DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2008.1.114311

ВИХІДНІ ТА ДІОДНІ ПАРАМЕТРИ КРЕМНІЄВИХ ФОТОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ З БАЗОВОЮ p-i-n-СТРУКТУРОЮ ПРИ ЗВИЧАЙНОМУ ТА СЛАБО КОНЦЕНТРОВАНОМУ СОНЯЧНОМУ ОПРОМІНЕННІ

M. V. Kirichenko, L. P. Shuba, V. R. Kopach, V. A. Antonova, A. M. Listratenko

Анотація


Виготовлені та досліджені тестові зразки фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) з p-i-n структурою на основі дуже слабо легованих фосфором кристалів кремнію i(n-)-типу провідності товщиною близько 300 мкм з питомим опором 4000 Ом∙см. Виявлене значення густини фотоструму, що дорівнює 48,6 мА/см2 є рекордним для вітчизняних монокристалічних ФЕП, що обумовлює доцільність розробки серійних ФЕП з p-i-n структурою. Вивчено вплив слабо концентрованого опромінення на ефективність роботи ФЕП такого типу. Об- ґрунтовано пропозиції по вдосконаленню конструкції ФЕП з p-i-n структурою, що забезпечує збільшення їх ККД до 20 %.

Ключові слова


фотоелектричні перетворювачі; p-i-n структура; густина фотоструму; ККД

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Антонова В.А., Борщев В.Н., Копач В.Р., Листратенко А.М., Слипченко Н.И., Тымчук И.Т. Тонкие текстурированные кремниевые фотопреобразователи с улучшенными массомощностными характеристиками // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. — 2004. — Вып. 139. — С. 113-119.

Green M.A., Emery K., King D.L., Hisikawa Y., Warta W. Solar cell efficiency tables (Version 27)// Prog. Photovolt: Res. Appl. — 2006. — V.14, No. 1. — P. 45-51.

Андреев В.М., Грилихес В.А., Румянцев В.Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. — Л.: Наука, 1988. — 310 с.

Листратенко А.М. Исследование и разработка малозатратной технологии изготовления высокоэффективных кремниевых фотопреобразователей космического применения // Радиотехника: Всеукраинский межведомственный научно-технический сборник. — 2001. — Вып. 121. — С. 121- 125.

Keogh W., Cuevas A. Simple flashlamp I-V testing of solar cells // Proceedings of the 26th IEEE Photovoltaic Specialists Conference, Anaheim, CA, September 30 — October 3. — 1997. — P. 199-202.

Kerschaver E., Einhaus R., Szlufcik J., Nijs J.,Mertens R. Simple and fast extraction technique for the parameters in the double exponential model for I-V characteristic of solar cells // Proceedings of the 14th European Photovoltaic Solar Energy Conference, June 30 — July 4, 1997. — Barcelona, Spain, 1997. — P. 2438-2441.

Фаренбрух А., Бьюб Р. Солнечные элементы: теория и эксперимент. — М.: Энергоиздат, 1987. — 280 с.
Copyright (c) 2008 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)