ВИВЧЕННЯ МОЖЛИВОСТІ РЕАКТИВАЦІЇ БІОСЕЛЕКТИВНОГО ЕЛЕМЕНТУ БІОСЕНСОРА НА ОСНОВІ ІММОБІЛІЗОВАНОЇ АЦЕТИЛХОЛІНЕСТЕРАЗИ ПРИ ІНГІБІТОРНОМУ АНАЛІЗІ ПЕСТИЦИДІВ

К. В. Степурська, О. О. Солдаткін, В. М. Пєшкова, С. В. Дзядевич, О. П. Солдаткін

Анотація


В роботі представлено дані щодо реактивації кондуктометричного ферментного біосенсора для інгібіторного визначення пестицидів у водних розчинах. При розробці біосенсора, як кондуктометричний перетворювач використовувалася диференційна пара планарних золотих гребінчастих електродів, нанесених на ситалову підкладку. Роль біоселективного елементу відігравала ацетилхолінестераза (АцХЕ), коіммобілізована з бичачим сиворотковим альбуміном на поверхню перетворювача поперечною зшивкою глутаровим альдегідом. Розроблений біосенсор характеризувався високою відтворюваністю сигналів при прямому визначенні субстрату. В роботі було підібрано оптимальну концентрацію субстрату для інгібіторного аналізу - 1 мМ ацетилхолінхлориду. Перевірено чутливість розробленого біосенсора до трихлорфону, як незворотного інгібітора АцХЕ, побудовано калібрувальну криву визначення токсиканта. Показано принципову можливість реактивації біоселективної мембрани розчином реактиватора (піридин-2-альдоксимметилйодида) після незворотнього інгібування органофосфорними пестицидами. Проаналізовано, як концентрація реактиватора та рівень інгібування біоселективного елементу впливає на реактиваційну здатність біосенсора.

Ключові слова


кондуктометричний перетворювач; біосенсор; ацетилхолінестераза; пестициди; інгібіторний аналіз; реактивація ферменту; піридин-2-альдоксимметилйодид

Повний текст:

PDF

Посилання


Телітченко М. М., Остроумов С. А., Введення в проблеми біохімічної екології. – М .: Наука, 1990. - 288 с.

Корсак К.В., Плахотнік О.В., Основи сучасної екології: Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 340 с.

Степановских А.С., Общая экология: Учебник для вузов – М.: ЮНИТИ, 2001. - 510 с.

Ревич Б. А., Авалиани С. Л., Тихоно-ва Г. И., Основы оценки воздействия загрязненной окружающей среды на здоровье человека. Пособие по региональной экологической политике. – М.: Центр экологической политики России, 2004. – 268 с.

Yatsenko V., Determining the charac-teristics of water pollutants by neural sensors and pattern recognition methods // Journal of Chromatography A. — 1996. — Vol. 722. — P. 233−243.

Sherma J., Zweig G., Pesticides // Anal. Chem.- 1983.- V. 55.- P. 57-70.

Солдаткін О. О., Пєшкова В. М., Дзяде-вич С. В. та ін., Кондуктометричний біосенсор на основі триферментної системи для селективного визначення іонів важких металів // Sensor Electronics and Microsystem Technologis. – 2008. -№2. –С. 48-58.

Антохин А. М., Гайнуллина Э. Т. Кондратьев К. В. и др., Направления совершенствования технических средств мониторинга воздуха на содержание фосфорорганических отравляющих веществ // Российский химический журнал. -2007. – Vol. 51, № 2. – С. 136-140.

Тran-Minh C, Immobilised enzyme probes for determining inhibitors // Ion-Selec. Electrode Rev. -1985. –Vol. 7, - P. 41-75.

Дзядевич С.В., Шульга А.А., Пац-ковский С.В. и др., Тонкопленочные кондуктометрические датчики для ферментативных биосенсоров // Электрохимия. – 1994. – T.30, № 8. – С. 982–987.

Солдаткін О.О., Сосовська О.Ф., Бенілова І.В. та ін., Ензимний кондуктометричний сенсор для визначення концентрації формальдегіду у модельних зразках // Біополімери і клітина. – 2005. –Т.21, № 5. – C. 425–432.

Дзядевич С.В., Кондуктометричні ферментні біосенсори: теорія, технологія, застосування. // Біополімери і клітина. – 2005, - Т.21, -С. 91-106.

Jaffrezic-Renault N., Dzyadevych S. V., Conductometric Microbiosensors for Environmental Monitoring. // Sensors. – 2008, - Vol.8, -Р. 2569-2588.
DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2013.1.112702

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2013 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)