DOI: https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.3.118004

БЕЗДРОТОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПОРТАТИВНІ ПРИЛАДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ РОСЛИН

В. О. Романов, Д. М. Артеменко, В. М. Груша, В. С. Федак, Є. В. Сарахан, А. А. Євтух, В. Г. Мельник

Анотація


Висвітлені результати в області дистанційної експрес-діагностики біологічних
об’єктів. Обґрунтовано і показана доцільність в розробці бездротових інтелектуальних портативних приладів і сенсорів і побудові на їх основі промислової системи збору і обробки даних


Ключові слова


бездротові сенсори; інтелектуальні прилади; індукція флуоресценції хлорофілу

Повний текст:

PDF

Посилання


Romanov V., Galelyuka I., Hrusha V., Sarakhan Ye. Biosensor for Express-Diagnostics of Plant States.// Збірник матеріалів міжнародної науковопрактично ї конференції «Radostim-2009- Гумінові речовини та фітогормони в сільському господарстві», м. Дніпропетровськ, 16–18 лютого 2010. — С.153–154.

http://www.fluorimetrie.com/

Козлов А. Промышленные стандарты беспроводной передачи данных. Chip News Украина. 2008. — № 7 — С. 18–21.

http://standards.ieee.org/getieee802/portfolio. html — IEEE стандарти 802-ї серії.

Починок В. М., Кірізій Д. А. Продуктивність і якість зерна пшениці у звґязку з особливостями розподілу азоту в рослині // Физиология и

биохимия культурных растений. — 2010. — 42, № 5. — С. 393–402.

Казанцев Т. А., Туменюк Л. В., Кочубей С. М. Дистанционные измерения динамики содержания хлорофилла в посевах озимой пшеницы // Физиология и биохимия культурных растений. — 2010. — 42, № 6. — С. 544–549.

Litovchenko V. G., Gorbanyuk T. I., Solntsev V. S., Evtukh A. A. Mechanism of hydrogen, oxygen and humidity sensing by Cu/Pd-porous silicon-silicon structures. // Appl. Surf. Sci. — V.234. — P. 262–

Василенко О. Д., Мельник В. Г., Стародуб М. Ф., Медведенко М. П. Високочутливі термометричн і системи для біомедичних та технологічних вимірювань — Технічна електродинаміка, Тематичний

випуск: «Проблеми сучасної електротехніки», — 2006. — Ч. 3, Київ, — С. 125–128
Copyright (c) 2011 Сенсорна електроніка і мікросистемні технології

ISSN 1815-7459 (Print), 2415-3508 (Online)