ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ПРИЛАДІВ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • І. Б. Галелюка Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Ukraine
  • С. В. Дзядевич Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2915-716X
  • А. О. Дружинін Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • А. А. Євтух Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лошкарьова НАН України, Ukraine
  • Я. І. Лепіх Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Ukraine
  • В. О. Проценко Відкрите акціонерне товариство «Меридіан» імені С. П. Корольова, Ukraine
  • В. О. Романов Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.18524/1815-7459.2011.3.118146

Ключові слова:

автоматизоване проектування, датчик, інтелектуальна система, інформац ійне забезпечення

Анотація

В статті наведено короткі відомості про віртуальну лабораторію автоматизованого проектування приладів та інтелектуальних систем. Описано важливу функцію віртуально ї лабораторії — інформаційне забезпечення. Показано, що у тісній співпраці науководослідних інститутів та університетів можливо розробити та реалізувати бази даних, які становитимуть ядро інформаційного забезпечення такої складної системи, як віртуальна
лабораторія автоматизованого проектування. Увагу зосереджено на розробленій бібліотеці готових рішень, яка містить інформацію про розроблені та реалізовані вітчизняними фахівцями датчики, прилади та інтелектуальні системи.

Посилання

Гаврилов Л. Системы автоматизированного проектирования (САПР) аналоговых и аналоговоцифровых устройств // Электронные компоненты. — 2000. — № 3. — С. 61–66.

Войтович І.Д., Корсунський В. М. Інтелектуальні сенсори. — К.: Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. — 2007. — 514 с.

Галелюка І. Б. Віртуальні лабораторії автоматизованого проектування як інструмент міждисциплінарних досліджень: передумови створення // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2009, № 1 (14). — С. 33–38.

Палагин А.В., Яковлев Ю. С. Системная интеграция средств компьютерной техники. — Винница: УНІВЕРСУМ-Вінниця. — 2005. — 680 с.

Palagin O., Romanov V., Galelyuka I., Kovyrova O. Distributed virtual laboratory for smart sensor device and system design // Journal of Qafqaz University «Mathematics and Computer Science». Number 29, Volume 1 — Baku, Azerbaijan — 2010. — P.20–36.

Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) / К. Ли. — СПб. : Питер, 2004. — 560 с.

Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С.В. та ін. Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем : [монографія] / Я.І. Лепіх, Ю.О. Гордієнко, С.В. Дзядевич,

А.О. Дружинін, А.А. Євтух, С.В. Лєнков, В.Г. Мельник, В.О. Романов; за ред. Я.І. Лепіха. — Одеса: Астропринт, 2010. — 296 с.

Романов В. А., Галелюка И. Б. Методы совершенствования параметров микроэлектронных компонентов и анализ их эффективности с помощью виртуальных оценочных плат // Комп’ютерні засоби, системи та мережі. — 2006, № 5. — С. 133–140.

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-08-11

Номер

Розділ

Сенсори та інформаційні системи