УРОКИ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ: КВАНТОВА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ І ДЕФАЗУВАННЯ В МЕТОДІ НЕРІВНОВАЖНИХ ФУНКЦІЙ ГРІНА

Ю. О. Кругляк, М. В. Стріха

Анотація


У черговій із серії оглядово-навчальних статей у рамках концепції «знизу – вгору» сучасної наноелектроніки розглядаються моделі пружного й спінового дефазування, врахування некогерентних процесів з використанням зонду Бюттекера, 1D провідник з двома й більше розсіювальними центрами, явище квантової інтерференції, режими сильної і слабкої локалізації, стрибок потенціалу на дефектах, квантові осциляції в методі нерівноважнох функцій Гріна (НРФГ) без урахування дефазування та з ним, ефекти деструктивної та конструктивної інтерференції, чотирикомпонентний опис спінового транспорту з урахуванням дефазування, формалізм псевдоспіну.

Ключові слова


квантова інтерференція; дефазування; метод НРФГ; когерентність; сильна локалізація; слабка локалізація; фазова релаксація; імпульсна релаксація; деструктивна інтерференція; конструктивна інтерференція; спіновий транспорт; спінова когерентність; псевдоспін

Повний текст:

PDF

Посилання


Кругляк Ю.О., Кругляк Н.Ю., Стріха М.В. Уроки наноелектроніки.

Метод нерівноважних функцій Гріна і модельні транспортні задачі в

концепції «знизу – вгору» // Sensor Electronics Microsys. Tech. – 2013. – V. 10, N 3. – P. 5 – 31, № 4. Р. 5 – 22.

Buttiker M. Four-terminal phasecoherent conductance // Phys.Rev. Lett.

– 1986. – V. 57. – P. 1761.

Buttiker M. Symmetry of Electrical Conduction // IBM J. Res. Dev. – 1988.

– V. 32, N 3. – P. 317 – 334.

Golizadeh-Mojarad R., Datta S. Nonequilibrium Green’s function based

model for dephasing in quantum transport // Phys. Rev. B. – 2007. –

V. 75, 8. – P. 081301/1 – 4.

Кругляк Ю.О., Стріха М.В. Ефект Холла і вимірювання електрохімічних потенціалів в концепції «знизу – вгору» // Sensor Electronics

Microsys. Tech. – 2013. – V. 11, N 1. – P. 5 – 27.

Datta Supriyo. Lessons from Nanoelectronics: A New Perspective on

Transport. – Hackensack, New Jersey: World Scientific Publishing Company. – 2012. – pp. 473.

Кругляк Ю.О., Кругляк Н.Ю., Стріха М.В. Уроки наноелектроніки.

Спінтроніка в концепції «знизу – вгору» // Sensor Electronics Microsys.

Tech. – 2013. – V. 10, N 2. – P. 5 – 37.

Кругляк Ю.О., Стріха М.В. Уроки наноелектроніки. Спіновий транспорт у моделі НРФГ і квантовий спіновий ефект Хола в концепції «знизу – вгору» // Sensor Electronics Microsys. Tech. – 2014. – V. 11, N 2.

– P. 5 – 27.

Weber B., Mahapatra S., Ryu H., Lee S., Fuhrer A., Reusch T.C.G., Thompson D.L., Lee W.C.T., Klimeck Gerhard, Hollenberg L.C.L., Simmons M.Y. Ohm’s Law Survives to the Atomic Scale // Science. – 2012. – V. 335. – P. 64 – 67.

Zurek W.H. Decoherence, Einselection and the Quantum Origins of the Classical // Rev. Mod. Phys. – 2003. – V. 75. – P. 715 – 775.

Кругляк Ю.А., Кругляк Н.Е. Методические аспекты расчета зонной

структуры графена с учетом σ–остова. Теоретические основы // Вісник

Одеського держ. екологічного ун-ту. – 2012, В. 13. – С. 207 – 218.
DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2014.3.108213

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2014 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)