DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2007.2.113785

ВПЛИВ АДСОРБЦІЇ ГАЗІВ ТА рН РОЗЧИНІВ НА ВИПРОМІНЮВАЛЬНИЙ ЧАС ЖИТТЯ МОДИФІКОВАНИХ ШАРІВ ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ

A. I. Benilov, I. V. Gavrilchenko, I. V. Benilova, V. A. Skryshevsky, M. Cabrera

Анотація


Було досліджено кінетику фотолюмінесценції та час життя випромінювальної рекомбінації модифікованих шарів поруватого кремнію в умовах адсорбції насичених органічних парів та буферних розчинів з різними значеннями pH. Щойно виготовлені зразки поруватого кремнію було порівняно із зразками, що було окислено та покрито шаром полі-3,4-етилдиокситиофену. Запропоновано новий тип трансдюсера, що базується на вимірі випромінювального часу життя, що чутливий до рівня pH. Спостерігається зменшення у 1.9 разів випромінювального часу життя S-смуги при зміні pH з 2 до 9.

Ключові слова


поруватий кремній; фотолюмінесценція; адсорбція; буферні розчини

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Properties of Porous Silicon, ed L. Canham, Emis, N18, INSPEC, UK. — 1997.

S. Fellah, F. Ozanam, N. Gabouze, J. — N. Chazalviel // Phys.Stat.Sol. (a) — 2000. — 182. — P. 367.

H. A. Lopez, X. L. Chen, S. A. Jenekne, P. M. Fauchet // J.Lum. — 1999. — 80. — P. 115.

V.A.Skryshevsky // Appl.Surf.Sci. — 2000. — 157. — P. 145-150.

A. P. Soldatkin, A. V. El’skaya, A. A. Shul’ga, L. I. Netchiporouk, A. M. Nyamsi Hendji, N. Jaffrezic-Renault, C. Martelet // Anal Chim Acta. — 1993. — 283. — P. 695.

B. Valeur, Molecular Fluorescence // Wiley-VCH, Weinheim. — 2002.

O. Bisi, S. Ossicini, L. Pavesi // Surface Sci.Reports, — 2000. — 38. — P. 1-126.

B. Ma, J. — H. Lii, N. L.Allinger // J.Computational Chemistry. — 2000. — 21. — P. 813.

S. M. Sze, Semiconductor Sensors // John Wiley &Sons, Inc, N.Y. — 1994.

J. W. Bakker, H. Arwin, G. Wang, K.Jarrendahl // Phys.Stat.Sol. (a) — 2003. — 197. — P. 378.

V.A.Skryshevsky, V.M.Zinchuk, A.I.Benilov, Yu.S.Milovanov, O.V.Tretyak // Semicond. Sci. Technol. — 2006. — 21. P.1605.

O.V. Tretyak, V.A.Skryshevsky, V.A.Vikulov, Yu.V.Boiko, V.M.Zinchuk // Thin Solid Films — 2003. — 445. P. 144.
Copyright (c) 2007 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)