DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2006.1.116771

АНАЛІЗ ГАЗОЧУТЛИВИХ ЕФЕКТІВ В ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ КЕРАМІЧНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ОКСИДУ ЦИНКУ

A. Yu. Lyashkov, A. S. Tonkoshkur, I. V. Gomilko

Анотація


Запропонована модель опису чутливості електропроводності кераміки кераміки ZnO-Ag2O до парів етилового спирту. Ця модель використовує уявлення про розкладання парів спиртів на оксиді цинку, у ході якого відбувається розпад молекули спирту на альдегід і водень. Отримані результати свідчать про адекватність запропонованої моделі експериментальним даним.


Ключові слова


оксид цинку; спирт; пари; газочутливість; математична модель; електропровідність

Повний текст:

PDF

Посилання


Окадзаки К., Технология керамических диэлектриков.- М.: Энергия, 1976.- 274 с.

Таиров Ю. М., Цветков В. Ф., Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов.- М.: Высш. шк., 1990.- 432 с.

Ляшков А. Ю., Тонкошкур А. С. Чувствительность электрических характеристик керамики ZnO, легированной Ag, к парам этанола // Вісник Дніпропетровського університету. Фізика і радіоелектроніка. 2001. Вип. 7 с. 90-93.

Мясников И. А., Сухарев В. Я., Куприянов Л. Ю., Завьялов С. А., Полупроводниковые сенсоры в физико-химических исследованиях.- М.: Наука, 1991.- 327 с.

Моррисон С., Химическая физика поверхности твердого тела.- М.: Мир, 1980.- 488 с.

Мікроелектронні сенсори фізичних величин. / Під ред.: З. Ю. Готра. Львів: Ліга-Прес, 2003. т. 2.- 595 с.

Хомченко Г.П., Химия (для подготовительных отделений). – М.: Высш. шк., 1989. – 368 с.

Мясников И.А., Пшежецкий С.Я. Исследование связи между каталитическими и полупроводниковыми свойствами окиси цинка / // Изд. АН СССР. Проблемы кинетики и катализа – М.: 1955. – т. 8, с.175–179.

Тонкошкуp О. С., Електpоніка неодноpідних систем.- Дніпропетровськ: ДДУ, 1999.- 104 с.

Стриха В. И., Контактные явления в полупроводниках.- К.: Вища школа, 1982.- 224 с.
Copyright (c) 2006 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)