DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2006.3.112683

ДИФУЗІЙНИЙ ОПІР ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ СЕНСОРІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

V. P. Chviruk, V. A. Nedashkovskiy, O. V. Linyucheva, A. I. Buket

Анотація


Проведено теоретичне й експериментальне дослідження масопереноса газів в електрохімічних сенсорах амперометричного типу для моніторингу повітряного середовища. Визначено зовнішню й внутрішню складові дифузійного опору (ДО) сенсорів. Зовнішня складова ДО визначається умовами конвективної дифузії аналізованого повітря відносно сенсора. Внутрішні складові ДО визначаються параметрами конструкційних елементів сенсора, плівки електроліту, а також структурою індикаторного електрода й розчинністю аналізованого газу в електроліті. На прикладі сенсора хлору встановлено, що ДО внутрішніх складових не залежить від умов конвективної дифузії аналізованого середовища біля сенсора. Показано, що критерієм подібності різнотипних сенсорів є відносна частка ДО окремих складових у загальному ДО сенсора. Отримані результати можуть бути використані при розробці й проектуванні сенсорів необхідних діапазонів і роздільної здатності.

Ключові слова


амперометричний газовий сенсор; моніторинг повітряного середовища;масоперенос; конвективна дифузія; дифузійний опір; хлор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Будников Г.К., Майстренко В.Н., Вяселев М.Р. Основы современного электрохимического анализа. — М.: Мир: Бином ЛЗ, 2003, — 592с.

Goepel W., Hesse I., Zemel I.N. Sensors: Comprehensive Survey. V2 Chemical and Biochemical Sensors, Berlin, VCH, 1991, p.178.

Hitchman M.L., Cade N.J., Gibs T.K., Hedley N.J.M. // Analyst, 1997, v. 122, p.1411.

Simmonds M.C., Hitchman M.L., Kheyranish H., Colligon J.S., Cade N.J., Iredal P.J.// Electrochemica Acta, 1998, v.43, n21 — 22, p.3285.

Чвирук В.П., Линючева О.В., Кушмирук А.И., Нефедов С.В., Букет А.И., Заверач Е.М. // Вопросы химии и химической технологии, 1999, №1, С. 359.

Chviruk V.P., Linucheva O.V., Zaverach E.M. // Sensors and Actuators, 2003, V.B 92, p.60.

Чвирук В.П., Нефедов С.В. Патент №43414 (Украина), 2001.

Product Data Handbook. CiTiceLs®, Safety, — England, Portsmouth, 1997, Issue 4.0, vol. 1: Safety.

Kroll A.V., Chviruk V.P. // Sensors and Actuators, 1995, B24-25, p.320.

Чвирук В.П., Недашковский В.А., Линючева О.В., Букет А.И. // Электрохимия, 2006, №1, С. 80-90.

Чизмаджев Ю.А, Маркин В.С., Тарасевич М.Р., Чирков Ю.Г. Макрокинетика процессов в пористых средах. — М.: Наука, 1971. — 420с.
Copyright (c) 2006 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)