DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2010.2.114258

ДІЯ РАДІАЦІЇ НА ПАРАМЕТРИ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ОПТИЧНИХ МОДУЛЯТОРІВ

V. I. Irkha, I. M. Vikulin

Анотація


В роботі розглядаються можливості створення напівпровідникових оптичних модуляторів на основі германію для ІЧ області спектру. Досліджується залежність ефективності модуляції від концентрації інжектованих в n-базу носіїв заряду. Виявлено вплив - опромінення на характеристики модуляторів.

Ключові слова


p-n- перехід; інжекція; оптичний модулятор; ефективність модуляції; час життя носіїв заряду; -кванти

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Мустель Е. Р. Методы модуляции и сканирования света /Мустель Е. Р., Парыгин В. Н. — М. Наука, 1970. — 296с.

Свечников Г. С. Интегральная оптика /Свечников Г. С. — К. Наукова думка, 1988. — 168с.

Викулин И. М. Полупроводниковые модуляторы ИК излучения/ Викулин И. М., Ирха В.И., Панфилов И. П. — Одесса,1995. — 50с.

А.с. СССР 1730931 МКИ3 G 02 F1/015; 1/03. Оптический модулятор /В. И. Ирха, И. М. Викулин, Ю. Н. Максименко, Б. И. Буряк (СССР), заявл. 14.06.89; опубл.3.01.92.

А.с. СССР 1745062 МКИ 3 G02 F1/015. Полупроводниковые оптический модулятор /В. И. Ирха, Ш. Д. Курмашев, И. М. Викулин (СССР), заявл. 11.08.89; опубл.1.03.92.

Викулин И. М. Полупроводниковые оптоэлектронные модуляторы /Викулин И. М., Ирха В.И., Панфилов М. И. — Киев: Информатика и связь. — 1995. — С.48-51.

Пат. 26020 Україна МПК G02 F1/00/ Оптичний модулятор. — Вікулін І. М.,Ірха В.І, Панф ілов М. І.; -№0200705531; заявл.21.05.07; опубл.27.08.07.Бюл.№13.

Емцев В. В. Примеси и точечные дефекты в полупроводниках /Емцев В. В., Машовец Т.В. — М.Радио и связь, 1981. — 248с.

Кулаков В. М. Действие проникающей радиации на изделия электронной техники /Кулаков В.М, Ладыгин Е. А., Шаховцов В. И. — М.Сов. радио, 1980. — 224с.
Copyright (c) 2010 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)