DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2006.4.112826

ОСОБЛИВОСТІ ГАЗОЧУТЛИВОСТІ СЕНСОРНИХ МАСИВІВ З ПОЛІМЕРНИМИ ШАРАМИ НА ОСНОВІ ПОХІДНИХ АНІЛІНУ

Ya. I. Kurys, N. S. Netyaga, A. L. Kukla, A. S. Pavlyuchenko

Анотація


Розглянута можливість управління розпізнавальною здатністю кондуктометричних газових сенсорних масивів на основі електропровідних полімерів із структурою поліаніліну, яка полягає в застосуванні для формування сенсорних елементів ряду похідних аніліну (о-анізидину, о-толуїдину, м-амінофенілборної кислоти, о-амінобензолсульфокислоти, м-амінобензойної кислоти). Наявність специфічних взаємодій між функціональними замісниками поліаніліну різної електронної будови і молекулами газоподібних аналітів (ароматичні вуглеводні, хлоралкани, спирти, ацетон), дозволяє досягти суттєвої перехресної чутливості полімерних сенсорів по відношенню до речовин, що виміряються.

Ключові слова


сенсорний масив; газочутливість; електропровідні полімери; похідні аніліну; органічні розчинники

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Janata J., Josowicz M. Conducting polymers in electronic chemical sensors // Nature Materials. — 2003. — Vol.2, N1. — P. 19-24.

Кукла А. Л., Посудиевский О. Ю., Конощук Н. В. и др. Сенсорный массив на основе пленок электропроводящих полимеров для систем химического распознавания // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. — 2002. — Т. 37. — С. 177-183.

Посудиевский О.Ю., Конощук Н.В., Кукла А.Л. и др. Влияние природы допанта на отклик сенсорного массива на основе полианилина// Теорет. и эксперим. химия. — 2003. — Т.39, №4. — С. 215-220.

Yue J., Wang Z. H., Cromack K. K. et al. Effect of sulfonic acid group on polyaniline backbone // J. Am. Chem. Soc. — 1991. — Vol.113, ¹7. — P. 2665-2671.

Svitlicic V., Schmidt A. J., Miller L. L. Conductometric Sensors Based on the Hypersensitive Response of Plasticized Polyaniline Films to Organic Vapors // Chem. Mater. — 1998. — Vol.10, ¹11. — P. 3305-3307.

Jurs P. C., Bakken G. A., McClelland H. E. Computational Methods for the Analysis of Chemical Sensor Array Data from Volatile Analytes // Chem. Rev. — 2000. — Vol.100, ¹7. — P. 2649-2678.
Copyright (c) 2006 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)