DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2006.3.112545

ПРОСТОРОВО НЕОДНОРІДНІ ИНДУКОВАНІ ПІРОАКТИВНІ СТРУКТУРИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

V. F. Kosorotov, L. V. Shchedrina

Анотація


Проведено теоретичний аналіз можливості створення фізичних основ перспективних технологій в піроелектричному матеріалознавстві та сенсорній електроніці — отримання індукованих піроактивних “smart” матеріалів та структур з керованими поляризаційними властивостями. Зовнішній вплив у вигляді просторово неоднорідного нагріву кристала падаючим випромінюванням використовується для індукування нових фізичних властивостей в традиційних матеріалах, якими вони не володіють в термодинамічно рівноважному стані. Формулюється новий підхід к розробці інфрачервоних сенсорів і приладів на основі поляризаційних явищ, що розглядаються.

Ключові слова


індукована піроактивність; неоднорідний нагрів; третинний піроелектричний ефект; багатофункціональні сенсори; інфрачервона оптоелектроніка

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Най Дж. Физические свойства кристаллов. — М.: ИЛ, I960. — 385 с.

Косоротов В.Ф., Кременчугский Л.C., Щедрина Л.В. Третичный пироэлектрический эффект и его использование для регистрации импульсного излучения// В кн. “Получение и применение сегнето– и пьезоматериалов в народном хозяйстве”.— М., 1984. — с.71–76.

Борн М., Хуан Кунь. Динамическая теория кристаллических решеток. — М.:ИЛ,1958, 568 с.

Гуревич В.Л.. Об электротермическом эффекте в кристаллических диэлектриках//ФТТ. — 1981. — т.23. — №8. — с.2357–2363.

Таганцев А.К. Пиро–, пьезо–, флексоэлектрический и термополяризационный эффекты в ионных кристаллах // УФН. — 1987.— т.152. — вып.3. — с. 423–448.

Kosorotov V.F., Shchedrina L.V. Symmetry of induced polar states in noncentral crystals under inhomogeneous heating // Condensed Matter Physics. — 2000. — т.3. — № 4(24). — p.827–833.
Copyright (c) 2006 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)