DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2006.3.112564

ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ХІМІЧНО І ЕЛЕКТРОХІМІЧНО ОСАДЖЕНИХ ПЛІВОК WO3

G. Ya. Kolbasov, S. V. Volkov, Yu. S. Krasnov, V. N. Zaychenko

Анотація


Досліджено процес хеміхромного забарвлення в оптичних сенсорах водню планарної структури на основі плівок аморфного оксиду вольфраму, на які нанесений тонкий шар платини. Плівки оксиду вольфраму одержували хімічним і електрохімічним осадженням на прозорий струмопровідний шар SnО2  на склі. Досліджені оптичні характеристики таких сенсорів в залежності від процентного вмісту Н2 у воднево-повітряній суміші.

Ключові слова


оптичні сенсори водню; плівки оксиду вольфраму

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Granqvist C.G., Handbook of Inorganic Electrochromic Materials. — Elsevier, Amsterdam, 1995. — 452p.

Lee Se-H., Cheong H.M., Liu P., Smith D., Tracy C E., Marsarenhas A., Pitts J.R., Deb S.K. Raman spectroscopic studies of gasochromic a-WO3 thin films. // Electrochim. Acta. — 2001. — V.46. — P.1995-1999.

Krasnov Yu.S., Kolbasov. G.Ya. Electrochromism and reversible changes in the position of fundamental absorption edge in cathodically deposited amorphous WO3 . // Electrochim. Acta. — 2004. — V.49, ¹15. — P.2425-2433.

Укше Е.А., Леонова Л.С. Потенциометрический водородный сенсор с протонным твёрдым электролитом. // Электрохимия. — 1992. — Т.28, №10. — С.1427-1437.

Краснов Ю.С., Колбасов Г.Я.. Оптические характеристики и структура элeктрохромных пленок аморфного триоксида вольфрама, полученных электроосаждением из водных электролитов // Журн. прикладной химии. — 2002. — Т. 75, №2. — С. 231- 236.

Поп М.С. Гетерополи- и изополиоксометаллаты, Пер. с англ. — Новосибирск: Наука — 1990. — 227с.

Varga G.M., Papaconstantinou E., Pope M.T. // Inorg. Chem. — 1970. — V.9, №3. — P.662-669.
Copyright (c) 2006 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)