DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.3.117759

ВИСОКОЧУТЛИВИЙ ОПТИЧНИЙ СЕНСОР ВОДНЮ НА ОСНОВІ ПЛІВКИ ОКСИДУ ВОЛЬФРАМУ

Г. Я. Колбасов, С. В. Волков, Ю. С. Краснов, С. С. Фоманюк

Анотація


Проведено комп'ютерне моделювання ефекту ослаблення повного внутрішнього відбиття в області границі розподілу між склом і плівкою WO3 з тонким шаром каталізатора (Pt, Pd) воднем у різній концентрації в суміші з повітрям. Розроблено конструкцію й виготовлений лабораторний зразок оптичного сенсора водню на основі цього ефекту з великою чутливістю до водню в області малих концентрацій цього газу у воднево-повітряних сумішах (до значення менш, ніж 0,01об. % [H2]). Істотне підвищення чутливості сенсора
до водню досягнуто за рахунок багаторазового відбиття границею розподілу скло/WO3 ІЧсв ітла з довжиною хвилі 940 нм при поширенні його уздовж скляного світлопроводу.


Ключові слова


оптичні сенсори водню; плівки оксиду вольфраму

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Л. Ф. Козин, С. В. Волков Водородная энергетика и экология. — Киев : «Наукова думка» — 2002. — 336 с.

J. Rifkin // The Hydrogen Economy. — Tacher Publishin — 2003. — 304 p.

Wen-Chia Hsu, Chin-Chien Chan, Chia-Hsiang Peng, Chung-Chieh Chang // Thin Solid Films — 2007. — V.516. — P.407–411.

K. H. Lee, Y. K. Fang, W. J. Lee, J. J. Ho, K. H. Chen, K. C. Liao // Sens. Actuators . — 2000. — V.B 69. — P.96–99.

S. Nakagomi, K. Okuda, Y. Kokubum // Sens. Actuators — 2003. — V.B 96. — P.364–371.

R. Sivakumar, R. Gopalakrishnan, M. Jayachandran, C. Sanjeeviraja // Optical Mater. — 2007. — V 29. — P.679–687.

Е. А. Укше, Л. С. Леонова // Электрохимия — 1992. — Т.28. — С.1427–1437.

В. И. Якутин, О. Г. Струков // Успехи химии — 1972. — Т.16, № 8. — С.1504–1535.

Yu.S. Krasnov, G.Ya. Kolbasov. Electrochromism and reversible changes in the position of fundamental absorption edge in cathodically deposited amorphous WO3. // Electrochimica Acta — 2004. — V.49, № 15. — P. 2425–2433.

М. М. Колтун Селективные оптические поверхности преобразователей солнечной энергии. — М: «Наука» -1979. — 215 с.

Yu.S. Krasnov, S. V. Volkov, G.Ya. Kolbasov. Optical and kinetic properties of cathodically deposited amorphous tungsten oxide films // Journal of Non-Crystalline Solids — 2006. — V.352. — P. 3995–4002.

J. M. Ortega, A. I. Martinez, D. R. Acosta, C. R. Magana // Solar Energy Materials — 2006. — V.90. — P. 2471–2479.
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)