DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2009.3.115950

КОРЕЛЯЦІЙНА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ В БІОСЕНСОРАХ НА ОСНОВІ ПОВЕРХНЕВОГО ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ

I. Voitovych, I. Yavorsky

Анотація


Розглянута можливість використання антишумового кореляційного методу обробки сигналів в біосенсорах на основі поверхневого плазмонного резонансу (ППР-сенсорах). Обгрунтоване застосування вказаного методу для визначення координатного зсуву резонансної характеристики, який є показником наявності аналіту в досліджуваній пробі. Наведено приклад аналітичного розрахунку кореляційного сигналу для гаусівського роз- поділу інтенсивності інформаційного світлового потоку. Показано, що кореляційний метод, в залежності від конкретного призначення і вартості сенсора, може забезпечити кутову роздільну здатність 0 0 Δθ − min ~ 0,01 0,0003 .

 


Ключові слова


поверхневий плазмонний резонанс; ППР-сенсор; кореляційний метод; роздільна здатність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Боюн В. П., Войтович І. Д. та ін. Сенсорний пристрій // Пат. України №78998. МПК G01 N21/55.

Заявл. 27. 12. 2004, опубл. 10. 05. 2007. — Бюл. №6.

Ширшов Ю. М., Венгер Є. Ф. та ін. Спосіб детектування та визначення концентрації біомолекул та молекулярних комплексів та пристрій для його здійснення // Пат. України №46018. МПК G01 N21/55. Заявл. 22. 10. 1997, опубл. 15.05.2002. — Бюл №5.

Suzuki M., Ozawa F., Sugimoto W., Aso S. Miniaturization of SPR Immunosensors // Analytical Sciences. — 2001. — V. 17. — P. 1265-1267; www.ti.com/spreeta; www.aigproducts.com/surface plasmon resonance/spr curve analusis.htm.

Войтович И. Д., Корсунский В. М., Косогор А. Н., Стародуб Н. Ф., Яворский И. А. Перспективы создания портативных биосенсоров на основе поверхностного плазмонного резонанса // Сенсорная электроника и микросистемные технологии. — 2005. — №. 3. — С. 56 — 65.

Голдман С. Теория информации. — М.:И. Л., 1957. — С. 325 — 331.

Зельдович Я. Б., Мышкис А. Д. Элементы прикладной математики. — М.:Наука, 1972. — С. 79 — 82, 510.

Войтович І. Д., Корсунський В. М. Інтелектуальні сенсори. — Київ: ІК НАНУ, 2007. — С. 5 — 67.

Ширшов Ю. М., Самойлов А. В. и др. Анализ и численное моделирование ППР-спектрометров с механической развёрткой по углу: алгоритм определения угловой позиции минимума // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2004. — Т. 6. — №3. — С. 3-18.

Handbook of Surface Plasmon Resonance (Edit. by R. B. M. Schasfoort and Anna J. Tudos, Netherlands). — 2008. — P. 22 — 23, 59.

Stemmler I., Brecht A., Gauglitz G. Compact surface plasmon resonance-transducers with spectral

readout for biosensing applications // Sensors and Actuators. — B. 54. — 1999. —P. 98 -105.

Кабашин А. В., Никитин П. И. Интерферометр с использованием поверхностного плазмонного резонанса для сенсорных измерений // Квантовая электроника. — 1997. — Т. 24. — №7. — С. 671 — 672.
Copyright (c) 2009 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)