DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2006.3.112692

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЛІВОК ПОЛІАНІЛІНУ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ВАКУУМНОГО НАПИЛЕННЯ

O. I. Aksimentyeva, V. V. Cherpak, I. P. Hlushyk, P. Y. Stakhira, V. M. Beliuh, D. O. Poliovyi

Анотація


З метою застосування вакуумно напилених плівок поліаніліну (ПАН) як чутливих до рівня рН елементів волоконно-оптичних сенсорів (ВОС) розроблена технологія осадження полімеру, яка дала змогу шляхом використання стандартних методів протонування отримати провідну емеральдинову форму ПАН. Встановлено вплив температури осадження на показник заломлення і спектральні характеристики плівок. На основі результатів досліджень зміни оптичного відгуку плівок ПАН від рівня водневого покажчика середовища розроблено ВОС рівня рН.

Ключові слова


поліанілін; волоконно-оптичні сенсори; рН; вакуумне напилення

Повний текст:

PDF

Посилання


Глушик І.П., Стахіра П.Й., Аксіментьєва О.І., Микитюк З.М., Фечан А.В., Черпак В.В. Оптичні спектри поліаніліну в середовищах з різним водневим покажчиком // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Сер.“Електроніка”. — 2005. — №532. — С.81-85.

Zhe Jin, Yongxuan Su, Yixiang Duan. An improved optical pH sensor based on polyaniline. // Sens. Actuators B 71 (2000) 118-122.

Unde S., Ganu J., Radhakrishnan S. Conducting polymer-based chemical sensor: characterises and evaluation of polyaniline composite films // Adv. Mater. Opt. Electron. — 1996. — №6. — Р.151-157.

Zhengfand Ge, Chris W.Brown, Linfend Sun, and Sze Cheng Yang. Fiber-optic pH sensor based on evanescent wave absorption spectroscopy // Anal. Chem. — 1993. — 65. — P.2335-2338.

Hong Qiu, Hui Li, Kun Fang, Jing Li, Weimin Mao, Sheng Luo. Micromorphology and conductivity of the vacuum-deposited polyaniline films // Synthetic Metals, 2005. — Vol.148. — P. 71-74.

Аксіментьєва О.І. Електрохімічні методи синтезу та провідність спряжених полімерів. — Л.: Світ, 1998. — 153 с.

Свердлова О.В. Электронные спектры в органической химии. — Л.: Химия, 1985. — 248с.

Donald L. Wise, Gary E. Wnek, Debra J. Trantolo, Thomas M. Cooper, Joseph D. Gresser. Electrical and optical polymer system: Fundamentals. Methods, and application. — Marcel Dekker, Inc., New York. — 1998. — Р.359-386.

Глушик І.П., Аксіментьєва О.І., Стахіра П.Й., Фечан А.В., Черпак В.В. Електронні процеси в плівках електропровідних поліаміноаренів у протонних електролітах // Фізика та хімія твердого тіла. — 2005. — Т.6, -№3. — С. 455-460.

Abella L., Pomfreta S.J., Adamsa P.N., Monkmana A.P. Thermal studies of doped polyaniline // Synth. Met. — 1997. — Vol.84, № 1-3. — P.127-128.
Copyright (c) 2006 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)