DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2010.2.114237

ОПТИЧНА ФАЗОМЕТРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ У ППР-СЕНСОРАХ

I. D. Voitovych, I. O. Yavorsky

Анотація


Розглянуто особливості оптичної фазометрії інформаційних сигналів у сенсорах на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР-сенсорах). Використана інтерференція між поляризованими світловими променями, відбитими від чутливого рецептора в умовах резонансу. Ефективність ППР-фазометрії пов’язується із доцільністю застосування клиноподібного світлового променя та оптимальним кутовим розміщенням поляризатора і аналізатора відносно площини падіння світла на рецептор. Запропонована методика визначення фазового зсуву і резонансу, яка використовує послідовності прямокутних еталонних імпульсів для побудови інформаційних сигналів і їх кореляційну обробку. Кутова роздільна здатність ППР-фазометрії обмежується умовами реєстрації зазначених сигналів і оцінюється величиною 0 0 ( )min ~ 0,001 ч 0,0001 , що відповідає зміні показника заломлення 7 8 min ( n) ~ 10 ч10 .

Ключові слова


поверхневий плазмонний резонанс; ППР-сенсор; оптична фазометрія; інтерференція; поляризація; кореляційний метод; роздільна здатність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


F.Abeles and T.Lopez-Rios. Decoupled optical excitation of surface plasmons at the two surfaces of a thin film // Optics Communications. — 1974. — vol.11. — 1. — p. 89-92.

Кабашин А. В., Никитин П. И. Интерферометр с использованием поверхностного плазмонного резонанса для сенсорных измерений // Квантовая электроника. — 1997. — т.24. — №7. — с. 671–672.

Handbook of Surface Plasmon Resonance (Edit. by R. B. M. Schasfoort and Anna J.Tudos, Nethеrlands). — 2008. — p. 22-23.

A. N. Grigorenko, P. I. Nikitin and A. V. Kabashin. Phase jumps and interferometric surface plasmon resonance imaging // Appied Physics Letters. — 1999. — vol.75. — №25. — p. 3917-3919.

S. F. Joe, L. Z. Hsieh, L. B. Chang, C. C. Hsieh, C. M. Wu. Heterodyne Interferometric Surface Plasmon Resonance Biosensor // Journal of Medical and Biological Engineering. — 2006. — vol.26. — №4. — p.149-153.

H. P. Ho, W. C. Law, S. Y. Wu, X. H. Liu, S. P. Wong, C.Lin and S. K. Kong. Phase-sensitive surface plasmon resonance biosensor using the photoelastic modulation technique // Sensors and Actuators B: Chemical. — 2006. — vol.114. — Is.1. — p.80-84.

Y. D. Su, S. J. Chen. Surface plasmon resonance microscope using common-path phase-shift interferometry // U. S. Patent No: US 7,339,681 B2. Date of Patent:Мar. 4, 2008.

T. Kцnig, M.Weidemьller, A.Hemmerich. Realtime phase-shift detection of the surface plasmon resonance // Appied Physics B. — 2008. — vol.93. — №2-3. — p.545-549.

Калитеевский Н. И. Волновая оптика. — М.:Наука, 1971. — с. 83, 164-168.

І.Voitovych, I.Yavorsky. Correlative processing of information in biosensors by surface plasmon resonance // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. — 2009. — №3. — p. 79-85.

Зельдович Я. Б., Мышкис А. Д. Элементы прикладной математики. — М.:Наука, 1972. — с. 193- 194.

Ландсберг Г. С. Оптика. — М.:Наука, 1976. — с. 346-348.

Берри Р., Холл П., Гаррис М. Тонкопленочнаятехнология. — М.:Энергия, 1972. — с. 98-100.

А.Ермолович. Достижения в создании сенсоров изображений с высоким разрешением // Электронные компоненты и системы. — 2002. — №3(55). — с.3-4;

В.Охрименко. Новые ПЗС-сенсоры изображения // Электронные компоненты и системы. — 2002. — №12(64). — с.6.
Copyright (c) 2010 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)