DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2014.4.109035

ТЕРМОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ВІДЕОКАМЕРИ З ПЗЗ- МАТРИЦЕЮ

О. М. Маркіна, В. І. Дунаєвський, В. П. Маслов, Н. В. Качур

Анотація


В статті наведено результати термографічного дослідження в робочому режимі телевізійної камери Novus - 130 BH. Виявлені джерела теплових випромінювань: ПЗЗ-матриця, мікропроцесори та електронні плати камери. Для підвищення точності вимірювання за допомогою телевізійної вимірювальної системи з відеокамерою, запропоновано застосовувати її охолодження. Запропоновано проводити охолодження камери з використанням вентиляційних отворів та вентиляторів або застосуванням термоелектричних елементів Пельт’є в місцях найбільшого нагріву

Ключові слова


термографія; телевізійна камера; ПЗЗ–матриця; телевізійна вимірювальна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Маркіна О.М. Вимірювання лінійних розмірів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / О.М.Маркіна, В.А.Порєв, Ю.А.Агінський // Восточноевропейский журн. передовых технологий. – 2013. – №2/10 (62). – С. 59-62.

Маркіна О.М. Визначення геометричних розмірів мікрооб›єктів за допомогою телевізійних вимірювальних систем / М.О.Маркін, О.М.Маркіна, Ю.А.Агінський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування, – 2013. – Вип. 46. – С. 64-70.

Маркіна О.М. Измерение шероховатости с помощью телевизионной информационноизмерительной системы / О.М.Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи : ХІII наук.-техн. конф., 23–24 квітня 2014 р. – К., 2014. – С. 138-139.

Пат. 89022 України, МПК (2006.01) G01B 11/04. Спосіб Маркіної вимірювання шорсткості поверхні / Маркіна О.М.; заявник НТУУ «КПІ». – № u 2013 12406, подано 22.10.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 4 с.: іл.

Маркіна О.М. Оцінка похибки вимірювання геометричних параметрів за допомогою телевізійних інформаційно-вимірювальних систем / М.О.Маркін, О.М.Маркіна // Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування, – 2009. – Вип. 38. – С. 102-106.

Маркина О.Н. Методы уменьшения погрешностей телевизионной информационноизмерительной системы / О.Н.Маркина, Е.Э. Безгачев // Новые направления развития при-боростроения: 7-я междунар. науч.-техн. конф., 23-25 апреля 2014 г. – Минск, 2014. С. 5.

Маркіна О. М. Формування вхідного сигналу в телевізійній інформаційно-вимірювальній системі / М.О. Маркін, О. М. Маркіна // ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 2011: стан і перспективи : Х наук.-техн. конф., 21–22 квітня 2011 р. – К., 2011. – С. 148-149.

Скрипник Ю.О. Можливості та перспективи використання НВЧ-радіометрії в медицині та наукових дослідженнях // Скрипник Ю.О., Яненко О.П., Куценко В.П., Іващенко В.О. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування, – 2003. – Вип. 25. – С. 130- 136.

Maslov V., Dorozinsky G., Dunaevsky V. Thermal-Vision Method of Investigations and Control of Device Based on Surface Plasmon Resonance / // Universal Journal of Control and Automation - 2013. - 1(2) – Р. 34-39.

Филачев А.М., Таубкин И.И., Тришенков М.А. Твердотельная фотоэлектроника. Фотодиоды. - М. : Физматкнига, 2011. – 448 с.
Copyright (c) 2014 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)