DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2010.3.114470

ПОРТАТИВНИЙ ФЛУОРІМЕТР ФЛОРАТЕСТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

V. A. Romanov, I. B. Galelyuka, E. V. Sarakhan

Анотація


Розглянуто принцип побудови портативного флуоріметру Флоратест і особливості його застосування для оцінки впливу посухи, режимів штучного поливу, внесення добрив на сільськогосподарські культури.


Ключові слова


індукція флуоресценції хлорофілу; виносний оптичний сенсор; температура; посуха; штучний полив

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


http://www.worldbank.org

Сарахан Є. В. Удосконалення прийомів та розробка підходів у вивченні окремих питань сучасного виноградарства // Виноград. — 2009. — № 2. — С. 44—45.

Зеленянська Н. М. Прогнозування стійкості винограду до стресових умов // Виноград. — 2008. — № 9. — с. 25—27

Зеленянська Н. М., Сарахан Є. В., Буркан Н. В., Тулінова Н. В. Флуоресценція хлорофілу та водний режим листків саджанців винограду // Вісник аграрної науки. — 2008. — № 4.

Шерер В. О., Романов В. О., Сарахан Є. В., Тетьоркіна О. Є. Використання інформаційних технологій для розвитку виноградарства // Тезисы докладов и сообщений Международной научно-практической конференции, посвященной 180-летию НИВиВ “Магарач”. — 2008, 28—30 октября. — С. 46—47.

Н. В. Байрак, В. А. Зуза, Я. А. Погромская, И. М. Гритченко. Влияние некорневой подкормки препаратом “РЕАКОМ” на систему фотосинтеза растений // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. — 2008. — Вип. 8. — № 828. — с. 137—141.

Романов В.О., Клочан П.С., Брайко Ю.О., Галелюка І. Б. Інформаційні технології для проектування інтелектуальних портативних біосенсорів // Матеріали міжнародної конференції "50 років Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України". — ІК НАНУ, Київ, Україна. — 2007, 24—26 грудня. — С. 197—204.
Copyright (c) 2010 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)