 2005. –

C.

Кондратенко П. О., Лопаткін Ю. М. Одно- та двоквантові процеси в твердих розчинах барвників. //Фізика і хімія твердого тіла. - 2004. -T.5, № 3.- С.474-480

Кондратенко П. А., Максимюк В. А., Танцюра Л. Я. Двухквантовые процессы в метиленовом голубом в фототермопластической среде // Химическая физика. - 1983. - № 7. - С.955-962.

Кондратенко П. О., Лопаткін Ю. М., Сакун Т. М. Процеси релаксації в

високозбуджених молекулах резазурину // Фізика і хімія твердого тіла. - 2007. - Т.8, № 1. - С.100-108.

Knuts S., Minaev B. F., Agren H., Vahtras O. The phosphorescence of

benzene obtained by ab initio and semiempirical calculations // Theoretica

Chimica Acta. - 1994. - Vol. 87, № 4-5. - P. 343-371.

Турро Н. Молекулярная фотохимия. М.: Мир.-1967.-328C

Тихонов Е. А., Пржонская О. В., Шпак М. Т. Поглощение и флуоресценция при переходах из высоковозбужденных электронных состояний полиметиновых красителей.// Квантовая электроника. - 1987. - N 10. - C. 92-108.

Ермолаев В. Л., Бодунов Е. Н., Свешникова Е. Б., Шахвердов Т. А./ Безызлучательный перенос энергии электронного возбуждения / Л.; Наука. – 1977. – 312 C.

В. М. Агранович, М. Д. Галанин. Перенос энергии электронного возбуждения в конденсированных средах. / М.: Наука. – 1978. – 383C.

Кондратенко П. О., Лопаткін Ю. М., Сакун Т. М., Квазірівноважні про-

цеси в високозбуджених молекулах резазурину // Журнал нано- та

електронної фізики. - 2012. – Том 4, № 2. – C. 02017-1 - 02017-7.

Смирнов В. А., Бричкин С. Б., Алфимов М. В., Тылтина Л. И., Авраменко Л. Ф., Фотолиз азидов. Фотодиссоциация параазидомалахитового зеленого // Химия высоких энергий. - 1979 - том 13, № 2. – C.156-160.

Glushkov A. V., Kondratenko P. A., Lepikh Ya. I. , Fedchuk A. P., Svinarenko A. A., Lovett L., Electrodynamical and quantum - chemical approaches to modelling the electrochemical and catalytic processes on metals, metal alloys and semiconductors//Int. Journ. of Quantum Chemistry.-2009.- Vol.109,N14.-P.3473-3481.

Dewar M. J. S., Zoebisch E. G., Healy E. F., Stewart J. J. P., AM1: a

new general perpous quantum mechanical molecular model// J.Amer. Chem. Soc.-1985.-Vol.107,N13.-P.3902-3909.
DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2014.2.108155

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)