DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2013.1.112622

ВИКОРИСТАННЯ СИЛІКАЛІТІВ З РІЗНИМ РОЗМІРОМ ЧАСТИНОК ПРИ СТВОРЕННІ ФЕРМЕНТНИХ КОНДУКТОМЕТРИЧНИХ БІОСЕНСОРІВ

І. С. Кучеренко, О. О. Солдаткін, Б. Озансой Касап, Б. Аката, О. П. Солдаткін, С. В. Дзядевич

Анотація


В роботі було перевірено можливість створення біосенсорів шляхом адсорбції ферментів (уреази та глюкозооксидази) на мікрочастинках силікалітів. Для дослідів було обрано кілька варіантів силікалітів з різним розміром кристалів, а також цеоліт типу L та мезопористі кремнієві сфери. Частинки наносили на поверхню кондуктометричних перетворювачів, після чого проводили адсорбцію згаданих ферментів. Також, для порівняння, уреазу ко-іммобілізували разом з силікалітами під час ковалентного зшивання глутаровим альдегідом. В якості контрольного методу іммобілізації виступав метод ковалентного зшивання цих же ферментів глутаровим альдегідом. Встановлено, що всі використані мікрочастинки можуть використовуватись як адсорбенти (з різною ефективністю); найкращі показники показали біосенсори на основі силікаліту (з розміром частинок 450 нм) та мезопористих кремнієвих сфер.

Ключові слова


біосенсор; уреаза; глюкозооксидаза; силікаліт; цеоліт; мезопористі кремнієві сфери

Повний текст:

PDF

Посилання


Дзядевич С.В., Солдаткін О.П., Наукові та технологічні засади створення мініатюрних електрохімічних біосенсорів.- К.: Наукова думка, 2006.- 256 с.

Teles F.R.R., Fonseca L.P., Applications of polymers for biomolecule immobilization in electrochemical biosensors // Materials Science and Engineering C.- 2008.- V. 28.- Р. 1530–1543.

Евтюгин Г.А., Будников Г.К., Стойкова Е.Е., Основы биосенсорики.- Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2008.- 80 с.

Bonnet C., Andreescu S., Marty J.-L., Adsorption: an easy and effi cient immobilisation of acetylcholinesterase on screen-printed electrodes // Analytica Chimica Acta.- 2003.- V. 481.-P. 209–211.

Yiu H.H.P., Wright P.A., Botting N.P., Enzyme immobilisation using SBA-15 mesoporous molecular sieves with functionalised surfaces // Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic.- 2001.- V. 15.- P. 81–92.

Tavolaro A., Tavolaro P., Drioli E., Ze-olite inorganic supports for BSA immobilization: Comparative study of several zeolite crystals and composite membranes // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.- 2007.- V. 55.- P. 67–76.

Meier W.M., Olsen D.H., Atlas of Zeolite Structure Types.- New York, USA: Wiley-Interscience, 1974.

Liu B., Yan F., Kong J. et al., A reagent-less amperometric biosensor based on the coimmobilization of horseradish peroxidase and methylene green in a modifed zeolite matrix // Analytica Chi-mica Acta.- 1999.- V. 386.- P. 31-39.

Singh M., Verma N., Garg A. K. et al., Urea biosensors //Sensors and Actuators B.- 2008.- V. 134.- P. 345–351.

Кучеренко І.С., Солдаткін О.О., Пєшкова В.М. та ін., Оптимізація кондуктометричного біосенсора на основі трьох ферментів для визначення іонів важких металів в реальних водних зразках // Біотехнологія.- 2009.- Т. 2.- С. 86-93.

Compagnone D., Guilbault G.G., Glucose oxidase/hexokinase electrode for the determination of ATP // Analytica Chimica Acta.-1997.- V.340.- P.109-113.

Soldatkin O.O., Peshkova V.M., Dzy-adevych S.V. et al., Novel sucrose three-enzyme conductometric biosen-sor // Materials Science and Engineer-ing C.-2008.- V. 28.- P. 959–964.

Saiapina O.Y., Pyeshkova V.M., Sol-datkin O.O. et al., Conductometric en-zyme biosensors based on natural zeolite clinoptilolite for urea determination // Materials Science and Engineering: C.- 2011.- V. 31.- P. 1490–1497.

Дзядевич С.В. Кондуктометричні фе-рментні біосенсори: теорія, технологія, застосування // Біополімери і клітина.- 2005.- Т.21.- С. 91–106.
Copyright (c) 2013 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)