DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2014.2.108175

ВІМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ФАКТОРІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОГЛИНАННЯ ПЛАТИНОВОГО БОЛОМЕТРА НА ДОВЖИНІ ХВИЛІ 1,06 МКМ

С. В. Погорєлов, Б. В. Сафронов, В. П. Балкашин, І. О. Пріз

Анотація


Обґрунтовано і експериментально перевірено методику вимірювання температурної залежності факторів ефективності поглинання тонкодротяних платинових болометрів для Е- і Н- поляризації випромінювання з урахуванням нерівномірності розподілу падаючої інтенсивності. Вимірювання виконані для платинових болометрів на випромінюванні неодимового лазеру з довжиною хвилі 1,06 мкм

Ключові слова


болометр; лазер; енергія; поляризація; поглинання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Кузьмичев В. М., Золотайкин А. В. Исследование нелинейности характеристик преобразования тонкопроволочных болометрических измерителей мощности и энергии лазерного излучения // Измерительная техника. – 1990. – № 12. – С. 20-21.

Кузьмичев В. М., Кузьмичева Е. В. Измерение эллиптической поляризации интенсивного лазерного излучения нелинейными тонкопроволочными болометрами // Измерительная техника. – 1998. – №6. – С.19-22.

Кузьмичев В. М., Соловьев В. А., Лапко А. В. Измерение энергетических параметров интенсивного лазерного излучения профильным тонкопроволочным болометром // Радиотехника и радиоастрономия. – 1999. –Т. 4. – № 3. – С. 287-295.

Таблицы физических величин. Справочник под ред. акад. И.К. Кикоина. – М.: Атомиздат, 1976. – 1006 с.

Грязнов М. И. Интегральный метод измерения импульсов. М.: Советское радио.-1975.-280 с.

Кузьмичёв В. М., Похилько С. Н. Методика измерения обобщённой площади лазерного пучка // Измерительная техника.-2000.-С.39-42.

Зиновьев В. Е. Теплофизические свойства металлов при высоких температурах. – М.: Металлургия, 1989.- 384 с.
Copyright (c) 2014 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)